Høyrepolitiker mener Norgesgruppen desinformerer stortingspolitikere

Peter Frølich mener Norgesgruppen feilinformerer når de sier at matprisene vil øke dersom det innføres et forbud mot prisdiskriminering mot store leverandører.

Peter Frølich, leder av Høyres digitaliseringsutvalg, går hardt ut mot Norgesgruppens måte å informere stortingspolitikere på.

Høyrepolitikeren er oppgitt over det han kaller milliardbransjens kampanje mot en redelig diskusjon.

Flere stortingspolitikere har den siste uken mottatt en rapport fra Norgesgruppen som Frølich mener desinformerer og er ment for å stoppe diskusjonen om matmakt. Rapporten slår fast at «...en regulering mest sannsynlig vil skade forbrukerne.».

Som leder av digitaliseringsutvalget vil Frølich legge frem et forslag for landsmøtet om å utrede et forbud mot prisdiskriminering i dagligvaremarkedet. Dette skal gjelde dominerende aktører. Samme dag fremmet Arbeiderpartiet et tilsvarende forslag i Stortinget.

– Jeg var forberedt på at folk ville ta til motmæle. Dette påvirker jo en milliardbransje. Men nå må de forholde seg til spillereglene, og da er en viktig forutsetning at vi diskuterer ut fra riktige premisser, sier han.

– Norgesgruppen skremmer leverandører og politikere

Rapporten er utført på oppdrag fra Norgesgruppen og ser på forbud mot prisdiskriminering på generelt grunnlag, ikke hva som skjer dersom dette kun gjelder store aktører.

– Denne rapporten har lite med forslaget vårt å gjøre. Norgesgruppen skremmer både leverandører og politikere til å tro at prisene vil øke. Hvis dette gjelder kun kun dominerende aktører, ønsker vi å se på om prisene vil bli lavere, sier Frølich.

Norgesgruppen: – Vi bringer motargumenter

– Vi bringer motargumenter på banen og bidrar til å belyse saken fra alle sider. Det tror vi saken er tjent med, sier direktør for samfunnskontakt Bård Gultvedt.

Han sier videre at forslaget om like priser er fremmet av Stein Erik Hagen (storeier i Orkla), Peter Frølich i Høyre og Arbeiderpartiet.

– De har fremmet ulike forslag og det er naturlig at det blir en bred debatt om disse forslagene, sier Gultvedt.

Aftenposten spurte Norgesgruppen for en uke siden om vi kunne få lese rapporten, men fikk beskjed fra kommunikasjonsdirektør Per Roskifte om at den først ville være tilgjengelig torsdag 22. mars, sammen med høringsuttalelsen fra Norgesgruppen.

Etter avslaget fikk Aftenposten tilgang til rapporten fra flere stortingsrepresentanter.

Professorer: – Bør utredes

Professorene Øystein Foros og Hans Jarle Kind ved Norges Handelshøyskole har gått gjennom rapporten og sett på den fagøkonomiske litteraturen. Begge presiserer at de ikke på det nåværende tidspukt har noe oppdrag for noen av aktørene i dagligvarebransjen.

Professor Øystein Foros

– Hvis Norgesgruppens fortrinn i hovedsak skyldes at leverandørene er bekymret for om varene skal få plass i Norgesgruppens butikker, så viser den fagøkonomiske litteraturen at et forbud mot prisdiskriminering kan redusere de gjennomsnittlige innkjøps- og sluttbrukerprisene, sier Foros.

Begge professorene mener derfor at forslaget bør utredes.

Høyres og Arbeiderpartiets forslag kan forklares slik:

Hvis Orkla setter prisene for høyt på sin Grandiosa, kan Norgesgruppen snu seg og velge konkurrenten Dr. Öetker, som ikke er dominerende og derfor ikke skal gi like priser til alle.

På samme måte kan Norgesgruppen velge Hansa dersom den dominerende leverandøren Ringnes ikke er villig til å forhandle.

Dermed har Norgesgruppen et pressmiddel som kan bidra til at Orkla, Ringnes, Tine, Nortura og Mills setter priser som er reelle. Det vil bety at Rema og Coop vil få samme priser fra disse store leverandørene som Norgesgruppen har, noe som igjen vil presse prisene til forbrukerne ned.

Professor

Professorene har også lest Konkurransetilsynets høringssvar til rapporten fra Oslo Economics.

Kan være at forbrukerne kan få lavere priser

Her hevder Konkurransetilsynet at kjøpermakten er knyttet til hvor mye butikkjeden kjøper fra leverandøren. Kjøpermakten er også knyttet til konsekvensene for leverandøren av å ikke få distribuert varene sine gjennom den største dagligvarekjeden.

– Hvis dette er riktig, så har vi en indikasjon på at forbud mot prisdiskriminering faktisk kan bidra til å redusere prisene, sier Kind.

De to professorene trekker også frem at forslagene fra Høyre-politikerne ønsker å se hvordan man kan få flere nyetableringer inn i denne bransjen, særlig nettbutikker. Dette har ikke faglitteraturen sett på.

– Også av denne grunn kan det virke som det er litt forutinntatte meninger som ligger til grunn, når det avvises at forbud mot prisdiskriminering kan bidra til å redusere prisene, slår de to fast.