Økonomi

Viruskrise kan spolere lønnsfesten

Fellesforbundets leder Jørn Eggum (bildet) starter neste uke forhandlingene med Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen om en ny tariffavtale for frontfaget. Her er Eggum på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør.

Koronaviruset styrker argumentene for moderasjon i årets lønnsoppgjør, mener økonomer.

  • NTB-Johan Falnes

Tirsdag neste uke går startskuddet for årets hovedoppgjør med kravoverlevering i forhandlingene mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Samtidig varsler Helsedirektoratet at Norge kan være på vei inn i en ny fase av virusutbruddet, med risiko for spredning lokalt.

Koronaviruset har skapt stor økonomisk uro. Det kan nå spille over i lønnsforhandlingene.

Tror på moderasjon

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, tror virusutbruddet kan få en allerede krevende situasjon til å føles enda mer påtrengende for industrien i Norge.

– Jeg vi si at koronaviruset styrker oss i vår tro på at moderasjon må være linjen, sier Haugland til NTB.

Mens Finansdepartementet har spådd en lønnsvekst på 3,6 prosent i 2020, har DNB lagt sitt anslag noe lavere på 3,3 prosent. Budskapet er at fjorårets lønnsvekst på 3,4 prosent blir toppen i denne omgang, og at norsk økonomi nå er på vei over i smulere farvann.

Haugland tror ikke koronaviruset vil trykke lønnsveksten enda lenger ned. Men virusutbruddet kan føre til svekket reallønnsvekst selv om rammen forblir den samme, advarer hun.

Grunnen er at virusutbruddet kan svekke kronen. Det kan i sin tur bidra til økt inflasjon, slik at mer av lønnsøkningen spises opp av prisvekst.

Kan få betydning lokalt

Erik Bruce i Nordea sier han er usikker på hvor stor betydning koronaviruset vil få for lønnsoppgjøret sentralt. Men mye av lønnen forhandles lokalt, og der kan virusutbruddet få stor betydning, mener han.

– Hvis bedriftene blir hardt rammet, vil det være et argument for lavere lønnsvekst, sier Bruce.

En undersøkelse som Norsk Industri har gjennomført blant medlemsbedriftene, viser at viruset allerede har ført til problemer for én av fire norske industribedrifter.

En bråstopp i produksjonen i Kina har ført til leveringsproblemer og forsinkelser, samtidig som en rekke kundemøter, messer og andre arrangementer er avlyst, påpekes det i undersøkelsen.

Samtidig kan reiselivsnæringen bli hardt rammet av virusutbruddet.

«Altfor tidlig»

Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener for sin del at det er «altfor tidlig» å si noe om hvordan koronaviruset vil slå ut.

Den største risikoen er at forhandlingsdelegasjonen blir liggende syk hjemme, sier han spøkefullt.

– Dette er ikke noe vi går rundt og tenker på når det gjelder rammen for industrien. Men alt er usikkert, sier Eggum til NTB.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad påpeker at det er de økonomiske realitetene i bedriftene som ligger til grunn når det skal forhandles lønn. Han advarer mot spekulasjoner om hva virusutbruddet kan føre til.

– Jeg tror dette skal gå helt greit. Vi forholder oss til en totalitet og en realitet, sier Bjørnstad til NTB.

Les mer om

  1. Norsk Industri
  2. Lønnsoppgjør