Flyreisende tvinges til å betale dobbel flyavgift

NHO Luftfart protesterer mot forskjellsbehandling av SAS og Norwegian som følge av den nye flypassasjeravgiften.

Flypassasjerer som bruker ulike flyselskaper på reisen, risikerer å måtte betale den nye flypassasjeravgiften flere ganger.
  • Knut-erik Mikalsen

Mange reisende risikerer å måtte betale den nye flyavgiften, som innføres fra 1. april, to ganger på samme flytur. Det kan ramme Norwegian hardt.

— Dette er i strid med Stortingets vedtak der et av vilkårene for å innføre den nye avgiften er at den skal betales kun én gang pr. reise, sier adm.dir. Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til Aftenposten.

Han ber nå finansminister Siv Jensen om å sende forslaget om innføring av ny flyavgift tilbake til Stortinget fordi reglene etter hans mening viser seg å favorisere statens eget flyselskap, SAS og landets dominerende regionselskap, Widerøe.

Bjørn Kjos blir derimot straffet hardt.

LES OGSÅ:

Les også

Er dette verdens ti vakreste fly?

Derfor oppstår problemet

Torbjørn Lorthe, NHO Luftfart.

Bakgrunnen for den trøblete avgiftsknuten er denne:Avgiften skal kun betales én gang, selv om den reisende bytter fly underveis. Problemet oppstår fordi mange flyselskaper er bitre fiender, og derfor ikke har billettavtale med hverandre.

SAS er deleier i Widerøe, og de to samarbeider tett om billetter og passasjertransport. Men Norwegian holder seg utenfor.

En person som eksempelvis skal reise fra Sandnessjøen til Madrid, må først om bord i Widerøe for å komme seg til Oslo, og deretter over på Norwegian for den siste strekningen. Denne passasjeren må kjøpe to separate billetter og dermed betale avgiften to ganger. Det gjelder alle reiser – innen Norge, til Europa, USA og Asia.

Innrømmer forskjellsbehandling

Saken er nå ute på høring, men i Finansdepartementet vedgår man at forskjellsbehandlingen av SAS og Norwegian er et problem. Dette omtales særskilt i høringsnotatet, der man ber om forslag til å løse denne floken.

LES OGSÅ:

Les også

Nå smiler Kjos ekstra bredt - av en helt bestemt grunn

Ingen i departementet ønsker å bli sitert med navn på uttalelse om saken, men i en e-post til Aftenposten skriver kommunikasjonsavdelingen dette:

«Avgiften kan i praksis slå ulikt ut for flyselskap som har avtale om sammenhengende reiser og de som ikke har det. Utgangspunktet er at avgiftsplikten bør være mest mulig nøytral. Det bes derfor om høringsinstansenes syn på saken og hvilke andre vilkår som eventuelt kan stilles,» skriver departementet.

Dyrt og komplisert

— Dette kan koste folk tusener ekstra og vil hovedsakelig ramme distriktspassasjerer, mener Lothe.

LES OGSÅ:

Les også

Disse kundene er taxfree-sjefens favoritter

I Norwegian advares det sterkt mot å innføre den nye avgiften. Det å skulle innføre samarbeidsavtale med f.eks. Widerøe vil ifølge kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Anne-Sissel Skånvik ta tid og bety store kostnader for selskapet:

— Både Widerøe og vi har overfor Finansdepartementet påpekt at vi ikke har systemer som enkelt lar seg koble sammen, og at det vil både ta tid og koste betydelige summer å etablere en billettavtale (interlining, red.anm.) mellom våre to selskaper. Vi har bedt myndighetene utsette innføringen av avgiften og ta seg tid til å utrede konsekvensene, både med tanke på arbeidsplasser og denne helt urimelige konkurransevridningen mellom SAS og Norwegian, sier Anne-Sissel Skånvik.

Parat støtter flyselskapene

Arbeidstakerorganisasjonen Parat er ofte i tottene på flyselskapene. Men ikke i denne saken, kan nestleder Vegard Einan bekrefte:

— Vi støtter NHO luftfart. Prinsipielt er vi imot denne, og mener den er ødeleggende for en hardt konkurranseutsatt bransje, og truer norske arbeidsplasser.

Parat organiserer piloter og kabinansatte i Norwegian.

— Vi mener avgifter og rammebetingelser må være konkurransenøytrale, og ikke favorisere eller diskriminere enkeltselskaper. Norwegian sysselsetter flere tusen norske arbeidstakere. En offentlig avgift som gjør reiser med Norwegian i Norge dyrere enn med selskaper som har samarbeid på gjennomgående reiser, eller av andre årsaker vil true norske arbeidsplasser, vil svekke konkurransen i luftfarten, mener Einan.

Kontakt med Konkurransetilsynet

NHO Luftfart har allerede vært i kontakt med Konkurransetilsynet om saken på bakgrunn av de konkurransemessige konsekvensene den nye avgiften kan få.

Avdelingsdirektør Gjermund Nese i Konkurransetilsynet sier at tilsynet registrerer henvendelsen fra NHO Luftfart, og vil ta stilling til problemstillingen som reises når tilsynet eventuelt skal avgi et høringssvar.

— Vår oppgave i denne saken er å påse at den nye avgiften ikke legger hindringer for konkurransen i luftfarten. Ser vi at avgiften kan få slike konsekvenser vil vi påpeke dette overfor Toll- og avgiftsdirektoratet, sier Nese.