Økonomi

Oljefondsjefen spår rekordår. Samtidig takker han for seg.

Samme dag som Oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner i verdi, leverte Yngve Slyngstad sin oppsigelse som leder for verdens største statlige fond.

Yngve Slyngstad (i forkant) presenterte tredjekvartalsrapporten for Oljefondet onsdag formiddag. Sist fredag leverte han sin oppsigelse til sentralbanksjef Øystein Olsen.
 • Carl Alfred Dahl
  Carl Alfred Dahl
  Nyhetsleder

Etter at Slyngstad la frem tallene for tredjekvartal (les mer om det nedover i artikkelen), snakket han videre om merkedagen fredag i forrige uke, da Oljefondet passerte 10.000 milliarder kroner i markedsverdi.

– For meg var det en stor dag, det var til og med en avis som antydet at jeg hadde tatt med følelser på jobben. Det vil jeg si var høyst overdrevet, men det var også den dagen da jeg leverte min oppsigelse, forteller Slyngstad.

Han tok beslutningen dagen i forveien, som også var en merkedag: Siden oppstarten i 1998 hadde fondet levert en samlet avkastning på 5000 milliarder kroner.

Statens pensjonsfond utland, som er fondets offisielle navn, er verdens største statlige fond, og eier nå 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden.

Hvis de siste årenes utvikling holder frem noen måneder til, vil fondet bli såpass stort at hver enkelt nordmann, fra nyfødt til 100-åring, har verdier for 2 millioner kroner i fondet.

 • Les intervjuet Aftenposten gjorde med Slyngstad samme dag som han leverte oppsigelsen.

Flytter til London, skal jobbe med fornybare investeringer

Slyngstad vil fortsette i jobben «en god stund til», ifølge sentralbanksjef Øystein Olsen, som er Slyngstads sjef.

Hovedstyret vil nå starte arbeidet med å finne en ny leder av Norges Bank Investment Management, som er det formelle navnet på organisasjonen underlagt Norges Bank som forvalter fondet.

Etter at ny leder har tiltrått, vil Slyngstad flytte med familien til London for å fortsette i fondet med sentrale oppgaver.

– Han vil ha særskilt ansvar, blant annet, for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi, sier Olsen.

Slyngstad sier selv han har en horisont på «to år pluss» for London-oppholdet.

Han forteller at jobben de siste 12 årene har bestått i å være bekymret for at noe kan gå galt med fondet 24 timer i døgnet, syv dager i uken.

– Fredag var den eneste dagen jeg ikke har vært bekymret. På en måte er det et godt tidspunkt å si seg ferdig, sier Slyngstad.

Olsen sier at det ikke er noe krav at Slyngstads etterfølger skal være norsk, men at det vil være en stor fordel å beherske et nordisk språk.

Gir seg etter mulig rekordår

Slyngstad sier opp etter det som han selv mener kan bli et rekordår.

– Vi har hatt en avkastning hittil i år på 1231 milliarder kroner, og det ser ut til å bli det beste året i fondets historie, sier Slyngstad.

Tredje kvartal endte riktignok ikke opp som den store bidragsyteren til dette, viser tallene som ble lagt frem onsdag formiddag.

 • Fondets aksjer ga en gevinst på 1,3 prosent.
 • De direkte investeringene i eiendom ga 1,6 prosent gevinst.
 • Renteinvesteringene fikk en avkastning på 2,4 prosent.

Samlet ga dette en avkastning på 1,6 prosent.

 • Fondets markedsverdi økte med 580 milliarder kroner.
 • Av dette tilskrives 236 milliarder kroner i gevinst på investeringene.
 • 349 milliarder skyldes svekket kronekurs.
 • Finansminister Siv Jensen tok ut 5 milliarder kroner fra fondet.

Årets gevinst på 236 milliarder kroner i tredjekvartal er nesten nok til å dekke det Jensen planlegger å bruke av oljepenger i år, som er 239 milliarder kroner.

Les også

Slik reddet Oljefondet seg unna historiens største konkurs

– Endte opp omtrent der vi startet

De største aksjemarkedene i Europa, Asia og USA har beveget sett relativt flatt i denne tremånedersperioden fra 1. juli til 30. september.

– Et helt greit kvartal, med store svingninger i løpet av kvartalet, der vi endte opp omtrent der vi startet, sier Slyngstad om aksjeinvesteringene.

Gevinsten i forrige kvartal kan dermed i stor grad tilskrives gevinst på renteinvesteringene.

Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen i den såkalte referanseindeksen. Det vil si at fondets forvaltere leverte en gevinst omtrent på størrelse med resten av aksje-, eiendoms og rentemarkedet.

Fondet har siden oppstarten i 1998 levert en årlig avkastning på 5,92 prosent. Men trekker man fra prisvekst og kostnader, er netto realavkastning på 3,99 prosent årlig.

– Dette kan vi ikke forvente i tiden fremover, sier Slyngstad.

Les også

Oljefondet kjøpte billig på Oxford Street fra Brexit-desperate briter

– Den beste oppgaven man kan ha hatt i Norge den siste generasjonen

Slyngstad sier han er takknemlig for tilliten han har fått siden han overtok ledelsen av fondet 1. januar 2008.

– Det har vært et privilegium, og en oppgave som har vært den beste oppgaven man kan ha hatt i Norge i den siste generasjonen. Men det er alle de ansatte som har levert de gode resultatene, og det er politikerne og styringsstrukturen som har all æren for at dette har blitt det det har blitt, sier Slyngstad.

Les også

Oljefondet har passert 10.000 milliarder kroner

Mesteparten av fondet er ikke oljepenger

Fondet får tilført skatteinntekter fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, og investerer pengene i aksjer (69,1 prosent), renteinvesteringer (28,2 prosent) og unotert eiendom (2,8 prosent) i de fleste deler av verden, unntatt blant annet Norge.

Sist fredag passerte fondets markedsverdi 10.000 milliarder kroner, primært på grunn av at kronen svekket seg kraftig mot dollar.

Over halvparten av de 10.000 milliardene er gevinst fra børsinvesteringene, mens under halvparten er pengene som er kommet fra olje og gass.

Les også

«Vi bør ta to innpust og tenke over hvor heldige vi har vært»

– Dette er en utrolig milepæl. Det er helt enestående at vi som nasjon har opparbeidet en slik formue, sa Slyngstad i forbindelse med at grensen på 10.000.000.000.000 kroner ble passert.

Han er ikke i tvil om folk flest har glede av dette fjerne beløpet.

– Vi kan alle tenke gjennom den gleden vi har av disse pengene i dag og alle andre dager. Hele 17 prosent av statsbudsjettet er i år finansiert med oljepenger, sa han.

Les mer om

 1. Oljefondet