SSB ser to mørke skyer: Handelskrig og lavere oljeinvesteringer

Norsk økonomi kommer til å gå veldig bra i år. Så roer det seg ned med høyere renter og handelskrig.

Forsker Thomas von Brasch i SSB frykter president Donald Trumps handelskriger
  • Sigurd Bjørnestad

– Nå går det bra i norsk økonomi, og det vil gå bra en stund til. Men så vil handelskrigene legge en demper på veksten.

Slik oppsummerer forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB) de økonomiske utsiktene. Torsdag la SSB frem nye prognoser til 2022.

Det meste ser lyst ut, men med to unntak:

  • USAs president Donald Trump har satt i gang handelskriger på flere fronter. Han møter motangrep fra Kina. Dette kan ramme den åpne norske økonomien i form av lavere etterspørsel etter våre varer.
  • De store oljeprosjektene Johan Sverdrup fase 2 og Johan Castberg vil bety gode tider for leverandørindustrien i år og delvis neste år. Deretter faller investeringene sakte.

Gode vekst i reallønnen

Så blir spørsmålet om folk flest har grunn til å bekymre seg?

Svaret er grovt sagt «nei» hvis en ser på tallene i SSBs nye prognoser.

  • Ledigheten rikker seg ikke og blir uforandret til 2022.
  • Veksten i reallønnen blir mye bedre enn i de siste årene. De tre neste årene blir den dobbelt så høy som i år.
  • Veksten i det private forbruket blir fra neste år markert høyere enn veksten i år.

Men det er ett lite skår i gleden for mange: Lånekundene kan få en tyngre byrde ved at Norges Bank setter opp renten to ganger i år og én gang neste år.

Lånerenten ute i bankene vil stige gradvis frem til neste år. Deretter blir den liggende uendret omtrent 1 prosentenhet høyere enn i fjor.

Rolig i boligmarkedet

SSB spår at boligmarkedet holder seg rolig på et høyt prisnivå. Boligprisene vil stige med drøyt 2 prosent i år og deretter med 1–1,5 prosent i året de neste tre årene.

Gradvis høyere renter og bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel vil bidra til den svake prisveksten på boliger.

Ingen utskeielser

Alt dette summerer seg opp til at norsk økonomi kommer inn i det SSB kaller en «konjunkturnøytral» fase.

Det betyr at økonomien vokser rundt en langsiktig trend uten å skeie ut i opphetede oppturer eller farlige nedturer.

De siste ti årene har vist at det kanskje ikke kommer til å bli så stille og rolig som SSB spår. I 2008–2009 kom finanskrisen, så kom eurokrisen, så kom investeringsboomen på sokkelen og deretter ble oljeprisen halvert i siste halvdel av 2014.

Men slikt er det få som klarer å styre eller forutse.