Delvis handelsenighet mellom Kina og USA

Kina og USA er enig om det som omtales som første fase av en ny handelsavtale.

President Donald Trump, her under et valgmøte i Pennsylvania tidligere i uken, gleder seg over handelsenighet med Kina, og varsler fortsatte forhandlinger om en avtale.
  • NTB

Første fase innebærer at USA avlyser toll som var varslet på kinesiske varer fra førstkommende søndag.

– Tollinnføringen som var varslet fra 15. desember, blir ikke noe av som følge av at vi har inngått en avtale, skriver president Donald Trump på Twitter.

I bytte øker Kina sin import av amerikanske produkter, opplyser Trump og Kinas visehandelsminister Wang Shouwen.

– Vi starter forhandlinger rundt fase to av handelsavtalen umiddelbart, i stedet for å vente til etter 2020-valget. Dette er en utmerket avtale for alle, skriver Trump på Twitter.

– Svært stor

Presidenten omtaler fredagens enighet som omfattende.

– Vi er enig med Kina om en svært stor fase én-avtale. Kina har gått med på mange strukturelle endringer og stor import av jordbruksprodukter, energi og industriprodukter, samt mye mer. Den eksisterende tollen på 25 prosent forblir som den er, og toll på 7,5 prosent blir lagt på mye av de øvrige varene, skriver Trump.

Wang sier på en presseorientering i Beijing at enigheten innebærer at amerikansk toll på kinesiske varer blir gradvis utfaset.

Visefinansminister Liao Min sier at Kina ikke kommer til å innføre ny toll på amerikanske produkter som var varslet som svar på USAs varslede, men nå avlyste, toll 15. desember.

Eierskap og tvisteordninger

USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer utdyper at de strukturelle endringene som Trump nevner, dreier seg om reformer av hvordan Kinas økonomi og handel skal reguleres, melder TT.

Fase én-avtalen som nå er forhandlet fram, dekker tvistespørsmål som opphavsrett, overføring av teknologi, handel med landbruksprodukter og finansielle tjenester. Første del av det som skal lede fram mot en endelig handelsavtale, omfatter også valutapolitiske forpliktelser og innføring av et system for hvordan tvister om avtalen skal tolkes, opplyser Lighthizer.

Wang sier at avtalen omfatter styrking av beskyttelse av opphavsrett på varer og tjenester, utvidet tilgang til det kinesiske markedet, og sikring av utenlandske selskapers rettigheter i Kina.

Mangler signatur

Kina og USA har ikke undertegnet denne første delen av avtalen ennå, men kunngjøringen om enigheten kom på plass dagen etter at Trump tvitret at verdens to største økonomiske makter var svært nære ved å oppnå en «stor avtale».

– De to landene er blitt enige om teksten til fase én av en avtale for handel og økonomi, sier Wang.

– Begge parter er enige om neste skritt. Begge parter vil fullføre de nødvendige skrittene for juridisk gjennomgang og oversettelser så fort som mulig, og forhandling rundt det spesifikke innholdet som skal danne grunnlag for formell signering av avtalen, sier Wang.

– Etter at avtalen er undertegnet, er håpet at begge parter vil overholde avtalen, og jobbe hardt for å innføre relevante tiltak i henhold til avtalens første fase, sier Wang.