SAS-streiken kostet selskapet over en halv milliard kroner

Den totale effekten av SAS-streiken ligger på rundt 590 millioner norske kroner, ifølge selskapets rapport for andre kvartal.

Mange SAS-fly ble stående på bakken under pilotstreiken i april. Her fra Oslo lufthavn 26. april.
  • Sigurd Bjørnestad
  • NTB

Flyselskapet la tirsdag frem rapporten for andre kvartal 2019, som dekker perioden februar/mars/april. Fem dager av streiken blant SAS-pilotene falt inn under kvartalet, og kostnaden for kvartalet anslås til 430 millioner svenske kroner.

Men kvartalsrapporten viser at dyrere drivstoff svekket resultatet enda mer.

I kvartalet hadde SAS utgifter til drivstoff på 2,181 mrd. svenske kroner. I samme kvartal i fjor var utgiftene 1,645 mrd. svenske kroner. Det er en økning på 536 mill. svenske kroner, eller nesten en tredjedel mer.

Overskuddet for 2019 er borte

Streiken varte frem til 2. mai og dermed inn i neste kvartal, slik at den samlede kostnaden ble høyere. Den ligger på anslagsvis 650 millioner svenske kroner.

Streiken bidrar til at SAS endrer sitt resultatvarsel for regnskapsåret som ender i slutten av november. Selskapet skriver at det nå blir «utfordrende» å oppnå et positivt resultat før skatt.

Det tidligere varselet var at SAS ventet å levere overskudd i 2019. Dette blir det trolig ikke noe av etter streiken

4000 flyvninger stoppet

Under streikens fem første dager i kvartalet som sluttet i april, ble over 2800 flyvninger innstilt, og nesten 270.000 passasjerer ble rammet. Før streiken viste trafikktallene en god utvikling sammenlignet med tidligere år.

For streiken totalt ble effekten rundt 4000 kansellerte flyvninger og 370.000 rammede passasjerer.

SAS skriver at avtalen med pilotene øker netto kostnad til piloter med 5,4 prosent over tre år. Tallet inkluderer effektivitetsgevinster som demper effekten av økt brutto lønn til pilotene.

SAS-sjef Rickard Gustafson fotografert under pressekonferansen 2. mai, der det ble klart at pilotstreiken var over.

Sterkt svekket resultat

Nøkkeltall for kvartalet februar–april i år var (samme kvartal i fjor i parentes):

  • Passasjertallet falt med 3,8 prosent til knapt 6,8 millioner kvartalet i år, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Uten streiken ville antallet passasjer vært omtrent uendret.
  • Samlede inntekter var 10,2 milliarder svenske kroner (9,9 mrd.)
  • Resultatet etter skatt var minus 933 mill. svenske kroner (- 249 mill.)

Dyrere drivstoff

SAS-sjefen Rickard Gustafson peker på tre spesielle forhold som svekker resultatet i kvartalet: streiken, dyrere drivstoff og en svakere svensk krone.

«Hvis en ser bort fra disse effektene, ville resultatet vært omtrent som i samme kvartal i fjor, som var ett av de sterkeste andre kvartal i SAS’ moderne historie», skriver SAS i kvartalsrapporten

Svakere svensk krone gjør at alle SAS’ innkjøp i utlandet blir dyrere, omregnet til svenske kroner i regnskapet.

SAS melder også om svakere etterspørsel etter innenlandske flyvninger, særlig i Sverige.

– Dette skyldes svakere generell etterspørsel fra svenske forbrukere. Svakere svensk krone kan være én av flere årsaker til dette, sier pressetalsmann for SAS i Norge, Knut Morten Johansen.

Svak krone bidrar til dyrere import og dermed høyere innenlands prisvekst. Da blir veksten i reallønn og kjøpekraft svakere, alt annet likt.