Økonomi

SSB: Boligprisene vil stige mindre enn andre priser

Økt rente bidrar til å kjøle ned boligmarkedet. Veksten i boligprisene blir under 2 prosent hvert år fra neste år til 2022, spår SSB i nye prognoser.

SSB spår at veksten i boligprisene blir svært moderat til 2022 Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB scanpix.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

– Hovedbildet for norsk økonomi er at pilene fremdeles peker oppover, sier forsker Thomas von Brasch i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Torsdag formiddag legger SSB frem nye prognoser for norsk økonomi til 2022.

– Det går bedre i norsk økonomi, men vi ser stor usikkerhet internasjonalt. En ytterligere forverring i handelskrigen mellom USA og Kina og en hard brexit uten avtale, gjør at eksportbedriftene vil lide og Oljefondet vil kunne tape seg i verdi, sier von Brasch.

Les også

Boligprisene kan bli stående på stedet hvil i årevis. Det er gode nyheter. | Øystein K. Langberg

Økonomien til 2022

Kortversjonen av SSBs prognoser til 2022 er:

 • Norges Bank vil sette opp styringsrenten, slik at renten på et rammelån i banken vil stige fra 3 prosent i år til 3,8 prosent i 2022.
 • Fallet i ledigheten vil stoppe opp og ledigheten vil stabilisere seg på 3,6 prosent. Det er litt lavere enn dagens nivå.
 • Sysselsettingen vil øke, men flere melder seg på arbeidsmarkedet, slik at ledigheten holder seg stabil.
 • I fjor ble det omtrent null i reallønnsvekst, men i årene fremover blir det bedre. I årene 2020–2022 vil reallønnsveksten bli i området 1,5–1,8 prosent pr. år.
 • Boligprisene vil stige rundt 2 prosent i år, men deretter vil veksten holde seg lavere i alle årene til 2022. Hvert år vil boligprisene stige mindre en det generelle prisnivået i økonomien.
 • Oljeinvesteringene vil stige solid med 13 prosent i år. Deretter vil nivået holde seg stabilt.
Les også

Nordmenn må fylle magen med is | Øystein K. Langberg

Les også

Bratt opptur i aksjemarkedet i år. Oljefondet har hentet inn igjen hele 2018-tapet.

Mindre oljepenger

SSB spår at oljepengebruken vil falle mot 2022, regnet som andel av fondet. med andreord: Politikerne vil redusert bruken av oljepenger, målt på denne måten.

Kjernen i handlingsregelen er å bruke 3 prosent av fondet over statsbudsjettet hvert år. For 2019 ligger bruken litt under 3 prosent.

– Vi tror det er mest sannsynlig at bruken av Oljefondet vil bevege seg nedover mot 2 prosent, sier von Brasch.

SSB begrunner dette med at

 • det vil være god fart i norske økonomi, så det er mindre behov for å gi gass
 • utsiktene for offentlige utgifter viser sterk vekt i årene fra 2025 og utover, så det gjelder å holde igjen nå
 • det er lurt å bygge opp en buffer for å møte et mulig fall i fondets verdi på grunn av dårlige aksjemarkeder

Med dagens verdi på Oljefondet betyr en bruk på 2 prosent av fondet i stedet for 3 prosent en forskjell på nær 90 milliarder kroner.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Oljeinvesteringer
 3. Lønnsoppgjør
 4. Statistisk sentralbyrå

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger

 2. ØKONOMI

  Slik blir økonomien din i 2020

 3. ØKONOMI

  SSB spår at LO kan glede seg til bedre lønnsoppgjør

 4. ØKONOMI

  – Norsk økonomi er i en dyp krise, men utsiktene har bedret seg de siste ukene

 5. ØKONOMI

  SSB ser lysere på utsiktene, venter renteoppgang neste år

 6. ØKONOMI

  Øystein Olsen retter pekefingeren mot Erna Solbergs pengebruk