Økonomi

Solberg leder internasjonalt arbeid for bærekraftig havøkonomi

Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringssjefer fra en rekke kyststater går sammen om et initiativ for bærekraftig bruk av havet.

Statsminister Erna Solberg (H), som denne uken deltar på toppmøtet i Davos i Sveits, skal lede et internasjonalt arbeid som tar for seg bærekraftig bruk av havet.

Solberg lanserte planene for et slikt internasjonalt høynivåpanel under det økonomiske toppmøtet i Davos torsdag.

Panelet skal ledes av Solberg selv, og statsministeren og regjeringssjefer fra ulike verdenshjørner skal delta – inkludert politiske ledere fra utviklingsland.

– Havet har et enormt potensial for å møte verdens ressursbehov og skaffe arbeidsplasser og økonomisk og sosial utvikling. Dette kan bare utløses gjennom bærekraftig vekst i havnæringene globalt, sier Solberg.

Les også

LES OGSÅ: Donald Trump besøker løvens hule

Vil bruke norske erfaringer

Arbeidet skal komme i gang i løpet av våren og vil løpe fram til 2020. Panelet skal jobbe tett med FN og sammen med andre internasjonale havinitiativ. Blant annet skal det levere en rapport om havøkonomiens betydning for bærekraftig utvikling.

– Jeg ønsker å bruke de norske erfaringene med å kombinere vern og bruk. Norge kan hav, og det innebærer at vi har mye å bidra med. Vår kompetanse er etterspurt internasjonalt, sier Solberg.

Bakgrunnen for initiativet er at befolkningsveksten betyr at verden trenger mer ressurser og tjenester fra havet, som mat, energi, medisiner, mineraler og transport.

Solberg ønsker at panelets arbeid skal bidra til å skape økt forståelse for at bærekraftig bruk og god miljøstandard gir høy verdiskapning og kan dekke sentrale behov.

Les også

LES OGSÅ: Børsoppturen har vart i 3244 dager. Hva skjer når festen tar slutt?

Jobber mot bærekraftmål

Statsministeren sier Norge med dette initiativet tar en internasjonal lederrolle og gir et konkret bidrag til oppnåelsen av FNs bærekraftmål.

– Norge blir allerede sett på som en ledende aktør og en ettertraktet samarbeidspartner. Dette gjelder ikke minst i vårt internasjonale arbeid mot marin forsøpling, der FNs miljøforsamling, etter forslag fra Norge, før jul ble enig om en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast, sier hun.

Les mer om

  1. Davos
  2. Erna Solberg