Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Hei Helene. Jeg lurer på hvordan jeg kan bruke et avbrekk fra jobben for å bli en bedre ansatt? Noen tips til meg?

Mvh Edvard

Jobbeksperten: Noe av det mest fornuftige du kan gjøre er å slappe av og virkelig nyte ferien. Vi trenger ferie og et ordentlig avbrekk fra jobb. Arbeidsgiver er ikke tjent med at de ansatte kommer tilbake fra ferie uten å være uthvilte. Fravær fra jobb og stress kan nok bidra til å forebygge sykefravær utover høsten.

Dersom du føler deg uthvilt og virkelig ivrer etter å gjøre noe jobbrelatert kan det være hensiktsmessig å reflektere litt over jobbsituasjonen din. Hvilke arbeidsoppgaver trives du best med, og hvilke tenderer du til å utsette? Skyldes utsettelsene at du synes de er kjedelige, lite givende eller at du opplever dem for utfordrende?

Tidsbruken

Det kan også være fornuftig å tenke over hvordan du disponerer tiden din på jobb. Prioriterer du det som gir arbeidsgiver mest nytte? Dette kan du diskutere videre med din leder etter ferien. Ofte vil man erfare at lederen verdsetter andre gjøremål eller rangerer arbeidsoppgavene annerledes enn du gjør.

Forsøk å se din egen karrière utenfra. Hvilke stillinger og bransjer har du vært i? Hvilke arbeidsoppgaver har du hatt og hva er din kjernekompetanse pr. i dag? Hvor ønsker du å være om 10–15 år? Ta utgangspunkt i dette når du vurderer etterutdanning og jobbskifte.

Jobb og fritid

Reflekter over hva som er viktigst for deg. Er det for eksempel trygghet, lønn eller fag? Er du villig til å skifte jobb, bransje eller å gå fra offentlig til privat sektor – eller omvendt – for å komme dit du ønsker?

Helene Trondstad Moe

Reflekter over hverdagslivet ditt. Er du fornøyd med balansen mellom arbeid, familie, hobbyer og hvile/egentid?

Mvh Helene Tronstad Moe

Les om Bunnprissjef Christian Lykke som arvet jobben:

Han blir motløs av stillingsannonsene

Spørsmål: Jeg har lang jobberfaring, men liten formell utdanning etter videregående skole. Jeg har jobbet innen salg, og har arbeidet meg oppover og er i dag områdeselger. Men med små barn kan jeg ikke fortsette å ha så mange reisedager som jeg har hatt, så nå vil jeg finne en ny jobb. I dag er det imidlertid så høye krav til utdanning at jeg blir temmelig motløs når jeg leser stillingsannonser. Men hva med all den arbeidserfaringen et langt yrkesliv har gitt meg?

Hilsen selger som kan mye mer

Jobbeksperten: Ordet «kompetanse» kommer fra latin competentia, og det har mange definisjoner. «Skikkethet», «en persons evner» eller «en persons kvalifikasjoner», er noen av dem Egentlig er kompetanse det å bruke evnene dine, viljen din og kunnskapene dine om markedet. Du har rett i at det er mye fokus på utdanning og formell kompetanse i dag. Men det er også forståelse for hvor viktig realkompetanse er. Kompetanse du har tilegnet deg gjennom jobberfaring og i personlige situasjoner du har vært.

Tenk bredt

Tenk gjennom din realkompetanse, og ikke tenk smalt. Det eneste som er sikkert, er at du har langt bredere og mer allsidig kompetanse enn du først antar. Ferdigheter er evner du bruker uavhengig av jobbtype. Det kan være å lede, utvikle, presentere, undervise, organisere, selge, ekspedere eller betjene, for å nevne noen. Grunnleggende ferdigheter kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel i nye fagområder, i nye miljøer eller med nye mennesker.

Hva slags jobb passer?

Hvis du vurderer å skifte yrke, er det viktig at du kjenner til dine ferdigheter. Kanskje har du de ferdighetene som trengs, kanskje kan det være lurt å ta kurs eller annen videreutdanning. Ved å forstå hvilke ferdigheter som har ført til positive resultater for deg og andre vil du bedre være i stand til å avgjøre hvilken type jobb som passer best for deg.

Vær konkret!

Det er viktig at du finner ut hva slags jobb du ønsker, og så tenker gjennom hva du kan bidra med i en slik jobb. Hvilke erfaringer kan du dra nytte av? I en søknad må du nettopp fokusere på hva du kan bidra med, gjerne med konkrete eksempler på relevante oppgaver du har lykkes med. I et intervju får

Mette Manus
Privat

du så anledning til å vise dine personlige egenskaper som også har hjulpet deg karrièremessig. Lykke til med søkerprosessen.

Hilsen Mette Manus

Fortsatt opptjening av pensjon

Spørsmål: Jeg vurderer å starte uttak av pensjonen fra NAV, men kommer til å fortsette å jobbe. Får jeg fortsatt opptjening fremover da, eller stopper fremtidig opptjening når jeg starter uttak?

Jobbeksperten: Ettersom du vurderer å starte uttak av alderspensjon fra NAV er du/nærmer du deg 62 år og omfattes følgelig av gammel opptjeningsmodell. Dersom du ikke allerede har full opptjening i folketrygden vil du fortsette å tjene opp alderspensjon ved fortsatt arbeid. Uttak av fle

Alexandra Plahte
Ukjent

ksibel alderspensjon medfører følgelig ikke at pensjonsopptjeningen du ellers ville fått i folketrygden ved fortsatt arbeid opphører.

Alexandra Plahte