Økonomi

Bedragere lurte norsk bedrift for en halv milliard. Så ventet politiet halvannen måned med å advare mot metoden.

I slutten av januar slo bedragerne til mot den norske bedriften. Først i mars gikk politiet ut med en advarsel om metoden som svindlerne brukte.

Mens spesialetterforsker Stig Andersen, politiinspektør Børre Walderhaug og politiadvokat Eivind Klugen i all hemmelighet etterforsket hvem som sto bak bedrageriet av en norsk bedrift i slutten av januar, forble svindelmetoden hemmelig i halvannen måned.
  • Lorns Bjerkan

Da svindlerne i slutten av januar klarte å lure den ansatte i det norske datterselskapet i et internasjonalt konsern til å overføre en halv milliard kroner, hadde ikke metoden blitt omtalt i norske medier tidligere.

Politiet hadde heller aldri tidligere advart mot metoden, kjent som CEO-svindel, direktørsvindel eller toppsjefsvindel.

Blant få nettsider i Norge der man kunne se at metoden var omtalt på dette tidspunktet, var på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Danske Bank.

Les også

Les også: I sommer har utspekulerte svindlere herjet med norske bedrifter som aldri før

Første gang politiet gikk ut med en advarsel, var da Økokrim fortalte om metoden i en sak som ble publisert på Aftenpostens nettsider lørdag 5. mars, og i papiravisen dagen etter.

Mandag 7. mars la Økokrim ut en advarsel på sine nettsider.

  • Bhoomi ble truet med fengsel eller utvisning: Hun fikk beskjed om å overføre penger til «UDI»

Fikk henvendelser flere ganger i uken

I samme periode, fra svindelen skjedde frem til Økokrim gikk ut med advarsel, var Aftenposten gjentatte ganger i kontakt med Økokrim med spørsmål om denne metoden.

Svaret da var at de måtte avvente med å uttale seg.

Oversikten som Aftenposten publiserte søndag viser at det ikke ble anmeldt noen CEO-svindler eller forsøk på det i denne perioden. Samtidig opplyste Økokrim i saken der metoden først ble kjent at det var et «voldsomt trykk mot norske bedrifter nå», og at de fikk «henvendelser to-tre ganger om dagen der bedrifter lurer på hva de er eller blir utsatt for.»

– Det kan ha skjedd at bedrifter ble svindlet i denne perioden, uten at de har oppdaget det eller fordi de ikke har villet varsle om det, sier Thor Martin Bjerke, som er sikkerhetsrådgiver i arbeidsgiverorganisasjonen Virke. De har selv blitt forsøkt svindlet i sommer.

Det er de ulike politidistriktene som har i oppgave å etterforske de ulike sakene, mens Økokrim jobber med å forebygge slik at ikke flere blir svindlet.

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim, sier at de ble bedt av Oslo-politiet med å vente med å gå ut med advarsel.

Anne Dybo, rådgiver i Økokrim, forteller at Oslo-politiet ba dem avvente med å advare mot svindelmetoden.

– Oslo politidistrikt holdt da på å etterforske saken om bedriften som var svindlet for en halv milliard. De var redd for at en advarsel skulle ødelegge for etterforskningen, sier hun.

Hemmelig etterforskning

Denne etterforskningen pågikk i skjul.

– At dere avventet med å gå ut med advarsel kunne potensielt medført at svindlerne hadde lyktes med ny lignende svindel?

– Vi måtte avvente av hensyn til etterforskningen av svindelen Oslo-politiet etterforsket. Det var viktig, sier hun.

Dybo sier at det er Oslo-politiet som må svare konkret på hvorfor det var viktig å avvente, og hva det var som skjedde da Økokrim fikk klarsignal med å gå ut med advarsel.

Aktiv etterforskning

Børre Walderhaug, som leder Finans- og miljøkrimseksjonen ved Oslo politidistrikt, og politiadvokat Eivind Kluge, som er påtaleansvarlig i saken, vedgår at det var et dilemma for dem å vente med å gå ut med advarsel.

– Denne saken fikk vi tidlig etter det skjedde, som gjorde det mulig i større grad å kunne spore gjerningsmennene, sier Kluge.

Han forteller at de derfor nedsatte en større gruppe, som gikk bredt ut for å jakte gjerningsmennene og de 500 millionene kronene det norske selskapet hadde overført til kontoer i Shanghai og Hongkong.

Mange av disse overføringene ble stanset. Men nær 100 millioner kroner er fortsatt på avveie.

– På dette tidspunktet ønsket vi ikke at noen skulle vite at vi etterforsket saken, i alle fall ikke gjerningsmennene. Det er ikke så uvanlig at vi holder kortene tett til brystet. Det er ganske vanlig i større etterforskninger. Så går vi ut når det ikke lenger kan skade etterforskningen, fortsetter Kluge.

Bjerke mener at en advarsel likevel ikke ville ha vært en fare for etterforskningen.

Sikkerhetsrådgiver Thor Martin Bjerke i Virke mener at bedrifter kan ha blitt svindlet mens politiet avventet med å advare mot svindelmetoden som denne sommeren har rammet norske bedrifter for fullt.

– Man kan gjøre folk oppmerksom på en nye svindeltype, uten å si at man har en sak i øyeblikket. Det er flere som holder på med dette, sier sikkerhetsrådgiveren.

Dessuten mener han at halvannen måned er altfor lang tid.

– Enten så har man spor, eller så har man det ikke, sier han.

– Ikke en bølge

Walderhaug påpeker at de gjennom etterforskningen fikk indikasjoner på selskaper som kunne være utsatt. Disse selskapene ble kontaktet, opplyser han. Samtidig viser han at det fantes advarsler hos internasjonale aktører, som for eksempel Europol.

– Først oppfattet vi ikke dette som en bølge av bedragerier, men som ett stort bedrageri. Det var noe nytt og annerledes, og ganske spesielt. For oss var det snakk om en enkelthendelse, og det var først en stund senere, da det kom inn mange anmeldelser at vi oppfattet dette som en bølge. Det var senere det kom inn mange anmeldelser. Der og da vurderte vi det ikke som at det var en stor risiko at det samme kunne skje igjen, selv om vi ikke kunne utelukke det, sier Kluge.

Les mer om

  1. Økokrim
  2. Svindel