Her er fem grunner til at ei svak krone er bra for Norge

Her er fem grunner til at svak krone er bra for Norge, men kanskje ikke for dem med sikker jobb.

En svakere norsk krone gir industrien bedre inntjening og vil føre til at flere prosjekter settes i gang igjen.

Siden oljeprisen begynte å falle dramatisk andre halvår i fjor, har kronekursen svekket seg betydelig, skriver adressa.no.

Sammenlignet med det man så for seg for ett år siden, har krona svekket seg med rundt 14 prosent ifølge SSB. Det betyr blant annet at mens én euro ved inngangen av september 2014 kostet 8,1 kroner, koster den nå 9,26 kroner. Kronesvekkelsen er kanskje irriterende for ferierende nordmenn i utlandet og de som handler på svenskegrensa. Men sett under ett er kronesvekkelsen bra for Norge.

LES OGSÅ:

Les også

Tror på lav økonomisk vekst i Norge de neste to årene

SSB har sett på hva fallet i kronen får å si for Norge de neste årene, sammenlignet med om vi fortsatt hadde hatt ei relativt sterk krone.

Her er fem grunner til at en svak krone er bra for landet.

1) Lavere arbeidsledighet

En lavere kronepris gjør at norske varer som skal selges i utlandet blir billigere for kjøperne der. Det gjør at det selges flere norskproduserte varer, noe som bidrar til flere arbeidsplasser i Norge. Samtidig gjør en svak krone at det blir dyrere å kjøpe inn importerte varer fra utlandet. Det betyr at bedrifter som lager varer i Norge og selger dem i Norge får en fordel over utenlandske selskaper som lager tilsvarende vare og også selger i Norge. Prisen på de utenlandske varene går nemlig opp. Også dette kan bidra til flere arbeidsplasser i Norge.

Ei svakere krone gjør det også billigere for turister å besøke Norge. Svekkelsen mot euroen betyr for eksempel at det er rundt 13 prosent billigere å besøke Norge enn det var for ett år siden. Tilsvarende blir det 13 prosent dyrere for nordmenn å feriere i Europa, noe som kan føre til at flere tar ferien i Norge.

I sum har SSB regnet seg frem til at kronefallet gjør at vi får en arbeidsledighet som er 0,6 prosentpoeng lavere i år, enn om krona hadde vært fortsatt sterk. Neste år er effekten på hele 0,9 prosent. Mens SSB nå forventer 4,6 prosent ledighet neste år, hadde forventningen vært 5,5 prosent uten kronesvekkelsen. Også i 2017 og 2018 har lavere kronekurs betydelig effekt på arbeidsledigheten.

LES OGSÅ:

Les også

4 grep som lettere gir deg jobb

LES OGSÅ:

Les også

SSB: Arbeidsledigheten når toppen i 2016

2) Høyere lønn — mindre kjøpekraft

Hvem som tjener lønnsmessig på at krona svekkes, er todelt. Ei svakere krone betyr at bedriftene har bedret konkurranseevne uten at man kutter i lønningene, slik man blant annet har måttet gjøre i Hellas over flere år. Likevel bidrar kronefallet til at mange varer blir dyrere enn de var tidligere. Det betyr at vi må betale mer for mye av det vi handler. I sum får vi derfor dårligere råd enn vi ellers hadde hatt. Det vil si at det økonomene kaller realdisponibel inntekt, går ned.

— For folk som har sikker jobb er kronefallet kanskje ingen fordel. De vil oppleve høyere priser. Men de med usikker jobb vil ha redusert sannsynlighet for å miste jobben med den svakere krona, og den generelle aktiviteten i Norge vil være høyere, kommenterer forsker Torbjørn Eika i SSB.

Kronefallet gjør at SSB anslår at vi får et lønnsnivå som er 2,9 prosent høyere enn om krona ikke hadde falt neste år. Men siden prisene øker enda mer enn lønna stiger, vil realiteten være at kjøpekraften synker med 1,9 prosent i forhold til hva den ville med ei sterk krone.

LES OGSÅ:

Les også

3 krefter som kan forvandle oljenedturen til en alvorlig økonomisk krise i Norge

3) Kraftig fremgang for industrien

Industrien er en del av næringslivet som har mest konkurranse fra utlandet. Siden norske varer blir billigere i utlandet og utenlandske varer i dyrere i Norge som følge av kronefallet, vil dette gagne industrien på en positiv måte.

Aktiviteten i industrien vil ifølge SSB være 3,3 prosent høyere i år med ei svak krone. Neste år er effekten på 4,9 prosent.

MEN:

Les også

Norske bedrifter får dårligere betalt i utlandet

4) Vi selger mer til utlandet

SSB har også regnet på hvor mye kronefallet har å si for eksporten. I år vil vi eksportere 3,8 prosent mer enn om krona hadde vært sterk. Neste år er forskjellen på 5,5 prosent.

5) Bedre økonomi for Norge

Alt som er nevnt til nå påvirker hvor godt Norges økonomi gjør det i sin helhet. Målet som brukes for å måle utviklingen i økonomien er brutto nasjonalprodukt (BNP). BNP er verdien av alt som produseres i landet i løpet av ett år.

Når man regner inn alle konsekvensene en lavere kronekurs har, vil det ifølge SSB gi et BNP i fastlands-Norge som er 0,5 prosent høyere neste år, enn det ville vært med en fortsatt sterk krone. I 2017 er effekten på 0,7 prosent.