Bruker litt mer oljepenger i 2019

Regjeringen vil bruke 2,7 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet år. Regnet i kroner er økningen knapt 11 milliarder.

Finansminister Siv Jensen på vei til Stortinget og fremleggelsen av statsbudsjettet.
  • Sigurd Bjørnestad

«Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år», skriver Finansdepartementet i en pressemelding mandag morgen.

Det vil gå stadig bedre i norsk økonomi: I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år, 2,7 prosent neste år og 2,8 prosent i 2020.

Påvirker ikke farten

Budsjettet er innrette slik at det hverken øker eller reduserer farten i norsk økonomi. Det er «nøytralt».

Uttaksprosenten fra Oljefondet blir 2,7 prosent neste år. Anslaget for 2018 er nå 2,6 prosent uttak.

Regnet i kroner er bruken av oljepenger anslått til 231,2 milliarder kroner neste år. I et nytt anslag i budsjettet er bruken av oljepenger anslått til 226,7 milliarder kroner i år, regnet i faset 2019-kroner.

Det betyr at bruken av oljepenger øker med 4,5 milliarder kroner fra i år til neste år, regnet i faste 2019-kroner.

«Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet», skriver departementet.

Veksten holder seg oppe

Nøkkeltallene fra Finansdepartementet spår at

  • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge blir 2,7 prosent neste år og 2,8 prosent i 2020, mot antatt 2,3 prosent i år.
  • Antall jobber øker med 1,3 prosent neste år. Dette tilsvarer rundt 35.000 nye jobber. I år blir det skapt 1,6 prosent flere jobber.
  • Ledigheten synker litt fra et anslag på 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år. Tallet inkluderer også ledige som ikke registrerer seg ved Nav-kontorene. Ledigheten holder seg uendret i 2020.
  • Veksten i reallønnen tar seg opp fra 0,3 prosent i år til 1,75 prosent neste år. lavere ventet prisvekst nest år er en viktig grunn. I år vil overraskende dyr strøm spise opp mye av lønnstilleggene.
  • Næringslivet kan glede seg over at kronekursen vil holde seg svak også de neste to årene.