Økonomi

Tirsdag legges årsrapporten frem: 2016 ble et dårlig år for Oljefondet

Fondet ligger an til 2–3 prosent avkastning for 2016. Siste kvartal ble spesielt dårlig.

Tirsdag kommer Oljefondets sjef Yngve Slyngstad trolig til å legge frem et dårlig årsresultat. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Utviklingen i de globale finansmarkedene peker i retning av at siste kvartal i fjor ga solid negativ avkastning i Oljefondet.

De rapporterte tallene for de tre første kvartalene og et grovt anslag på utviklingen i siste kvartal tyder på at avkastningen i 2016 ble 2–3 prosent.

Dermed kan avkastningen bli omtrent som i 2015. Da var den 2,7 prosent.

Med fratrekk for global prisvekst på rundt 1 prosent, blir dette en realavkastning godt under den langsiktige forventede realavkastningen.

 • Regjeringen senker forventningen til avkastningen og snevrer inn rommet for bruken av oljepenger:
Les også

Regjeringens strammer inn: Færre nye oljekroner i statsbudsjettet

I de tre supre årene 2012, 2013 og 2014 var årlig avkastning i gjennomnitt drøyt 12 prosent. Ingen venter at det gjentar seg.

Legger frem rapport

Tirsdag skal oljefondssjef Yngve Slyngstad og sentralbanksjef Øystein Olsen legge frem årsrapport og tall for 2016.

Oljefondet legger frem resultater hvert kvartal. Over de tre første kvartalene i fjor var avkastningen i alt 4,6 prosent.

Men det som trolig var et svært dårlig siste kvartal trekker resultatet kraftig ned:

 • Den globale aksjeindeksen FTSE All Cap steg 1 prosent i siste kvartal, regnet i dollar.
 • En global indeks for omsettelige rentepapirer, Barclays Global Aggregate, sank med hele 6,7 prosent i siste kvartal, regnet i dollar.

Minus i siste kvartal

En grov omregning av dette med de andelen aksjer og rentepapirer har i Oljefondets investeringer gir et anslag på avkastningen i siste kvartal på rundt minus 2 prosent.

Regnet sammen med de kjente tallene for de tre første kvartalene gir dette en avkastning i 2016 i området 2–3 prosent.

Trump driver opp aksjene

Senior porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning sier det var store variasjoner i aksjemarkedet mellom regioner og mellom sektorer på slutten av 2016.

– I USA gikk aksjemarkedet godt i siste kvartal på forventninger om at Donald Trump vil øke etterspørselen og kutte skattene for selskaper. Andre regioner gikk dårligere på grunn av frykt for økt proteksjonisme fra USA og fordi sterkere dollar har gjort landenes dollargjeld dyrere, sier han.

Trump driver opp rentene

Chen peker spesielt på USA når han skal forklare fallet i verdien på obligasjoner i siste kvartal i fjor.

– Valget av Trump som president i november ga forventninger om økt offentlig pengebruk og økte budsjettunderskudd. Det førte til forventninger om høyere inflasjonspress. Sentralbanken Fed kan svare med økte renter og det økte renteforventningene i markedet, sier han.

Når renteforventningene øker, så vil prisen på obligasjoner synke i markedet. Det skjer for at obligasjonen skal gi en avkastning som tilsvarer den nye og høyere forventede renten.

Usikkert anslag

Aftenpostens anslag på 2–3 prosent avkastning i fjor er usikkert av mange årsaker.

Oljefondet rapporterer sin avkastning regnet i en kurv av valutaer nær sammensetningen av Norges import. Anslaget er gjort på grunnlag av avkastningen i det samlede, brede markedet regnet i dollar.

Endringer i vekslingskursen mellom dollar og valutakurven vil gi avvik mellom anslaget og det rapporterte resultatet.

I tillegg kan fondets forvaltere avvike fra de brede markedene og tape eller vinne på det. Dette vil også gi avvik fra anslaget gjort på grunnlag av det brede markedet.

For det tredje er det sett bort fra avkastning på investeringene i fast eiendom. Det står for mindre enn fem prosent av fondets investeringer, men kan likevel bety noe hvis avkastningen avviker mye fra aksjer og obligasjoner.

Les også

 1. Oljefondet fra 0 til 7000 mrd. på to tiår

 2. Han bygget opp Oljefondet. Nå vil han flytte oljepenger over i kontanter.

 3. Svein Gjedrem: - Oljefondet er Norges viktigste næring

Les mer om

 1. Yngve Slyngstad
 2. Storebrand