Økonomi

Flysjefene ansetter stort sett bare menn i toppjobbene

31 av 38 ledere i de fire mest sentrale selskapene i norsk luftfart er menn. – Det viktigste er kompetanse, sier en av få kvinner på toppen.

De ansetter stort sett bare menn i toppjobbene, fra venstre Rickard Gustafson i SAS, Bjørn Kjos i Norwegian, Dag Falk-Petersen i Avinor og Stig Nilsen i Widerøe. Alle er toppsjefer i sine selskaper.
 • Knut-Erik Mikalsen
  Knut-Erik Mikalsen

Det kan være vanskelig på få øye på kvinnelige topplederne i luftfarten her i landet. Aftenpostens oversikt taler sitt tydelige språk:

Menn dominerer. Av 38 toppstillinger i næringen, er 31 menn. Andelen kvinner er knappe 18 prosent.

De faktiske tallene for toppledergruppene i de viktigste selskapene er slik:

 • Norwegian: 11 menn, 1 kvinne
 • SAS: 6 menn, 1 kvinne
 • Widerøe: 5 menn, 2 kvinner
 • Avinor: 9 menn, 3 kvinner

Bildet av den skjeve kjønnsbalansen er langt fra enestående, og tettere opp til normalen i norsk næringsliv enn mange er klar over:

Fraværet av kvinner et problem

– I en topplederundersøkelse som nylig ble laget, har Core kartlagt kjønnsbalansen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene i norsk næringsliv. Den viser 80 prosent menn og 20 prosent kvinner. Gitt at Aftenpostens opptelling stemmer, er denne kjønnsubalansen på toppledernivå det som er det vanlige i norsk næringsliv, sier likestillingsombud Hanne Bjurstrøm.

Hanne Bjurstrøm, likestillingsombud

Hun mener fraværet av kvinner i ledelse er et stort problem for næringslivet:

– Det er på tide at norsk næringsliv tar på alvor mangelen på kvinnelige toppledere. Det vil være en stor fordel for næringslivet om de si større grad rekrutterer ledere fra begge kjønn. Da er det størst sjanse for at man faktisk finner den beste lederen. I dag er det dessuten flest kvinner som tar høyere utdanning, sier Bjurstrøm.

Mæland: - Vettet jevnt fordelt

Hos statsråden for næringslivet vekker Aftenpostens oversikt oppgitthet:

– Jeg tror både kvinner og menn sitter på kompetanse som enhver bedrift bør benytte seg av. Som jeg har sagt mange ganger før: vettet er jevnt fordelt mellom mann og kvinne, sier næringsminister Moncia Mæland (H).

Monca Mæland, næringsminister

Totaltallene skjuler flere illustrerende forhold, bl.a. at de kvinnene som får tilgang til ledergruppen ikke alltid jobber med operative oppgaver, men gjerne har oppgaver med informasjon og personalsaker.

– Tall fra Core’s topplederbarometer viser at i de 100 største norske selskapene er 93 prosent av de administrerende direktørene menn, sier Mæland som også sier at departementet har ting på gang som hun håper skal endre situasjonen:

– Mitt departement jobber for tiden med en utredning hvor vi ønsker å kartlegge forskjellene mellom ulike sektorer, og hvilke årsaker som gjør at det er høyere andel kvinnelige toppledere i noen sektorer fremfor andre. På denne måten kan vi drive en kunnskapsbasert likestillingspolitikk og finne de virkemidlene som faktisk fungerer, sier Mæland.

Alene som kvinne i Norwegian-toppen

Anne-Sissel Skånvik, kommunikasjonsdirektør.

Hos Norwegian er kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik eneste kvinne i en toppledelse på 12 personer. Hun mener det er viktigere å se på hva den enkelte kan bidra med enn på kjønnsbalansen:

– Det er et privilegium å sitte i ledelsen i Norwegian. Jeg setter stor pris på mine kolleger, det oppleves svært positivt. Det som er aller viktigst for en ledergruppe er kompetansen den enkelte besitter og at ulike perspektiver bringes til bordet. For øvrig har vi mange dyktige kvinnelige ledere i Norwegian, sier hun.

– Hvorfor er luftfarten fortsatt en «gutteklubb?»

– Det er vel generelt mange større børsnoterte selskaper hvor toppledelsen er litt mannsdominert, det gjelder ikke bare luftfarten. Vi har også mange dyktige kvinner i andre lederposisjoner i selskapet. Det vil helt sikkert forandre seg over tid, i luftfarten som i andre bransjer, mener Skånvik.

Hos SAS, som driver sin norske virksomhet fra Sverige, er situasjonen ikke mye bedre: Av sju konserndirektører er seks menn.

SAS-sjef Rickard Gustafson vedgår skjev kjønnsbalanse i selskapets ledelse:

– Det er en ambisjon å ha flere kvinner i ledergruppen, men vi vil bemerke at i selskapets styre er fordelingen tre kvinner og fire menn, samt at kjønnsbalansen også er bedre på ledernivået under toppledelsen, sier han til Aftenposten.

NHO: Mange luftfartsjobber fra teknisk miljø

Sjefen for NHO Luftfart, Torbjørn Lothe, innrømmer at Aftenpostens oversikt viser at det er et stykke igjen i likestillingsarbeidet i norsk luftfart:

– Ja, tallene viser at det fremdeles er et stykke igjen. Men det kan jo føyes til at toppsjefen for et av de store offshore helikopterselskapene i Norge, Bristow Norway i Stavanger, er kvinne. Så bildet er ikke helt ensidig, sier Lothe.

Han sier at NHOs generelle mål er flere kvinnelige sjefer fordi det betyr en bedre utnyttelse av realkompetansen i bedriftene.

– NHO og landsforeningene har programmer som «Female Future» for å stimulere flere kvinner til å ta toppjobber og gi dem bedre kompetanse. Bedriftene må også bli mer bevisst på å løfte opp og motivere de dyktige kvinnene på arbeidsplassen, mener Lothe.

Han fremhever imidlertid at man i luftfartssektoren ser at mange ledere rekrutteres fra et teknisk eller operativt fagmiljø, hvor menn tradisjonelt er dominerende.

– Nå har regjeringen nylig fått på plass en bedre studiefinansieringsordning for pilotutdanning, noe vi tror også kan bedre rekrutteringer av jenter til faget. Også på tekniske fagområder ser vi at flere dyktige kvinner kommer inn og gjør karriere i selskapene, sier Lothe.

Les mer om

 1. Næringsliv
 2. Luftfart
 3. Kjønn
 4. Likestilling