Økonomi

Sentralbanksjefen: - Vi har hatt en lang sommer. Nå kommer vinteren

Sentralbanksjefen ser et Norge som er godt rustet til omstillinger og dårligere tider - tross dårlig værvarsel.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

— Nå kommer vinteren, advarer sentralbansjefen.

Men Øystein Olsens budskap er likevel svært optimistisk: Vi er godt kledd og godt rustet for nye tider.

Norge tåler vinteren, mener Olsen. Han nærmet seg populærkulturen når han i årstalen torsdag kveld så fremover i norsk økonomi.

Det kunne vært Oslo-rockeren Joachim «Jokke» Nielsen sentralbanksjefen låner sine ord fra. Nielsen ga tidlig på 1990-tallet ut låten Her kommer vinteren . Men mens Nielsen ønsker vinteren velkommen, er det en mer advarende tone i Olsens budskap.

Olsen inn i Game of Thrones

Det er mer nærliggende å mistenke sentralbanksjefen for å tenke på den populære TV-serien Game of Thrones.

Serien er full av skarpe sverd, blåøyde gjenferd, rullende hoder og lettkledde kvinner. Vi møter blant andre Stark-familien, som har «winter is coming» som sitt motto.

Medlemmene i Stark-familien er kjent som nøysomme og ikke overdrevent optimistiske. De minner stadig seg selv og andre om hvor viktig det er å forberede seg på den kalde, mørke tiden som kommer.

Sentralbanksjefen benytter anledningen til det samme.

Lot Øystein Olsen seg inspirere av TV-serien Game of Thrones og Stark-klanen?

Godt forberedt

Men både i Game of Thrones og hos Olsen er budskapet at den som er godt forberedt, vil klare seg godt.

Foran den norske økonomiske eliten som sitter i salen i Norges Bank er Olsens tone optimistisk, tross «utfordringer» om vinteren.

I januar intervjuet Aftenposten Olsen om utsiktene for norsk økonomi:

Les også

Bedre tider fra sommeren 2017

Det er flere grunne til ikke å bli deprimert av børsfallet i 2015:

Les også

Derfor skal du sove godt, tross oljeprisfall og børsuro

Bedre rustet nå

I talen torsdag går Olsen rett på sak og fremsnakker norsk økonomi. Og som det høver seg for en sentralbanksjef som i år feirer Norges Banks 200 første år, går han tilbake til oljeprisfallet i 1980-årene.

— Forsvarsverkene i den økonomiske politikken er langt bedre utviklet enn da oljeprisen falt på midten av 1980-tallet, sier han.

Deretter går han over til en lang fremsnakking av norsk økonomi:

 • Staten har oppsparte penger i Oljefondet . Pengene tilsvarer mer enn fem statsbudsjett.
 • Bankene har fylt opp kassen og har mer kapital å tære på. De kan dermed låne ut penger «også i en nedgangstid».
 • Renten «skal» brukes til å holde farten i økonomien oppe og ledigheten nede. Styringsrenten er 0,75 prosent. Olsen har ennå krutt igjen.
 • LO og andre i fagbevegelsen «ser ut til å erkjenne alvoret i situasjonen». Olsen spår magre lønnstillegg i mange år.
 • Kronen har svekket seg svært mye etter at oljeprisen begynte å falle. Det gir bedre tider for næringer som konkurrerer med utlendinger. Også de norske oljenæringene som leverer til sokkelen, kan konkurrere bedre.
 • Oljeselskapene oppdager plutselig enorme muligheter for kostnadskutt .
 • Oljereservene er større i dag enn for ti år siden. Gassressursene enda større.

Skjer ikke av seg selv

Men veien fra særstilling til omstilling går ikke rett frem. I 1980-årene fikk Norge drahjelp fra utlandet og fra oppbyggingen av oljesektoren.

— Denne gangen kan vi ikke regne med slik drahjelp. Fremover vil norsk økonomi trenge flere ben å stå på, sier Olsen i talen.

Omstillingene må ha sitt utspring i næringslivet.

Norge har ikke lenger noe mål for kronekursen. Fri flyt har gjort kronen er mye svakere. Konsekvensen er dramatisk på en god måte.

— I løpet av kort tid er mer enn et tiår med særnorsk kostnadsvekst visket ut, sier Olsen.

Fremover vil norsk økonomi trenge flere ben å stå på.

Les Aftenpostens lederartikkel om årstalen:

Les også

Vi må dempe forventningene til fremtiden

Hver sin rolle i omstillingene

Slik må det fortsette, er budskapet fra Olsen til landets fagforeninger.

— Skal forbedringen av konkurranseevnen vare ved, må norske lønnstagere være forberedt på flere lønnsoppgjør uten vesentlig bedring i kjøpekraften, sier Olsen.

Dette må NHO, LO, Unio og Akademikerne selv ta seg av.

- Hovedansvaret for utviklingen i relative lønninger ligger hos partene i arbeidslivet, sier Olsen.

Næringslivet må gjøre jobben

Hverken Høyre, Fremskrittspartiet eller Arbeiderpartiet kan omstille norsk økonomi.

— Omstillingene må ha sitt utspring i næringslivet. Den økonomiske politikken kan kun legge til rette for denne prosessen, sier Olsen til alle de politiske toppene som sitter i salen.

Men torsdag i forrige uke kom Siv Jensens produktivitetskommisjon med mange forslag for å gjøre norsk økonomi smartere:

Les også

Varsler om skatt på 65 prosent

Og slik svarte Jensen på kommisjonens rapport:

Les også

Det blir mer «nei!» fra Jensens munn

Selv lover Olsen å «bidra til å lette omstillingen ved å understøtte en svakere kronekurs».

Han sier også at finansminister Siv Jensen kan bidra ved å bruke mer penger på statsbudsjettet. Men bare en stund.

— Men økt oljepengebruk bør i hovedsak finansiere midlertidige grep som er enkle å reversere, sier Olsen.

Med andre ord: Pengebruken bør være mulig å kutte når tidene bedrer seg.

I denne saken kan du lese hva politikerne mener om talen:

Les også

Støre: – Regjeringen gjør det motsatte av det sentralbanskjefen anbefaler

Avliver handlingsregelen

Ingen årstale uten omtale av oljepengene. De flest økonomer elsker handlingsregelen om å bruke 4 prosent av Oljefondet årlig over tid.

Men fondet er blitt mye større en ventet. 4 prosent av fondet er umulig å svelge unna for norsk økonomi. Olsen avliver nesten kjernen i handlingsregelen.

— 4-prosentbanen fungerer ikke lenger som en effektiv rettesnor for budsjettpolitikken, sier han.

Olsen streng med Jensen

Olsen er streng med finansministerens pengebruk og kommer med følgende meldinger:

 • I løpet av tre år har bruken av oljepenger økt like mye som i de ti foregående årene.
 • 2015 kan bli det siste året med friske oljepenger til overs på statsbudsjettet som deretter kan settes inn i Oljefondet. Regelen kan heller bli å bruke av avkastningen i fondet.
 • Holder oljeprisen seg rundt dagens nivå, kan dagens verdi av de fremtidige oljeinntektene anslås til under en fjerdedel av dagens fond.
 • Oljefondet kan være nær toppen. Aksjemarkedene er svake, og fremtidens avkastning er usikker.
  Olsen konkluderer:

- Da er det over tid ikke en farbar vei å øke pengebruken.

Talenes bumerke

Men Olsens egentlige konklusjon er hans siste ord i det som er hans åremåls siste tale. Det er hans bumerke på årstalene.

Mye i livet er bare moro, for eksempel fotball. Den ganske gode fotballklubben Stabæk ligger i Olsens hjerte og har et forbilledlig kort slagord.

— Alltid. Uansett.

 1. Les også

  Fem faresignaler for verdensøkonomien

 2. Les også

  - Lav rente er et symptom på at det er noe grunnleggende galt

 3. Les også

  Slik stresser kinesiske bestemødre verden

Les mer om

 1. Økonomi

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Olsen ber næringslivet bidra mer etter oljeprisfallet

 2. ØKONOMI

  Øystein Olsen retter pekefingeren mot Erna Solbergs pengebruk

 3. ØKONOMI

  Øystein Olsen i februar: "Vinteren kommer". Olsen nå: Vinteren ble mildere enn fryktet

 4. ØKONOMI

  Sentralbanksjefen går inn i klimapolitikken. Vil ha full gass i oljeletingen.

 5. KOMMENTAR

  Gullalderen er over for Norge. Det gjør vondest for Fremskrittspartiet | Ola Storeng

 6. ØKONOMI

  Sentralbanksjefen sier at vi har fått full effekt av Google og Facebooks teknologi i sofakroken. Men at effekten på jobbene våre kommer i årene fremover.