Økonomi

Nordmenn vil shoppe mye mer neste år, tror Norges Bank

Køene på kjøpesentrene og inn i flyene på Gardermoen blir lengre. Sentralbanksjef Olsen varsler at forbruksveksten de to neste årene blir mye høyere enn i år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser en "veldig robusthet" i norsk økonomi.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

— Jeg synes ... å ane ... spenningen i rommet, ... og ... Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen er trolig verdens mest uformelle sentralbanksjef, og var lett ironisk da han fortalte omrentebeslutningen i Norges Bank i går. Styringsrenten har nå vært uendret siden mars 2012.

Les også:

Les også

Renten holdes uendret

Ute i verden har det i sommer og høst vært krigshandlinger i Ukraina, krig i deler av Midtøsten, rentekutt og beslutning om pengetrykking i eurosonen, rentekutt i Sverige, oppgang i Storbritannia og oppgang USA.

I Norge kommer det fryktede fallet i oljeinvesteringene, oljeprisen har falt til under 100 dollar fatet og den økonomiske veksten har vært bedre enn ventet.

Bom fast

Summen av alt dette er at Norges Banks vurdering av renten og utsiktene til 2017 ligger nesten bom fast. Lite ser ut til å bite på Norge.

— Det er helt klart at det er trekk ved norsk økonomi som gjør at vi er veldig robuste. I alle fall så lenge oljeprisen holder rett under 100 dollar pr. fat, så lenge vi har en buffer i statsfinansene og så lenge vi har handlingsrom i pengepolitikken, i motsetning til mange andre land, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Utsiktene for det private forbruket oppsummerer Olsens norske robusthet: Forbruket vil hvert av de neste tre årene øke til dels mye mer enn 2014 og 2013.

Les også:

Les også

 1. Mer oljepenger, fetere lønninger og økt forbruk 

 2. Varsler lavere fart i oljen

 3. Spår billige lån helt til 2017

Kan handle

Budskapet er at Norge har mye ammunisjon på lager hvis det blir dårligere tider. I andre land er staten tynget av gjeld og sentralbankens styringsrente er satt ned til null.

I Norge har staten Oljefondet fullt av penger, og Olsen kan kutte renten mange ganger før den er helt nede i null.

Derfor ser det lyst ut for norsk økonomi til 2017, til tross for uroligheter og vedvarende dårlige tider i mange nære land.

Oljen bremser

Selv om han gjentar sin spådom om at oljeinvesteringene vil synke 10 prosent neste år, så er det fra et rekordhøyt nivå.

— Vi har fortsatt veldig sterke ringvirkninger fra aktiviteten på sokkelen som gir en veldig robusthet, sier Olsen.

Mye av den nye informasjonen de siste månedene trekker utsiktene for norsk økonomi i ulike retninger. Dermed blir nesten alle anslagene til 2017 stående stille, regnet i forhold til tidligere anslag.

Gode anslag

Men det er liten grunn til å klage på anslag som viser at de gode tidene stort sett fortsetter. Norges Bank spår at:

 • Ledigheten blir 6–7000 høyere de to neste årene, før den faller litt i 2017.
 • Det blir vekst i kjøpekraften hvert år.
 • Styringsrenten som et årlig gjennomsnitt blir uendret til og med 2016, før den stiger sakte i 2017.

Redd for gjeld

Analysene viser at styringsrenten skulle vært "raskt" kuttet med 0,5 prosentenheter hvis Norges Bank bare skulle tatt hensyn til å få prisveksten opp mot målet.

Men det blir ikke noe kutt, spår Norges Bank. Andre hensyn taler for økt rente, og i sum blir det dermed uendret rente godt i inn i 2016.

Sentralbanken er særlig redd for at rentekutt gir enda høyere vekst i gjeld og boligpriser. Det kan bli mer enn folk klarer, og kan gi bratte nedturer i økonomien hvis mange må trekke bremsen samtidig. Sentralbanker liker ikke at økonomien svinger.

Norges Bank har også analysert virkningene av vestlige sanksjoner og russiske motsanksjoner i forlengelsen av konflikten i Ukraina. Konklusjon: de betyr lite for Norge og resten av de vestlige landene.