Wired: Satellittbilder viser «mørke skip» i nærheten av rørledninger før eksplosjoner

Satellittbilder viser to såkalt mørke skip passere i nærheten av Nord Stream-rørledningen i Østersjøen, kort tid før eksplosjonene, ifølge Wired.

Flere eksplosjoner forårsaket store skader på de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen i slutten av september.

Det amerikanske teknologitidsskriftet har analysert satellittbilder fra SpaceKnow, tatt over Østersjøen i dagene frem mot 26. september da eksplosjoner forårsaket lekkasjer på de to russiskeide gassrørledningene.

Flere land mener eksplosjonene var en sabotasjehandling, men det er ikke fastslått hvem som sto bak.

Ifølge Wired passerte to såkalt mørke skip få kilometer fra Nord Stream 2, kort tid før eksplosjonen. Mørke skip er skip med det automatiske identifiseringssystemet (AIS) avslått.

Avslåtte sendere

– De hadde slått av senderne, noe som betyr at det ikke fantes informasjon om bevegelsene deres, og de forsøkte å holde informasjon om lokasjon og annen generell informasjon skjult for omverdenen, sier SpaceKnows sjef Jerry Javornicky til Wired.

En analyse av satellittbildene viser at de to skipene var mellom 95 og 130 meter lange.

Skipene var imidlertid langt fra de eneste i området i ukene frem mot det som kan ha vært sabotasje. SpaceKnows bilder viser 25 skip, men det var bare to av dem som hadde skrudd av AIS-systemet.

Alle skip er pålagt å benytte dette systemet, som registrerer skipets navn, lokalisering, fart, retning og annen informasjon. Systemet skal forhindre kollisjoner til havs.

Nato etterforsker

Flere land etterforsker nå den antatte sabotasjen av de to Nord Stream-rørledningene, og det samme gjør Nato.

Ifølge Javornicky har SpaceKnow overlevert sitt materiale til Nato, som har bedt om mer informasjon.

Natos talskvinne Oana Lungescu bekrefter at alliansen ser på eksplosjonene som sabotasje.

Russland har anklaget britiske spesialstyrker for å ha stått bak sabotasjen av rørledningene, som russiske Gazprom er hovedeier av og som skulle transportere russisk gass til Europa. Dette avvises av Storbritannia.