Økonomi

FN: 425 milliarder kroner forsvinner hvert år fra Afrika gjennom skatteunndragelser

Rundt 425 milliarder kroner forsvinner hvert år fra Afrika gjennom skatteunndragelser, ifølge FNs estimat. Ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling på kontinentet, fastslår flere eksperter.

Selskapet Heritage Oil unndro 404 millioner dollar i skatt fra Uganda ved hjelp av Mossack Fonseca i 2010. I rapportutkastet påpekes det at slik strategisk og systematisk skatteunndragelse er svært vanlig. Bildet viser Ugandas hovedstad Kampala.
  • Ellen Balke Hveem

Over 8 billioner (8 tusen milliarder) kroner har forsvunnet de siste fem tiårene. 45 prosent forsvinner via skatteparadiser.

Ifølge Global Financial Integrity (GFI) er den ulovlige kapitalstrømmen ut av Afrika sør for Sahara 1,6 ganger større enn bistanden som går inn.

– Dette er virkelig et minste-estimat. Panama Papers utgjør toppen av isfjellet. Det er stor grunn til å tro at tallet er enda større, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna.

Panama Papers avslører: Afrika tappes for milliarder av dollar gjennom hemmelige avtaler i skatteparadis

Sammen med Tax Justice Network og Kirkens Nødhjelp ferdigstiller Redd Barna i disse dager en rapport om ulovlig kapitalflyt og Panama Papers.

Kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna mener at ansvaret for internasjonal skattelovgivning bør flyttes til FN.

Panama Papers bekrefter og gir bevis til det nesten alle nå anerkjenner som et kjempeproblem. Å hindre skatteunndragelse er helt nødvendig for å fremme utvikling, mener Hegna.

Direktør Johan Hermstad i Fellesrådet for Afrika er enig i at Panama Papers er toppen av isfjellet.

– Ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling på det afrikanske kontinent i dag, slår han fast.

  • Den anonyme kilden bak Panama Papers: Derfor avslørte jeg Mossack Fonseca

– Vesten er verst

Rapporten er sterkt kritisk til det den mener er Vestens innøvde historiefortelling, som sier at rike land har rent mel i posen, mens fattige utviklingsland er håpløst korrupte.

Dermot viser tall fra GFI at 83 prosent av all ulovlig kapitalflukt kommer fra feil internprising i selskaper. Det innebærer at det settes feil pris, mengde eller kvalitet på varer når de eksporteres. På den måten unngås en rekke skatter og avgifter.

Hermstad påpeker at korrupsjon og kapitalflukt ikke nødvendigvis går hånd i hånd.

– Det er enklere å dekke over ulovlig kapitalflukt om eliten i landet er korrupt, men brorparten av kapitalflukten er ikke nødvendigvis knyttet til korrupsjon i seg selv, sier han.

Utenriksminister Børge Brende mener det vil være en utfordring for verdenssamfunnet å nå internasjonale mål uten at skatteunndragelse settes kraftig på den dagsorden.

Internasjonalt samarbeid er avgjørende

Utenriksminister Børge Brende sier i en e-post til Aftenposten at Norge er en pådriver for å bekjempe skatteunndragelser, og deltar i OECDs arbeid med å utvikle ny internasjonal standard for automatisk utveksling av skatteopplysninger.

– Det vil bidra til at bankhemmelighold slik vi kjenner det i dag opphører. Slikt samarbeid er helt avgjørende for å sikre at myndighetene har verktøy for å fastsette riktig skatt, svarer han på spørsmål om hva som er Norges handlingsplan for å få bukt med skatteunndragelse fra internasjonale selskaper i Afrika.

Han påpeker også at Norge har blant verdens største avtalenettverk for å sikre utveksling av skatteopplysninger mellom land, og blant annet bidrar til å styrke skattemyndighetene i utviklingsland gjennom «Skatt for Utvikling».

Direktør Johan Hermstad i Fellesrådet for Afrika mener ulovlig kapitalflukt er det største hindret for utvikling på det afrikanske kontinentet i dag.

Rydde i eget hus

Hegna mener det er i ferd med å skje et paradigmeskifte i kjølvannet av Panama Papers.

– Når man ikke lenger kan skylde på andre, presser det seg fram et krav om å rydde i eget hus. Men fra dét til erkjennelse av ansvar og politisk handling, gjenstår det mye, understreker hun.

Hermstad påpeker at det er astronomiske summer det er snakk om.

– AU satte i 2011 ned et panel som jobbet med å se på løsninger. Konklusjonen var at dette var et afrikansk problem med globale løsninger, sier han.

Både Hegna og Hermstad mener et FN-organ for skatt kan være
løsningen, istedenfor at internasjonale regler forhandles bak lukkede dører i OECD.

Ifølge Brende støtter Norge OECDs arbeid for å se skatt og utvikling mer i samarbeid.

– Dette omfatter innsats for at OECD-ledede prosesser innen skatteområdet i større grad skal komme utviklingsland til gode, men handler også om å involvere utviklingsland mer direkte, sier han.

Bildet er fra Kibera, Øst-Afrikas største slum, hvor over en million Kenyanere bor med tilgang til hverken kloakk eller offentlige helsetjenester. Anslag fra Redd Barna viser at Kenyas skatteunndragelse alene kunne dekket hele finansieringsgapet i helsesektoren.

Enorme konsekvenser

Ifølge Redd Barna kunne Kenyas skatteunndragelse alene dekket hele finansieringsgapet i helsesektoren i landet og med det halvert barnedødeligheten fra 74 til 35 per 1000 fødte. Det kunne blitt rekruttert, trent opp og lønnet 112.000 nye helsefagarbeidere og 86.000 nye i fem år. Eller blitt bygget 114 nye sykehus og 1132 nye klinikker.

– Bistand er en utrygg og ustabil finansieringskilde. Giverne bestemmer, og pengene kan derfor forsvinne. Med systemer for å bekjempe skatteflukt, vil behovet for bistand være mindre, og effekten større, påpeker Hegna.

Les mer om

  1. Panama Papers
  2. FN
  3. Nødhjelp
  4. Panama papers
  5. Uganda
  6. Afrika
  7. Skatteparadis