Økonomi

Økt fart i forbruket hvert år til 2017

Oljetrykket avtar, men det private forbruket vil øke med stadig større fart hvert år til 2017. Norges Bank vil ikke høre snakk om "krise".

Sentralbanksjef Øystein Olsen spår at norsk økonomi tar en kort pause. Terje Bendiksby

 • Sigurd Bjørnestad

— Det er ingen grunn til å bli veldig pessimistisk på vegne av folk flest. Reallønnsveksten kommer ikke til å være så høy som i de siste ti åene, men den kommer til å være positiv.

Sentralbanksjef Øystein Olsen nekter å bruke ordet "krise" om det som skjer i norsk økonomi. Han lover fortsatt vekst i kjøpekraften for folk flest.

Likevel kom han i går ut av tenkeboksen med rentekutt og svakere anslag for norsk økonomi til 2017. Olsen vil være på den sikre siden.

— Pengepolitikken skal være fremoverskuende. Det er bedre å være føre var, enn å være litt sent ute, sier han.

Derfor overrasket han i går med å kutte styringsrenten fra 1,5 prosent til 1,25 prosent. Det var den første renteendringen siden mars 2012.

Les også:

Les også

50-50 sjanse for enda et rentekutt neste år

Lavere fart i forbruket

Olsen setter ned renten for å demme opp for fallet i oljeprisen og virkningen på oljeinvesteringene og etterspørselen. Men rentekuttet kan ikke veie opp for alt det negative som skjer, så utviklingen fremover blir svakere enn Norges Bank trodde i september.

Særlig nedjusterer Norges Bank anslaget for veksten i privat forbruk mye for de kommende to årene. Likevel vil forbruksveksten øke hvert år til 2017.

Utslaget i ledigheten er meget beskjedent. Den holder seg uendret på septembernivået som gjennomsnitt for neste år. Deretter øker den midlertidig med 6000–7000 personer i 2016. Så går det litt bedre igjen, og for 2017 spår Norges Bank at ledigheten er tilbake på dagens nivå.

— Norsk økonomi er, og har vært, robust. Vi er sånn sett godt rustet til å møte den omstillingen som er nødvendig, sier Olsen til Aftenposten

Han utdyper:

— Generelt har vi handlingsrom i den økonomiske politikken. Ledigheten er lav. Vi har et ganske fleksibelt arbeidsmarked, det er mange historiske erfaringer for dét. Og vi har en egen valuta som i denne situasjonen virker som en buffer for å styrke lønnsomheten i andre deler av næringslivet når oljesektoren får noen problemer.

- Står vi nå overfor en vekstpause eller langvarig dårlige tider?

— Det er det første. Men forutsetningen at vi kommer gjennom denne omstillingen på den måten vi spår og at oljeprisen ikke faller videre, slik at omstillingen blir enda mer alvorlig. Det er en vekstpause. Veksten blir temmelig lav neste år, før den tar seg gradvis opp til å kunne beskrives som mer moderat, det vil si litt over 2 prosent.

- Så de gode tidene kommer tilbake?

— Det kommer gode tider fremover også, slik vi ser det. De fleste husholdningene vil opplev inntektsvekst fortsatt, men ikke i det omfanget som man har hatt de 10–15 siste årene. Det er nok en periode som kanskje vil vise seg å være særskilt i historisk sammenheng også, sier han.

Kan kutte enda mer

Det trenger ikke stoppe med torsdagens rentekutt. Olsen varsler at det er 50 prosent sjanse for et nytt kutt i første halvår neste år. Han varsler videre at det ikke blir noen renteøkning før "mot slutten av 2016".

Med andre ord: renten blir uendret eller litt lavere i to år fremover .

I forrige uke la Statistisk sentralbyrå frem sine vurderinger av oljeprisfallet og utsiktene til 2017. "Markert, men kortvarig nedgang" var kortversjonen av SSBs prognoser. Forløpet i Norges Banks prognoser er grovt sett det samme.

— Vi ser for oss at veksten tar seg gradvis opp i 2016 og 2017, sier direktør Birger Vikøren i Norges Bank.

I takt med bedringen blir lønnstilleggene bedre og prisveksten lavere, slik at veksten i kjøpekraften i 2017 blir dobbelt så høy som neste år.

Mange gode hjelpere

Men betydelige omstillinger blir det uansett fordi oljetrykket avtar.

— Det er omstillingsevne i norsk økonomi. Det er jeg overbevist om, sier Olsen.

Svakere krone og de varslede rentekuttene vil hjelpe økonomien gjennom omstillingene. Hvis dette ikke er nok, har rom for å Olsen kutte enda mer, og finansminister Siv Jensen kan åpne pengesekken.

— Det er handlingsrom i finanspolitikken hvis ordet "krise" virkelig skulle være berettiget, sier Olsen.

Les også:

 1. Les også

  Vi bør elske kronen som faller

 2. Les også

  Slik kan lav oljepris påvirke din lommebok

 3. Les også

  Slik blir norsk økonomi påvirket av oljenedturen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  2017: Norsk økonomi krabber oppover

 2. ØKONOMI

  Økonomien blir enda bedre i 2018

 3. ØKONOMI

  Foer tiende gang på rad holder Olsen renten uendret

 4. ØKONOMI

  2013–2023 blir et tapt tiår for norske lønnstagere. Kan få null vekst i kjøpekraften.

 5. ØKONOMI

  Norges Bank varsler nytt rentekutt

 6. ØKONOMI

  SSB spår at LO kan glede seg til bedre lønnsoppgjør