Økonomi

Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi fremover

Nordmenn er mer skeptiske med tanke på Norges økonomi nå enn for tre måneder siden, men har klokkertro på sin egen privatøkonomi, viser Forventningsbarometeret.

  • NTB

Det er et bredt stemningsskifte i negativ retning i alle grupper av befolkningen, viser Forventningsbarometeret for fjerde kvartal.

– Det har vært mye snakk om svak norsk krone blant økonomene nå i høst, og det er mulig det har påvirket folks vurdering av norsk økonomi. På den annen side har man antagelig også fått med seg at en svak norsk krone er bra for eksportindustrien, noe som kan gi økt jobbtrygghet, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Forventningsbarometeret er et kvartalsvis samarbeid mellom Finans Norge og Kantar TNS. Barometeret måler norske husholdningers forventninger til egen og landets økonomi og består av fem enkeltindikatorer (spørsmål) som samles i en hovedindikator.

Les også

Hadde for lite egenkapital. Et lite kjent smutthull reddet boligdrømmen.

Svak krone påvirker

Et positivt tall betyr at det er flere optimister enn pessimister, og størrelsen på tallet viser hvor mange flere det er i den ene eller den andre gruppen. For fjerde kvartal, som vi nå er halvveis gjennom, er hovedindikatoren på 13,4, ned fra 15,0 for tre måneder siden.

Siden 2013 har trenden vært at norske kroner har svekket seg.

I 2013 var prisen rundt 7.50 kroner for en euro, mens nå må du ut med litt over 10 kroner. Det er en kraftig svekkelse og et uttrykk for at utlendinger i stadig større grad velger bort norske kroner. Nedgangen i forventningene kan tyde på at dette er i ferd med å synke inn, ifølge Kreutzer.

Les også

«Oljerikdommen ga oss både frihet og avhengighet», skriver Einar Lie

Klokkertro på egen økonomi

Selv om norske husholdninger er blitt mindre optimistiske i sin økonomiske fremtidstro, er troen på vår egen privatøkonomi fremover fortsatt positiv og stiger noe. Men nordmenn betrakter samtidig vår egen økonomi sist år som noe mer negativ.

Kreutzer tror dette skyldes renteøkningene til Norges Bank.

– Samtidig har vi fått med oss at Norges Bank har varslet stans i ytterligere renteoppgang, og at man spår et brukbart lønnsoppgjør neste år, sier Kreutzer.

Les også

Oljetopp ba om lønnsmoderasjon, fikk 11 millioner i bonus

Sparerekord blant nordmenn

Forventningsbarometeret viser samtidig at husholdningenes spareønske er på det høyeste noensinne. Finans Norge tror dette skyldes en økende holdning om at det er viktig å spare til pensjonisttilværelsen.

Tallene viser fortsatt at det er velgere som stemmer på regjeringspartiene, som er langt mer optimistiske enn de som stemmer med opposisjonen. Dette kvartalet har imidlertid begge sider jevnt over et sterkt fall i troen på den økonomiske utviklingen fremover.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Finans Norge
  3. Forventningsbarometeret
  4. Privatøkonomi
  5. Norsk krone