Økonomi

Oljearbeidere ser lyset i tunnelen. NHO tror «det verste er over».

MOLDE/OSLO (Aftenposten): Konkurstoppen kan være passert for denne gang. Andre viktige indikatorer tyder på at det verste er unnagjort for norsk økonomi.

Industrimekaniker Erlend Strømsvåg (32) reiser verden rundt på oppdrag for selskapet Prezioso Linjebygg. – Nå føler jeg at jeg har en sikker jobb, sier han. Her er han fotografert på jobb i fjor mens han utfører reparasjon av betongskaftene på en plattform utenfor østkysten av Russland. Oppdragsgiver var det russiske oljeselskapet Sakhalin Energy. Leif E. Aasan

 • Knut-Erik Mikalsen
 • Arnfinn Mauren

– I den verste tiden var det tøft. Jeg begynte å tenke på om jeg måtte finne meg en annen jobb. Men nå føler jeg at den er trygg, forteller industrimekaniker Erlend Strømsvåg.

Siden 2008 har han jobbet for Prezioso Linjebygg. Selskapet har virksomheter seks steder i Norge, med hovedkontor i Molde, og leverer ulike løsninger og tjenester til olje- og gassinstallasjoner.

Oljekrisen traff Prezioso Linjebygg høsten 2014, og siden har selskapet vært gjennom flere nedbemanningsrunder. Administrerende direktør Terje Hellum bekrefter at det nå ser bedre ut.

– Det har vært en tøff og krevende periode, spesielt i 2015. Men det begynte å lysne i fjor knyttet til flere kontraktstildelinger, og nå føler jeg at vi har lagt et godt grunnlag for fremtiden, sier han.

Fallet i oljeprisen sendte mange leverandørbedrifter i konkurs. Nå snur utviklingen. Olav Olsen

NHO skriver ut friskmelding

Tilstandsrapporten fra «grasrota» bekreftes av økonomene. Tallet på konkurser i Norge falt kraftigere i november og desember i 2016 sammenlignet med året før.

Den nye sjeføkonomen i Næringslivets Hovedorganisasjon, Øystein Dørum, skriver langt på vei ut en friskmeldingsattest for næringslivet når han kommenterer de ferske tallene på denne måten:

– De fleste indikatorer tyder på at det verste er unnagjort for norsk økonomi i denne omgang, sier han.

Flere jekker opp forventningene

Dørums tidligere arbeidsgiver, DNB Markets, fremstår som forsiktige optimister, ifølge en rapport de la frem tidligere denne uken.

– Oppsvinget ligger an til å bli tregt, og vi tror arbeidsledigheten heller vil stige enn falle, skriver bankens analytikere.

DNB Markets spår en BNP-vekst på 0,7 prosent i år (mot 0,6 prosent i fjor), og en dobling i veksten i 2018 og 2019.

Norges Bank oppjusterte sine prognoser for norsk økonomi i sin ferskeste rapport (14. desember). Sentralbanken spår nå 0,5 prosent vekst for 2017 og 1,3 prosent neste år. Den forrige prognosen varslet flat utvikling i år og tilbakegang på 0,8 prosent for 2018.

LES OGSÅ: Arbeidslivet går i mer autoritær retning

Bedringen er klarere enn før

Frode Berg, sjef for Experian Norway. Morten Brakestad

Det er Norge-avdelingen av det globale analyse- og statistikkselskapet Experian som har utarbeidet de ferske konkurstallene for Aftenposten.

Det er oppløftende nytt.

Tallene for november og desember viser en klar nedgang i antall konkurser. For november er nedgangen på 4 prosent. I desember gikk 275 selskaper over ende, det er en nedgang på hele 16 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Experian-sjefen i Norge, Frode Berg, sier at det er normalt at antall konkurser faller litt i de to siste månedene i året. Det som får ham til å trekke konklusjon om klar bedring nå er at nedgangen er markant og mye sterkere enn på samme tid i fjor.

– Det er gledelig at antallet konkurser faller for andre måned på rad, og tallene kan tyde på at pilene er snudd i norsk økonomi, sier Berg.

Han mener at den økte oljeprisen de senere månedene har gitt positive impulser for norsk økonomi.

 • LES OGSÅ: Livet på toppen: Jeg er godtroende. Jeg tror beslutningene fattes rundt det riktige bordet.

Optimistisk også for ojeregionene

Den røde streken viser konkurs-utviklingen i 2016, og indikerer en klar nedgang på slutten av fjoråret. Svein Eide

– Samtidig har lav kronekurs gitt fart i eksportsektoren, og spesielt laksenæringen bidrar kraftig til veksten om dagen. Økte boliginvesteringer er også viktig vekstmotor, mener Berg.

Han peker likevel på at den lave oljeprisen gjennom året har bidratt til en trist utvikling på Sør- og Vestlandet. Imidlertid er Experian-sjefen mer optimistisk på vegne av oljeregionene ved inngangen til 2017, siden oljeprisen har løftet seg betydelig de siste månedene.

Berg vil ikke slå fast at tallene bærer bud om varig bedring i norsk økonomi, og sier at man ikke bør se seg blind på statistikken for enkeltmåneder.

Han mener at konkursutviklingen bare til en viss grad henger sammen med realøkonomien.

– Konkurstallene er ikke et helt presist bilde på tilstanden i norsk økonomi, og man skal være forsiktig med å trekke bastante konklusjoner fra utviklingen i enkeltmåneder, sier Berg.

Mer positive signaler fra bedriftene

Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO. Heiko Junge, NTB SCANPIX

Sjeføkonom Dørum i NHO kan imidlertid også fortelle om det han mener er et stemningsskifte i næringslivet:.

– NHOs egne medlemsbedrifter er klart mer positive både til den dagsaktuelle situasjonen og utsiktene enn de var for 3–4 kvartaler siden. Noen av årsakene er økt bruk av oljepenger, mindre fall i oljeinvesteringene og et rentedrevet løft i boligbyggingen, sier Dørum.

Han tror også at det moderate lønnsoppgjøret i fjor vår har spilt inn:

– Ja, lønnsoppgjøret har sammen med kronesvekkelsen bidratt til den bedringen i konkurranseevnen som har hjulpet konkurranseutsatt næringsliv, herunder verft, eksportbedrifter og – kanskje særlig – reiseliv, mener Dørum.

Derimot minner han om at det også finnes noen viktige nyanser i de positive konkurstallene:

– Situasjonen er fortsatt svært vanskelig for oljeleverandørbedriftene. Bedringen er beskjeden i de eksportintensive bedriftene der mange også er eksponert mot oljeaktiviteter i andre land. Og ikke så overraskende er flertallet av mediebedriftene negative til markedssituasjonen, sier Dørum.

Sa opp ansatte og satset på nye områder

Adm. dir. Terje Hellum i Prezioso Linjebygg. Leif E. Aasan

Men situasjonen for leverandørbedriftene i oljesektoren er ikke entydige. Det er flere lyspunkter. Prezioso Linjebygg er ett av dem. Selskapets rundt 500 ansatte går inn i 2017 med solid oppdragsmengde.

– Det løsnet da vi i fjor fikk flere langsiktige avtaler med ulike oljeselskaper. Uten disse avtalene hadde vi stått i en vanskelig situasjon, sier administrerende direktør Terje Hellum.

Han mener selskapet har lykkes fordi de har jobbet målrettet med forbedringer over flere år. Kontraktstildelingene har imidlertid medført en vridning i aktivitet. Konsekvensen har vært at de har måttet si opp ca. 130 ansatte med «feil» kompetanse og ansatte nye med «riktig» kompetanse.

– Det har vært tøft å si opp gode kolleger samtidig som vi må rigge for fremtiden. Men det har vært nødvendig.

Johan Sverdrup gir økt optimisme

Linjebygg-sjefen registrerer imidlertid at ikke alle er i samme situasjon. Han beskriver tilstanden i bransjen som «blandet», men mener flere signaler gir grunn til å se lysere på fremtiden enn det var for ett år siden.

– Vi ser nå et høyere aktivitetsnivå. Det er spenning knyttet til utbyggingen av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, og det har skapt en betinget optimisme, mener Hellum.

LES OGSÅ: Godtebutikken til Morten Hansson får matgiganten Orkla til å reagere.

LES OGSÅ: Disse matvarene trenger du aldri kjøpe til fullpris.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Konkurs
 2. Næringsliv
 3. Oljepris
 4. NHO

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Alle de viktigste pilene pekte oppover for norsk økonomi i 2017. Bortsett fra en.

 2. ØKONOMI

  Koronavirus, oljekollaps og økonomisk krise. Her er konsekvensene du kan merke.

 3. ØKONOMI

  Sjeføkonom om ledighetstallene: – Sprenger alle nivåer

 4. ØKONOMI

  2013–2023 blir et tapt tiår for norske lønnstagere. Kan få null vekst i kjøpekraften.

 5. POLITIKK

  Nå utgjør offentlige utgifter halvparten av Norges BNP

 6. ØKONOMI

  Nå gjør flere som Morten Edvardsen Nilsen (27): Slo egen arbeidsgiver konkurs