Økonomi

ESA åpner sak mot Widerøe

EFTAs overvåkingsorgan ESA åpner sak mot flyselskapet Widerøe for å undersøke om konkurransereglene kan ha blitt brutt.

  • NTB

Bakgrunnen for saken er at Widerøe betjener flyruter i Norge hvor det stilles krav om at flyene må ha installert utstyr for et spesialutviklet innflygingssystem kalt SCAT-1.

ESA mistenker at Widerøe kan ha misbrukt sin dominerende stilling ved å nekte å levere en vesentlig del av systemet til andre operatører.

– Beslutningen om å åpne sak betyr ikke at ESA har funnet det bevist at det eksisterer brudd på konkurransereglene, og den sier ikke noe om det endelige utfallet av etterforskningen. Dette betyr kun at ESA vil fortsette med en mer omfattende undersøkelse i saken, sier avdelingsdirektør Gjermund Mathisen i ESA.

I en beslektet sak konkluderte ESA i mai med at norske myndigheter ikke brøt reglene for offentlige anskaffelser da utstyrskravet ble tatt med i anbudsrunden.

ESA fastslo at kravet favoriserte Widerøe, men mente reglene likevel ikke var brutt fordi Norge kunne dokumentere at kravet var nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker, og fordi det på gjeldende tidspunkt ikke fantes alternative løsninger som kunne gi den samme sikkerheten.

Saken har pågått siden ESA gjennomførte en uanmeldt kontroll hos Widerøe i juni 2014.

Widerøe har en avtale med norske myndigheter om å betjene flyruter fra en rekke regionale flyplasser. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Les mer om

  1. Widerøe
  2. ESA