Økonomi

SSB-forsker: - Ikke overrasket over OECDs tall

SSB-forsker Erling Holmøy mener det er naturlig at OECDs tall tegner et mer positivt bilde av innvandring enn hans egne.

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

Torsdag la OECD frem

Les også

en fersk rapport om kostnadene ved innvandring

for statskassen. Konklusjonen er at innvandrernes bidrag til statskassen i gjennomsnitt i OECD er marginalt positiv.

Når forskerne regner på den overordnede virkningen for statsfinansene finner de at norske innvandrere i snitt i årene 2007-2009 bidro positivt til statskassen tilsvarende 0,42 prosent av bruttonasjonalproduktet.

OECD-rapporten bruker en annen fremgangsmåte enn en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB). SSB tar for seg ulike grupper av innvandrere og beregner kostnader frem til år 2100. Byråets rapport slår fast at vestlige innvandrere lønner seg for den norske staten, mens ikke-vestlige innvandrere er en utgift.

Ikke overrasket

- Jeg er ikke overrasket over at OECD får et positivt tall. Deres beregninger ligner mer på tidligere beregninger gjort i Norge hvor man ser på effekten i noen av de senere årene, sier Erling Holmøy, forsker i SSB og en av forfatterne bak SSB-rapporten.

SSB-forsker Erling Holmø.

- Det ville være veldig rart og veldig skremmende hvis de årene vi nettopp har lagt bak oss, ikke viste positive tall for innvandrerne, sett under ett. En rekke folk i sin mest produktive alder har kommet til Norge og fått jobb i et stramt arbeidsmarked. Svært mange av dem har gått rett i jobb uten ytterligere utdannelse, jobber fullt, har få barn og bruker få helsetjenester og mottar lite trygd, sier han.Han sier at SSBs beregninger har et betydelig lengre tidsperspektiv.

Hele livsløpet

- Våre beregninger har sin styrke i at de tar for seg hele livsløpet, og mye av livsløpet for de barna de får. Vi tar høyde for at dagens innvandrere blir gamle og gradvis blir mer og mer som oss. Da blir tallene mye likere de vi finner for nordmenn, med større utgifter for det offentlige.

- Siden staten bruker oljepenger til å finansiere noen av de offentlige utgiftene, trenger ikke gjennomsnittsinnbyggeren å betale like mye i skatt som man mottar fra det offentlige i form av trygder og velferdstjenester. Dette gjelder uansett hvor flinke vi er. Det betyr at flere innbyggere av gjennomsnittstypen isolert sett vil svekke offentlige finanser i Norge, sier Holmøy.

Les også

  1. Innvandrere med prislapp

  2. Innvandrerne betaler for seg, mener OECD