Gardermoens nye milliardterminal har for trange åpninger

Når Oslo Lufthavn åpner den nye terminalen til 14 milliarder kroner i april, er ikke prosjektet ferdig. 10 av 12 av de nye flybroene har så store feil at de må skiftes ut. Norwegian krever rask opprydding av Avinor.

De fleste av de nye flybroene på den nye terminalen på Oslo Lufrthavn kan ikke beveges sidelengs. Dermed oppstår det problemer hvis pilotene ikke treffer nøyaktig på stedet de skal parkere.

Feilen rammer den nye og svært påkostede Pir nord, det nye og store terminalområdet som skal håndtere både innenriks- og utenrikstrafikk.

Hvis ikke pilotene treffer nøyaktig på det oppmerkede stedet der de skal parkere flyet for å slippe passasjerene av og på, er det rett og slett ikke mulig å åpne flydøren foran.

– Manglene ble avdekket under test i juni 2016, og er ikke til hinder for bruk av broene. Imidlertid er broene ikke levert i samsvar med de spesifikasjoner Avinor har satt. Dette har leverandøren erkjent og vil gjennomføre nødvendige utskiftninger av den ytre delen av broene, opplyser kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud til Aftenposten.

Forsinket med et år

Det kan ta opptil et år før flyplassutvidelsen er fullført, skriver Romerikes Blad som omtalte saken først.

Ifølge avisen har problemene med de kinesiskproduserte broene gjort at mange passasjerer ikke har fått gå av flyet på vanlig måte, men har måttet forlate flyet bak fordi kabinbesetningen ikke har fått åpnet flydøren foran.

Problemene oppstår når flyene ankommer den nye terminalen.

Åpningen i den indre delen av passasjerbroen er for trang.

– Dersom flyene ikke stopper helt riktig ved der broen står, må vi hente inn kjøretøy som må dytte flyene bakover for å få de til å stå riktig, sier Ulverud.

Flybroene har ikke hjul

De broene dette gjelder har ikke hjul, og kan derfor ikke beveges sidelengs. Dette gjør at det ikke er mulig å manøvrere broen til der flyene faktisk stanser.

Problemene har ifølge Oslo Lufthavn ikke ført til forsinkelser i flytrafikken på den nye terminalen. Broene er konstruert i to deler, og det er den ytterste delen av flybroene som må skiftes ut.

Det er Norwegian som bruker den nye terminalen mest, og kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen i selskapet er ikke overdrevet fornøyd med situasjonen som dørproblemene skaper:

– Dette er svært uheldig for passasjerene fordi det tar lenger tid å gå av og på flyet og dessuten kan det føre til forsinkelser. Vi har tatt opp dette med Oslo Lufthavn og sagt at vi forventer at nye broer blir skaffet så fort som mulig, sier Sandaker-Nielsen til Aftenposten.