Norges Bank spår stadig bedre lønnsoppgjør

En uregjerlig og usikker prisvekst skaper trøbbel i lønnsoppgjøret. Norges Bank oppjusterer årets prisvekst kraftig og river grunnen unna arbeidsgivernes krav.

Adm.dir. Stein Lier-Hansen (t.v.) i Norsk Industri og leder Jørn Eggum i Fellesforbundet må håndtere oppjustert prisvekst i det pågående lønnsoppgjøret.
  • Sigurd Bjørnestad

Norske lønnstagere har gode lønnsoppgjør i vente i flere år.

Norges Bank spår i nye prognoser økende lønnstillegg tre år på rad, regnet fra i fjor.

Det topper seg med 3,7 prosent lønnsvekst i 2021. Det er den høyeste lønnsveksten siden 2013.

– Det er forhold i norsk økonomi som trekker lønnsveksten oppover. Det er et stramt arbeidsmarked, og prisveksten har vært høy og kommet inn litt høyere enn vi har lagt til grunn. Det bidrar isolert sett til lønnsveksten i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Torsdag satte han styringsrenten opp fra 0,75 prosent til 1 prosent.

Les også

Norges Bank setter opp renten

Lander i lønnsoppgjøret

Sentralbankens nye lønnsprognoser kom torsdag og lander midt i meglingen i lønnsoppgjøret mellom arbeidsgiverne i Norsk Industri og arbeidstagerne i Fellesforbundet.

Norges Bank spår 3,3 prosent lønnsvekst i år. Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet spår det samme.

– Det er uaktuelt å se tretallet, sa adm. direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til VG 9. februar. Altså: Lønnsveksten i år skal bli under 3 prosent.

– Vi bør se firetallet, svarte Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Les også

Slik er økonomiutsiktene dine for 2019

Les også

Børsfall og uro over hele verden: – For vanlige folk betyr ikke denne uroen så mye

Inn med prisveksten

Lier-Hansen baserte seg på en prisvekst under 2 prosent da han uttalte seg i VG. Gitt en slik prisprognose mente han at veksten i reallønnen ville bli «meget god».

Reallønnsvekst er lønnsvekst minus prisvekst.

Men Lier-Hansens grunnlag for «meget god» vekst i reallønnen er forsvunnet den siste måneden. Hans prisprognose er kraftig utdatert i løpet av kort tid (se faktaboks).

Drar opp lønnsveksten

Få har utredet og forsket mer på norske lønnsoppgjør enn økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

– Det er klart at høyere forventet prisvekst isolert sett bidrar til høyere lønnstillegg. Oppgjøret i vår er nok også preget av at prisveksten i perioder er blitt en del høyere enn alle ventet, sier han.

Den uregjerlige norske prisveksten har nesten blitt et mareritt i lønnsoppgjørene de siste årene. Både i 2016 og i fjor ble prisveksten mye høyere enn alle ventet tidlig i året.

Resultatet ble at veksten i reallønnen ble kraftig negativ i 2016 og nær null i fjor.I Norges Banks nye prognoser ser det bedre ut, selv om prisveksten er mye oppjustert: Veksten i reallønnen tiltar tre år på rad. I 2021 blir veksten i reallønnen nesten 2 prosent og den høyeste siden 2012.

Ingen kan spå været

Prisveksten er uregjerlig fordi været bestemmer strømprisene, verdenspolitikken bestemmer oljeprisene og fordi ingen helt vet hva som kommer til å skje med kronekursen. Alle tre forholdene påvirker norsk prisvekst.

Det var folksomt i Norges Bank torsdag. Norges Bank arranger «NM i case». Ti lag fra København, Oslo, Trondheim og Bergen er i finalen. De skal løse oppgaver i makroøkonomi. Det som skjedde på presskonferansen er en del av oppgavene. Førstepremien er plass på middagen etter sentralbanksjefens årstale.

Forhandler om å dele overskuddet

Arbeidsgiver Lier-Hansen og arbeider Eggum forhandler i disse dager om å dele overskudd og underskudd i norsk industri.

Sentralbanksjef Olsen ser lyst på utsiktene for norsk økonomi. Men han sier utsiktene for de konkurranseutsatte næringene, der industrien dominerer, «varierer på tvers av næringer». Særlig er lønnsomheten svak i oljeservicenæringen.

– Alt i alt er bildet positivt, sier han til Aftenposten.

Sentralbanksjef Øystein Olsen oppjusterer anslaget for årets prisvekst kraftig.

Men han sier også:

– Den svake kronen vi fortsatt har bidrar til ganske gode overskudd i deler av eksportrettet virksomhet. I gjennomsnitt er konkurranseevnen for norsk næringsliv ganske god.

Fare for overoppheting

Olsens «bilde» ser slik ut: Norsk økonomi vil gå for mer enn full maskin til 2022. Det er fare for overoppheting.

Farten i renteøkningene blir derfor satt opp i år og neste år. Men samtidig nedjustere Olsen toppen for styringsrenten fra 2 til 1,75 prosent.

Det vil si: det blir bare tre nye renteøkninger i løpet av knapt fire år.