Billigere olje har ikke gitt vekst i landene som kjøper oljen

Lav oljepris har ikke fått opp farten i de oljekjøpende landene. IMF-sjefen Christine Lagarde er overrasket.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fikk torsdag besøk av IMF-sjef Christine Lagarde.
  • Sigurd Bjørnestad

– Vel, vel, vel ... det har vært mer av en bris.

IMFs toppsjef Christine Lagarde ser ikke den ventede økonomiske medvinden i den oljekjøpende delen av verden. Den burde ha kommet fordi oljeprisen er mer enn halvert de to siste årene.

Torsdag var hun den mest prominente gjesten på en konferanse i Norges Bank for å feire at banken er 200 år.

Oljeprisfall virker som skattelette

Fallet i oljeprisen omfordeler store inntekter. Oljeeksporterende land taper inntekter, mens landene i den vestlige verden som importerer olje får styrket sin kjøpekraft. Det er som å få skattelette.

Lagarde sier store inntekter er omfordelt fra oljeprodusentene land som Saudi-Arabia, Russland og Norge til oljekjøpende land som USA, Tyskland, Japan, Kina og India.

De oljeselgende landene strammer inn og tilpasser seg på ulike måter og i ulik grad.

Men hos oljekjøpende land er det noe som ikke stemmer.

– For ett år siden ventet vi at lavere oljepris skulle stimulere økonomien hos viktige oljeimporterende land. Men fallet i oljeprisen har ikke gitt den samme stimulansen som før, sier Lagarde.

Den 200 år lange historien om Norges Bank er historien om Ap-statens bank

Sprøyte i armen

Hun sammenligner oljeprisfallet med å gi oljekjøpende land en stimulerende sprøyte i armen.

– Vi har ennå ikke sett effekten av denne sprøyten, sier hun.

Hennes budskap er at fallet i oljeprisen ikke har klart å overvinne andre krefter som holder veksten nede: høy privat og statlig gjeld, svak vekst i tilgangen på lån, svak sysselsetting, lav lønnsvekst og større forskjeller mellom folk.

Tror ikke på fremtiden

Lagarde peker på to årsaker til at folk og bedrifter ikke bruker den ekstra kjøpekraften som følger av billigere olje:

  • folk er usikre og fremtidstroen er svekket slik at «folk holder på pengene sine».
  • gjelden er høy og gjeldsreduksjon blir prioritert før økt forbruk når ekstra penger kommer inn på grunn av billigere bensin.

Oljenæringen kutter

I tillegg kommer effekten av at den store globale oljenæringen kutter investeringene når oljeprisen faller. Det har Norge fått merke.

– De som leverer til oljenæringen blir også rammet, sier hun.

Dette er en sterk negativ kraft og drar ned verdens økonomiske vekst.

Summen av alt dette blir at veksten forblir svak, selv om oljeprisene har falt mye.

Slik kan euroen bli langt billigereVi er blitt høyere, lever lenger og det store flertallet har fått bedre råd. Men de økonomiske forskjellene mellom de rikeste og de fattigste er blitt mye større de siste 200 årene. Men er vi blitt lykkeligere?