Menn tjener mest, eier mest og sparer mest

- Gjennom å opprettholde finansielle kjønnsroller gjør vi oss fremdeles - i 2015 - økonomisk avhengige av mannen, sier forbrukerøkonom.
  • Om utviklingen fortsetter vil det bidra til å opprettholde store økonomiske forskjeller mellom kjønnene, sier forbrukerøkonom i Storebrand, Kristina Picard.

Nesten ni av ti minstepensjonister er kvinner. Nærmere halvparten av alle kvinner blir uføre innen pensjonsalder. Kvinner tjener fortsatt dårligere enn menn. 40 prosent av yrkesaktive kvinner jobber deltid.

— Enten man er tvunget til det eller ønsker å ta slike valg, er det viktig å forstå hvordan de påvirker økonomien vår – også i fremtiden, sier Picard.

Hun mener kvinner kommer i en dobbel skvis, når de både tjener og sparer mindre, i tillegg til at de lever lenger.

— Sparepengene og pensjonspotten, som er mindre enn mannens, skal også vare i flere år. Det er fint å leve lenger, men desto viktigere at vi sikrer fremtiden, sier hun.

- Gjør oss fortsatt avhengige av menn

Kristina Picard er forbrukerøkonom i Storebrand.

Samtidig viser undersøkelser at kvinner har lavere økonomikunnskap enn menn.Picard tror det kan være noe av grunnen til at menn fortsatt i stor grad betaler for varige verdier som bolig og bil, mens kvinner bruker pengene på mat og forbruksvarer til husholdningen.

— Gjennom å opprettholde slike finansielle kjønnsroller gjør vi oss fremdeles - i 2015 - økonomisk avhengige av mannen, sier hun.

Vil ikke ta risiko

Kvinner sparer mindre enn mannen – en naturlig konsekvens av lavere lønninger – men de sparer også mer i banken og mindre i fond. Kvinner er heller ikke glade i risiko når det kommer til pensjonssparing, viser undersøkelser fra Storebrand.

— Blant Storebrands kunder utgjør kvinner bare 1 av 6 av dem som velger bort garantert avkastning på fripoliser fra tidligere pensjonsforhold. Men historien viser at sparing i aksjefond gir 3-5 prosent høyere avkastning enn banksparing på lang sikt, sier Picard.

Ligger an til høyere pensjon for menn

Om tendensen fortsetter, kan vi forvente å få langt høyere pensjonsutbetalinger til menn enn til kvinner, anslår forbrukerøkonomen.

— Hvis menn tjener mest, eier mer, sparer mer, og i tillegg får høyere avkastning på pengene sine, vil dette bidra til å opprettholde store økonomiske forskjeller mellom kjønnene. Den gode nyheten er at mens noen av kjønnsforskjellene er samfunnsbetingede, så er det mange av dem vi kan endre på selv, sier hun.