Bompengeprosjekt i grøfta - kan koste bilistene flere hundre millioner kroner

Billigere bompasseringer og kortere levetid for bomringene skulle bli resultatet av IT-prosjektet «Grindgut». I stedet endte det med total fiasko og en mulig millionregning til bilistene.

IT-kaoset i veivesenet har så langt kostet bilistene 130 millioner kroner og kan koste dem enda mer. Staten kan også få en solid regning etter prosjektet. Illustrasjon.
  • Bjørn S. Kristiansen

Statens vegvesen, Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet har kjørt seg fast i en hengemyr av et IT-prosjekt.

«Grindgut» skulle bli et nytt, sentralisert styringssystem for innkreving av bompenger som skulle redusere bilistenes kostnader og forkorte levetiden til eksisterende bomringer.

I stedet kan bompengefiaskoen ende med en millionregning til bilistene for et halvferdig og ubrukelig IT-system.

Det avgjøres i et kommende rettsoppgjør mellom Samferdselsdepartementet og IT-giganten IBM.

Illustrasjon.

Forbereder rettsoppgjør

Høsten 2013 ble IBM tildelt jobben med å utvikle systemet.

Kontrakten hadde en verdi på 190 millioner kroner av en potensiell kostnadsramme på 500 millioner for hele prosjektet.

Snaut tre år senere kan «Grindgut» oppsummeres slik:

  • Statens vegvesen har brukt rundt 170 millioner kroner på et halvferdig IT-system som de selv mener er fullstendig ubrukelig. Bilistene har gjennom bomselskapene stått for minst 130 millioner av dette.
  • Statens vegvesen og IBM styrer mot et rettslig oppgjør etter at veivesenet hevet kontrakten i juli 2015. Partene krever at motparten dekker alle utgifter, i tillegg til erstatning fra hverandre. Summene er ikke kjent.
  • Fra før tilkjenner en dom i lagmannsretten IT-selskapet BT Signaal - som tapte anbudskonkurransen mot IBM - 27 millioner kroner fra myndighetene. Retten fastslår at Statens vegvesen begikk «vesentlige feil under anbudskonkurransen», som skulle medført at IBM ble avvist og kontrakten gitt til BT Signaal. Dommen ankes ikke.

– Vi er grunnleggende uenige i at Statens vegvesen hadde rettslig grunnlag for å heve kontrakten, og vi forbereder oss på å fremme vår sak i retten. Vi ønsker ikke å kommentere saken nærmere nå, skriver kommunikasjonssjef i IBM Norge, Otto Backer Solberg, i en e-post til Aftenposten.

Dersom staten taper saken, kan det resultere i en regning på flere hundre millioner kroner - som bilistene i så fall må ta en stor del av.

Slik vil de endre bompenge-Norge

Kraftige beskyldninger

Statens vegvesen hevet IBM-kontrakten i juli 2015 - partene var da fullstendig på kollisjonskurs.

Veivesenet mener IBM ikke har levert i henhold til avtalen, verken på kvalitet, kostnad, leveranseomfang eller styringen av prosjektet.

Partenens korrespondanse om heving av avtalen preges av kraftige beskyldninger.

I hevingsbrevet hevder veivesenet at IBM har forsøkt å skjule hvor forsinket prosjektet var, og at selskapet har «hatt et sterkt fokus på å posisjonere seg for å oppnå urettmessig betaling», kommet med «åpenbart uriktige påstander» om at veivesenet har endret sin bestilling, og samtidig kommet med «flere direkte unøyaktigheter og usannheter».

Det avvises blankt av selskapet: Ifølge IBM er det veivesenet som bryter avtalen ved å stadig endre sin bestilling. Veivesenet er selv skyld i forsinkelsene og holder derfor urettmessig igjen utbetalinger, hevder IBM.

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Jane Bordal, presiserer at etaten er «opptatt av å drive en effektiv og god bompengeforvaltning slik at mest mulig av pengene går til vei».

– Av hensyn til kommende rettssak kan vi ikke gå inn på detaljer. Vi synes det er leit at vi har kommet i denne situasjonen, men vi mener at IBM ikke leverte i henhold til de forpliktelsene som lå i kontrakten. Vi hadde ikke noe annet valg enn å gå til heving av kontrakten, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Grønt lys for 225 kroner i bompenger i Bergen

– Brukt mye penger til ingen nytte

Norvegfinans er bompengeselskapenes interesseorganisasjon. Styreleder Hilde Foss Christensen er lite imponert over «Grindgut»-prosjektet.

Styrelder i Norvegfinans, Hilde Foss Christensen.

Hun konstaterer at det er stortingsbestemt at bompengeselskapene skal betale for innkrevingssystemet og alle andre utgifter knyttet til innkrevingen.

– Men her har bilistene betalt for et prosjekt som ble styrt av Veidirektoratet, og endte i grøfta. Er det riktig at bompenger skal dekke det?

– Enten så betaler bilistene, eller så betaler skattebetalerne. Men vi er absolutt ikke glade for denne regningen, særlig når det er for et prosjekt vi ikke får noe ut av. Det er helt klart.

Sp: En statlig IKT-skandale

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) var statssekretær i Samferdselsdepartementet under den rødgrønne regjeringen, som tok initiativet til «Grindgut»-prosjektet.

Geir Pollestad, Senterpartiet

Gjennomføringen er det imidlertid sittende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) som har ansvaret for.

Pollestad nøler ikke med å karakterisere «Grindgut» som en «statlig IKT-skandale».

– Her har betydelige kostnader påløpt, og det er bilistene som får regningen. Jeg er sikker på at Frp i opposisjon ville krevd at det skulle dekkes av staten, sier Pollestad, og legger til:

– Dersom det etter rettsoppgjøret oppstår en slik regning for dette prosjektet, legger det skylden på Veidirektoratet og Samferdselsdepartementet. Da mener jeg det er naturlig at det finansieres over statsbudsjettet, og ikke via bompengeinnkreving.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

Samferdselsdepartementet, ledet av statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp), har fått oppdateringer cirka annenhver måned i form av skriftlig statusrapport og påfølgende møte, opplyser Bordal i veivesenet.

Statsekretær Reynir Jóhannesson (Frp), som svarer for en ferierende Solvik-Olsen, vil ikke si noe om det er bilistene som ender opp med regningen, og gjør det klart at saken først må avgjøres i rettssystemet.

– Først må vi se om det eventuelt blir en regning. Vi skal ta godt vare på hver skattekrone, og ikke bruke unødig av bilistenes penger. Det er selvfølgelig veldig kjedelig at veidirektoratet får slike problemer i et IT-prosjekt. Utfordringen nå er at vi kan ikke si så mye om saken, fordi det er en pågående konflikt mellom veivesenet og IBM.

  • LES OGSÅ:
Bomrevolusjon skal gjøre det billigere for bilisteneForslag: 120 kroner for å kjøre bil inn i Oslo sentrum