Norges Bank holder renten uendret

For niende gangen på rad holder Norges Bank styringsrenten uendret på 0,5 prosent.

Sentralbanksjef Øystein Olsen får ikke prisveksten opp i målet på 2,5 prosent. Det bidrar til å holde styringsrenten lav.
  • Sigurd Bjørnestad

Norsk økonomi utvikler seg omtrent som Norges Bank har spådd.

Dermed er blir også rentebeslutningen som varslet: uendret styringsrente på 0,5 prosent.

Beslutningen ble offentliggjort klokken 10 torsdag.

Det betyr at de beste banklånene holder seg på 2–2,5 prosent rente.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Olsen kommer også med nye prognoser for norsk økonomi og for Norges Banks rentesetting til 2020.

Den nye prognosen for styringsrenten ligger på 0,5 prosent det neste året før den øker gradvis. Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men er litt høyere enn forrige gang ved utgangen av 2020.

Bedre tider, men lav rente

Siden forrige rentemøte har det kommet tall for nasjonalregnskapet i 2. kvartal. De viste at det meste er på bedringens vei i norsk økonomi. Veksten stiger og ledigheten faller.

Dette er slik Norges Bank spådde i sine forrige prognoser i juni.

Men til tross for bedre tider er det fortsatt behov for lave renter, mener hovedstyret i Norges Bank.

«Det er fortsatt behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er under et normalt nivå, og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent de neste årene», skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Rett før valget kom Statistisk sentralbyrå med nye prognoser som også viste at norsk økonomi er på bedringens vei etter å ha lidd under fallende oljeinvesteringer siden 2014.

Men fortsatt er ledigheten høy etter norske forhold, prisveksten ligger langt under målet, konkurranseutsatt næringsliv trenger fortsatt svak krone og boligprisene har begynt å falle.

Alt dette taler mot å heve styringsrenten renten fra det rekordlave nivået.

Dette skjer i økonomien

Norges Bank oppsummerer tilstanden i økonomien slik:

  • Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er på vei opp, og den synes noe høyere enn tidligere lagt til grunn. I 2020 vil fastlandsøkonomien produsere mer enn langsiktig kapasitet. Det blir press i økonomien.
  • Prisveksten har som ventet avtatt. Den blir enda lavere nest år, før den stiger til 1,7 prosent i 2020.
  • Lønnsveksten vil trolig holde seg moderat. Banken spår lønnsvekst godt under 4 prosent hvert år til 2020, men likevel stigende reallønn, fordi prisveksten stiger enda saktere enn lønnsveksten.
  • Utsiktene for prisveksten de nærmeste årene er lite endret. Inflasjonsforventningene synes godt forankret, og økningen i kapasitetsutnyttingen tilsier at prisveksten etter hvert vil ta seg opp.
  • Veksten i boligprisene blir vesentlig lavere enn i de siste årene, men bare i 2018 spår Norges Bank fall i boligprisene.

Banken konkluderer med forhold som trekker hver sin vei for renten.

«Endringene i utsiktene og risikobildet tilsier en noe tidligere renteøkning enn i forrige rapport. Usikkerheten om virkningene av pengepolitikken taler for å gå varsomt frem, også når det blir aktuelt å heve styringsrenten», står det i pressemeldingen.