USA-smellen: Reagerer på Equinor-hemmelighold

Sentrale stortingspolitikere reagerer på at Equinor ikke vil oppgi hvor mye tidligere USA-sjef Bill Maloney faktisk tjente. Åpenhet om lederlønninger er et viktig prinsipp for statseide selskap, påpeker Geir Pollestad (Sp).

Øystein Løseth (t.v.) var styreleder og Eldar Sætre konsernsjef da USA-sjef Bill Maloney sprengte bonustaket i selskapet.
  • Erlend Skarsaune

(Aftenbladet/E24): Equinor vil ikke opplyse hvor mye tidligere konserndirektør Bill Maloney faktisk fikk i lønn av selskapet i 2015 – året da USA-satsingen virkelig fikk seg en knekk.

Ifølge siste stortingsmelding om statlig eierskap – og staten eier 67 prosent av Equinor – står åpenhet om godtgjørelsen til ledende ansatte helt sentralt.

Og som det også blir påpekt: Allmennaksjeselskaper skal etter loven legge frem sin lederlønnserklæring på generalforsamlingen.

I mai 2016 la daværende styreleder Øystein Løseth i Equinor (da Statoil) frem erklæring om lederlønn for generalforsamlingen. Men den var feil, har selskapet nå innrømmet overfor Aftenbladet/E24.

Konserndirektør Maloney hadde på grunn av «en teknisk feil» fått utbetalt for mye lønn året før. Han har betalt tilbake en betydelig sum, men talsperson Bård Glad Pedersen vil ikke si hvor mye eller komme med flere detaljer om saken.

– Dette er resultatet av en avtale med Maloney etter at han forlot selskapet, og vi ønsker derfor ikke å gi ytterligere informasjon om dette, sa Pedersen.

– Viktig prinsipp med åpenhet

Men dette holder ikke hverken for leder Geir Pollestad i næringskomiteen eller leder Ketil Kjenseth (V) i energi- og miljøkomiteen samme sted.

– Et viktig prinsipp i selskap der staten er majoritetseier, er åpenhet om lederlønninger. Og da forutsettes det informasjon om det som faktisk er lønningene. Jeg vil mene at hvis det først er opplyst om et beløp som siden er justert, så er det få grunner til å holde det justerte beløpet hemmelig.

– Og all den tid det endelige beløpet er lavere enn det som først ble oppgitt, så burde det ikke være noen negative sider ved dette, hverken for ham eller selskapet, sier Pollestad.

Geir Pollestad (Sp) viser til at åpenhet om lederlønninger er et viktig prinsipp for statseide selskap. Han skjønner ikke hvorfor Equinor opplyser om feil lederlønn, men ikke vil si noe om riktig lønn.

Equinors daværende sjef for satsingen i USA, Bill Maloney, sprengte bonustaket i selskapet i 2015.

Samme år som selskapets aktivitet i USA og Canada ble skrevet ned i verdi med nesten 30 milliarder kroner, fikk Maloney totalt 14,4 millioner kroner i lønn fra Equinor.

9,25 millioner kroner av disse var bonus – altså prestasjonsbasert lønn – halvparten i kontanter og halvparten i aksjer.

Maloney sluttet i selskapet i juli og ble erstattet av Torgrim Reitan – som fikk som oppdrag å rydde opp da han reiste over til Houston for å ta over sjefsstolen.

– Lønninger er sentralt

Pollestad påpeker at lederlønninger er noe Stortinget har vist ekstra interesse for og et sentralt punkt i de eierføringene som blir gitt til departementene.

– Da må vi få informasjon for å kunne vurdere nivået på lønningene. Dette er bare ett nytt eksempel på at det er grunn for å se nærmere på USA-aktivitetene til Equinor, som selskapet gjør selv og som Riksrevisjonen har varslet at den vil gjøre. Når en skal se på pengebruken her, er lønninger et sentralt punkt, sier Pollestad.

For Kjenseth holder det ikke at Equinor ikke vil opplyse om hva konserndirektør Maloney fikk i lønn i 2015.

– Jeg forventer at når Equinor påberoper seg større åpenhet, kan ikke vi vise noen nåde når de ikke vil komme med nye opplysninger. Selskapet må bidra til å vise hele regningen. Ellers blir det veldig vanskelig å gå videre med tillit til at vi har fått alle opplysninger og at de har ryddet opp, sier Kjenseth.