Økonomi

Ønsker at klimavennlige forbrukere og selskaper skal få billigere lån av norske banker

Du går i banken for å få boliglån. Dersom huset sluker energi og du forurenser masse under byggeprosessen blir du straffet med høyere boligrente.

Klimaverstinger kan få dyrere lån dersom anbefalingene til Finans Norge tas til følge. Her er Marius Holm fra Zero, Idar Kreutzer i Finans Norge og Stein Lier Hansen i Industri Norge i diskusjon om rapporten som legges frem onsdag 6. juni. Foto: Rolf Øhman

  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

Slik mener finansnæringen de kan være med å sørge for at Norge når sine klimamål.

– Når banken setter krav til materialvalg, livsløp på byggekomponenter og ikke minst energieffektivisering, vil dette trolig gi lavere boutgifter som strøm og vedlikehold etter at huset er oppført. En konsekvens kan være at det i fremtiden kan bli lavere rente om du skal låne til å bygge et miljøvennlig hus. På samme måte kan bankene velge å gi billigere lån til eiendomsutviklere som har tatt konkrete miljøvalg når de ønsker finansiering av kontorbygg eller når industrien ber om finansiering til nye fabrikker, sier Idar Kreutzer.

Med andre ord kan klimasyndere straffes ved at de får høyere kostnad på renter og lån, mens forbrukere og selskaper kan få billigere lån.

LES OGSÅ: Oslo nådde klimamålet for 2017 allerede i 2016

Kreutzer leder interesseorganisasjonen Finans Norge. Nå mener han vi har dårlig tid dersom Norge skal nå sine klimamål.

Synliggjøre miljøvennlige valg

Selv om den tidligere Storebrand-sjefen nå står ute i stekende Oslo-sol og snakker om solcelletak, CO₂-utslipp og miljøvennlige kontorbygg, bruker han finansspråket. Ord som går igjen er investeringer, avkastning, markedet, kreditt, obligasjoner og innovasjon. Og det viktigste ordet for at næringen skal forstå at de nå må legge om kursen og bli mer miljøvennlige, det er «risiko».

– Det sier seg egentlig selv. Vår oppgave er å prise risiko riktig. Og risikoen ved å gi lån til prosjekter som ikke tar hensyn til klimautfordringen, er større enn til prosjekter som er en del av løsningen. Ved å gi ulik rente på disse lånene, synliggjøres valgene kundene står overfor, forklarer finansmannen.

Han vil derfor at bankene skal gi ulik rente på disse lånene.

Industrien: – Vi har dårlig tid!

Finans Norge har sammen med medlemmene sine og med støtte og innspill fra blant annet Norsk Industri og miljøorganisasjonen Zero, laget et klimaveikart. Her kommer de med anbefalinger og forslag til hvordan finansnæringen skal bidra til et mer miljøvennlig Norge.

Selv om miljøorganisasjonen alltid ønsker flere og mer konkrete tiltak og industrien er redd for at det skal gå for fort, er de begge tydelige på at dette er et skritt i riktig retning:

– Vi må bli enda bedre. Det krever investeringer og utfordringen har vært å få tilgang til kapital, sier Hansen og legger til at de allerede er på etterskudd.

– Vi har dårlig tid!

LES OGSÅ: Bare en brøkdel av norsk eksport av stål og aluminium går til USA, men mye går til EU. Norsk Industri frykter at den nå kan bli rammet.

Det er Marius Holm i Zero enig i.

Trenger nye løsninger

– Miljøprosjekter krever en gigantisk kapitalallokering, sier miljøforkjemperen, som tar i bruk et språk finansfolket er kjent med.

Det betyr at mange av miljøprosjektene koster mye i starten, men så er det billigere å lage eller å drive systemet. Som en elbil. Ofte dyrere enn en tilsvarende dieselbil, men billigere å kjøre når den først er innkjøpt.

– Derfor er det så viktig å finne nye løsninger for å finansiere miljøprosjektene, sier han og mener at den norske finansnæringen nå kan vise at de mener alvor.

Han ønsker seg konkrete mål som kundene kan ta beslutninger ut fra, og vanligvis ville han ønsket å gå med syvmilssteg, men ser nå at finansnæringen og industrien trenger forutsigbare rammer.

Opp til hver enkelt bank

Kreutzer presiserer at en viktig oppgave med veikartet er å bidra til økt kompetanse og forståelse i hele bransjen.

– Hva krever du nå av DNB-sjef Rune Bjerke?

Lyden av vannfontenen bruser i bakgrunnen mens Kreutzer tenker seg om.

– Jeg krever ingenting, dette er styrt av medlemmene og Rune Bjerke er en av dem. Medlemmene skal selv lage sine egne handlingsplaner, de kan gå lenger enn vi har foreslått her, eller de kan gjøre mindre, det er opp til dem. Dette er godt forankret blant medlemmene våre, så jeg gjør regning med at implementeringen starter allerede fra neste år.

Les mer om

  1. Lån
  2. Energipolitikk
  3. Klimapolitikk
  4. Klima
  5. Finans Norge
  6. Zero