Økonomi

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent

Hovedstyret i Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent i tråd med forventningene i markedet og blant analytikerne.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten på samme nivå.
  • og NTB

Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent siden 17. mars 2016.

Hovedstyret i Norges Bank mener oppgangen i norsk økonomi ser ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i fjorårets fjerde pengepolitiske rapport i desember, og konstater at prisveksten er lav, men som ventet har økt.

– Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Analytikerne hos både Nordea Markets og DNB Markets, som onsdag la fram sine oppdaterte makroanslag for norsk og internasjonal økonomi, mener første renteheving trolig først vil komme mye senere. Når og hvor mange rentehevinger vi kan vente de neste par årene, er imidlertid økonomene ikke helt enige om.

Les også

LES OGSÅ: Nordea og DNB spår opptur med svak renteøkning

Tampen av 2018 eller mars 2019

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener første renteheving kommer allerede mot slutten av året. Han mener krona vil styrkes mye på en renteøkning, og at den neste hevingen av renten først blir i annet halvår 2019.

Han viser til at Den europeiske sentralbanken (ESB) trolig vil gå forsiktig fram og holde den viktige refinansieringsrenten på null prosent en god stund framover. Dermed ligger det til rette for en kraftig styrking av krona, dersom Norges Bank setter opp renten først.

Så sent som på forrige rentemøte 14. desember da sentralbanksjef Øystein Olsen også la fram sentralbankens siste pengepolitiske rapport, signaliserte Olsen at første renteøkning først vil komme til høsten. Hovedstyret så da for seg en raskere renteheving enn tidligere – da første renteheving ble anslått å komme først midtveis i 2019.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets ser imidlertid for seg en rente i bero helt fram til mars neste år. Etter det ligger det imidlertid an til flere renteøkninger opp til 1,75 prosent mot slutten av 2020, tror Aamdal og Fjære.

Les også

LES OGSÅ: Norske sparepenger kan ødelegge verdensarv

Pilene peker oppover

Etter at renten ble satt ned til dagens rekordlave nivå for snart to år siden, har pilene i norsk økonomi pekt oppover. Arbeidsledigheten nådde et toppnivå på 4,9 prosent sommeren 2016, men har falt jevnt og trutt fram til august i fjor. De siste månedene har ledigheten ligget stabilt på 4,1 prosent, viser tallene fra SSBs arbeidskraftundersøkelse.

I tillegg til færre arbeidsledige har det vært god vekst i fastlandsøkonomien, og oljeprisen har steget til over 70 dollar fatet – det høyeste prisnivået siden høsten 2014.

Når det gjelder boligprisfallet, mente Olsen ved forrige korsvei i desember at det har vært av det gode, og at oppgangen i norsk økonomi tilsier et forsiktig prisfall i tiden framover. Det er også i tråd med økonomenes vurderinger.

Norske boligpriser kommer til å falle videre i år, men stige svakt igjen neste år og året etter, anslår DNB Markets i sin prognose for norsk økonomi.

Les også

LES OGSÅ: Rekordstor sparing i fond i fjor

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Øystein Olsen
  3. Norges Bank