Økonomi

Bruker litt mer oljepenger i 2019

Regjeringen vil bruke 2,7 prosent av Oljefondet på statsbudsjettet år. Regnet i kroner er økningen knapt 11 milliarder.

Finansminister Siv Jensen på vei til Stortinget og fremleggelsen av statsbudsjettet.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

«Tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014 er over, og økonomien er inne i en oppgangskonjunktur. Veksten er nå høyere enn sin langsiktige trend, og er ventet å gå videre opp neste år», skriver Finansdepartementet i en pressemelding mandag morgen.

Det vil gå stadig bedre i norsk økonomi: I Nasjonalbudsjettet 2019 anslås fastlandsøkonomien å vokse med 2,3 prosent i år, 2,7 prosent neste år og 2,8 prosent i 2020.

Påvirker ikke farten

Budsjettet er innrette slik at det hverken øker eller reduserer farten i norsk økonomi. Det er «nøytralt».

Uttaksprosenten fra Oljefondet blir 2,7 prosent neste år. Anslaget for 2018 er nå 2,6 prosent uttak.

Regnet i kroner er bruken av oljepenger anslått til 231,2 milliarder kroner neste år. I et nytt anslag i budsjettet er bruken av oljepenger anslått til 226,7 milliarder kroner i år, regnet i faset 2019-kroner.

Det betyr at bruken av oljepenger øker med 4,5 milliarder kroner fra i år til neste år, regnet i faste 2019-kroner.

«Statsbudsjettet for 2019 har en nøytral virkning på norsk økonomi. Bruken av oljeinntekter holdes uendret som andel av fastlandsøkonomien og anslås til 231,2 milliarder kroner i 2019, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet», skriver departementet.

Veksten holder seg oppe

Nøkkeltallene fra Finansdepartementet spår at

 • Den økonomiske veksten i Fastlands-Norge blir 2,7 prosent neste år og 2,8 prosent i 2020, mot antatt 2,3 prosent i år.
 • Antall jobber øker med 1,3 prosent neste år. Dette tilsvarer rundt 35.000 nye jobber. I år blir det skapt 1,6 prosent flere jobber.
 • Ledigheten synker litt fra et anslag på 3,8 prosent i år til 3,7 prosent neste år. Tallet inkluderer også ledige som ikke registrerer seg ved Nav-kontorene. Ledigheten holder seg uendret i 2020.
 • Veksten i reallønnen tar seg opp fra 0,3 prosent i år til 1,75 prosent neste år. lavere ventet prisvekst nest år er en viktig grunn. I år vil overraskende dyr strøm spise opp mye av lønnstilleggene.
 • Næringslivet kan glede seg over at kronekursen vil holde seg svak også de neste to årene.

Les mer om

 1. Statsbudsjettet 2019
 2. Økonomi
 3. Statsbudsjettet
 4. Siv Jensen
 5. Finansdepartementet