Økonomi

Loddtrekning kan avgjøre hvem som får drive med lotteri i Norge

Retten til å drive landsomfattende lotterier i Norge kan bli avgjort ved loddtrekning. I potten ligger til sammen 13,5 milliarder kroner. Men det er langt fra sikkert at alle organisasjonene som har søkt, vil akseptere den uvanlige fremgangsmåten.

Siden starten i 2008 er det blitt utbetalt ca. 150 millioner kroner i premier fra Pantelotteriet. Røde Kors har mottatt nesten like mye fra overskuddet. Men nå kan loddtrekning avgjøre lotteriets fremtid.
 • Arnfinn Mauren

– Slik det ser ut nå, kan det gå mot loddtrekning. Hvis vi står igjen med syv aktører som fyller vilkårene, må vi trekke lodd, opplyser avdelingsdirektør Elna Berge i Lotteritilsynet.

Denne paradoksale løsningen har oppstått i den nye lisensrunden for nasjonale lotterier: Etter klager, både i tilsynet og i Lotterinemnda, kan resultatet bli at syv av opprinnelig åtte søkere får godkjenningsstempel.

Kulturdepartementet har imidlertid gitt klare instrukser om at det ikke skal gis mer enn fem lisenser.

Spørsmålene er nå: Til hvem? Og hvor mange skal være med i loddtrekningen? Det står om tillatelse til å selge lodd for 300 millioner årlig – i ni år fremover.

Skal alle være med i loddtrekningen?

Dette spørsmålet kan bli en juridisk nøtt i den videre saksbehandlingen. I Norsk Pantelotteri AS – som i syv år har sørget for over 140 millioner til Røde Kors – er de ikke i tvil om hva som bør være fasiten:

– De to søkerne som fikk godkjent søknaden i først runde, Unicef-komiteen og Røde Kors, bør få lisens. Loddtrekningen bør være blant de fem andre, mener daglig leder Gaute Langdal i Norsk Pantelotteri.

Han synes prosessen ikke har vært så ryddig som den burde ha vært.

Les også

Oslo-mann pantet for 18,50 kroner - vant en million

Daglig leder Gaute Langdal i Norsk Pantelotteri er uenig i at flaks og ren bingo skal avgjøre milliardinntekter. Han mener søkerne som ble først ble godkjent, bør sikres lisens.

Røde Kors-partneren mener de som tilfredsstilte kravene ved fristens utløp – uten å gjøre det Langdal beskriver som tilpasninger i en klageprosess – må slippe loddtrekning. Men han får ikke støtte hos tilsynet.

– Slik vi tolker forskriften, og den er ganske tydelig på dette området, er det ikke anledning til å luke ut enkelte søkere i en loddtrekning, påpeker Berge i Lotteritilsynet.

ESA-klage førte til nytt lotteriregime

Årsakene til lisenskaoset ligger åtte år tilbake. Da åpnet den rødgrønne regjeringen opp for Pantelotteriet – som et unntak fra spillmonopolet til Norsk Tipping.

Det resulterte i at en privat lotteriaktør klaget til ESA, som kontrollerer at Norge følger reglene i EØS-avtalen.

Det fikk Kulturdepartementet til å utvide til fem nasjonale lotterilisenser i fjor:

Åtte aktører søkte:

 • To av disse – Røde Kors og Unicef-komiteen – ble godkjent.
 • Siden har tre andre blitt godkjent etter klager.
 • Ytterligere to kan bli akseptert etter at Lotterinemnda har bedt tilsynet vurdere søknadene på nytt.

– Det er beklagelig om noen av søkerne har oppfattet prosessen som litt uryddig. Vi vil derfor evaluere vår saksbehandling i ettertid, og i så fall ta lærdom av det ved neste utlysning, sier Berge.

Les også

EFTA krever at Norge endrer lotteribestemmelsene

Avdelingsdirektør Elna Berge i Lotteritilsynet

Lotterier eller spilleautomater?

En årsak til at to av klagene fikk ny behandling, er ulik vurdering av interaktiviteten i de foreslåtte lotterikonseptene. I praksis handler det om å trekke grensen mellom forhåndstrukket lotteri og lotteri der trekning skjer på det tidspunkt spilleren selv velger, slik det er på spilleautomater.

– Det skal ikke være interaktiv trekning i disse lotteriene, men vi har ment at det har vært aktører som har hatt konsepter som fremstår som gevinstautomater. Nemnda har imidlertid ikke vært enige i dette, forklarer Elna Berge i Lotteritilsynet.

Les også

 1. Kraftig kritikk mot lotteriet som Regjeringen vil innføre i Norge

 2. Mer enn 20.000 av Norsk Tippings spillere taper urovekkende mye på pengespill

 3. - Pengespill ble en egotripp som styrte livet. Alt annet måtte vike.

Les mer om

 1. Røde Kors
 2. Kulturdepartementet
 3. Norsk Tipping
 4. Unicef
 5. EØS
 6. Lotteri- og stiftelsestilsynet
 7. ESA