Økonomi

Utlandet presser ned norsk skatt

Scheel-utvalget foreslår å sette ned skatten på bedriftenes overskudd fra 27 prosent til 20 prosent. Skattebyrden flytter over på aksjeutbyttet.

Hans Henrik Scheel har ledet utvalget som tirsdag legger frem en rapport om fremtidens skattesystem.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

I dag klokken 10 la utvalgsleder Hans Henrik Scheel frem den etterlengtede skatterapporten. Utvalget foreslår å sette ned skatten på bedriftenes overskudd fra 27 prosent til 20 prosent.

— Våre forslag er begrunnet med utviklingstrekk i skattleggingen av bedrifter og kapital i utlandet, sier han.

Utenfor Norge grenser er trenden entydig.

— Flere viktige land har de siste årene redusert skattesatsene for bedrifter mye. Med 27 prosent skatt på bedriftenes overskudd ligger Norge nå høyere enn de andre nordiske landene og høyere enn gjennomsnittet for OECD-landene. Vi tilrår derfor at skatten på overskudd i bedriftene blir satt ned til 20 prosent. Det vil bidra til at Norge i fremtiden kan være en omstillingsdyktig og fleksibel økonomi som tiltrekker seg investeringer, sier han.

Målet med nedsettelsen er å sikre at det er attraktivt å investere i Norge.

— Skattenivået har en del å si for hvor investeringene skjer, er budskapet fra Scheel.

Les også:

Les også

Siv Jensen lover nye skattekutt

Se video: Økonomiredaktør i Aftenposten Ola Storeng kommenterer Scheel-utvalgets rapport om fremtidens skattesystem.

Personer følger etter

Når skatten på bedriftenes overskudd blir satt ned, får det konsekvenser for skatten på personenes inntekter, regnet etter fradrag.

— Det er svært vanskelig å skille skatten på personer og selskaper. Vi vil derfor videreføre systemet med samme sats på overskudd og personers nettoinntekt, sier Scheel.

Dermed foreslår utvalget 20 prosent skatt på nettoinntekten også hos personer. Det vil si på et skattegrunnlag der alle typer inntekter inngår, etter fradrag.

Å sette ned skattesatsen fra 27 til 20 prosent på nettoinntekten hos både bedrifter (overskudd) og personer koster isolert sett hele 93,3 milliarder kroner. Dette henter utvalget helt eller delvis inn igjen gjennom andre og nye skatter.

Ikke akutte problemer

Som så mange andre er Scheel fornøyd med norsk økonomi slik den nå ser ut.

- Norsk økonomi er sunn, og det er ingen dramatikk å spore i form av kapitalflukt og manglende investeringer nå, sier han.

Men som sine oppdragsgivere i Regjeringen har han blikket rettet inn i fremtiden.

— Det gjelder å være føre var og ruste seg for tiden som kommer. Vi må sikre både et godt investeringsklima og tilstrekkelige skatteinntekter gjennom å tilpasse skattereglene. Samtidig er det viktig å huske på at også en rekke andre forhold påvirker investeringene, sier han.

Scheel nevner særlig to utfordringer som kommer:

— Oljeinvesteringene vil synke og gi mindre oppdrag til bedrifter på fastlandet. Demografien vil endre seg ved at det blir flere eldre i forhold til antall sysselsatte. Våre forslag bidrar å møte disse utfordringene ved at Norge gjennom lavere skatt på overskudd blir et attraktivt land for å investere i næringslivet.

Les også:

Les også

- Ingen grunn til panikk

Strammer inn

Lavere skattesatser i utlandet går sammen med stadig mer aktiv skatteplanlegging fra internasjonale selskaper. Skatten skal krympes mest mulig innenfor lovens grenser. I samspillet mellom ulike lands skatteregler flytter selskapene inntekter og kostnader mellom landene.

Internasjonale selskaper driver mer aggressiv skatteplanlegging enn tidligere ved å legge kostnader til land med høy skatt og inntektene til land med lav skatt. Dette skjer gjennom internprisingen av varer og tjenester mellom selskaper i ulike land, som er i samme konsern. Det skjer også gjennom interne lån og høye rentefradrag i land med relativt høy skatt. Renteinntektene havner i land mer lav skatt, sier Scheel.

Fra i år har Norge innført begrensinger i bedriftenes rentefradrag for å hindre at kunstig høye renteutgifter sender skattegrunnlaget til utlandet. Scheel vil stramme til mer.

— Vi foreslår strengere begrensinger i rentefradraget for bedrifter i Norge. Forslaget vil medføre at omtrent en tredjedel av dagens netto rentekostnader i selskapene ikke kommer til fradrag når skatten skal beregnes, sier han.

Ikke eiendomsskatt

Spekulasjonene og lekkasjen i forkant av utvalget tydet på at skatten på overskudd ville bli satt ned til 20 prosent. Det slo til.

Spekulasjonene om at dette ville bli møtt av en statlig eiendomsskatt slo ikke til.

— Utvalget har ikke sett særlig mye på en statlig eiendomsskatt fordi dette er helt i utkanten av vårt mandat, sier Scheel.

Les også:

Les også

  1. Oljefondet kutter skatten i Luxembourg

  2. Statlig selskap sender norske bistandspenger til skatteparadis

  3. Barnefamilier, pendlere og finnmarkinger kan miste fradragene

  4. Utvalget vil innføre helt ny skatt for nesten alle