Dette er Oljefondets nye sjef

Nicolai Tangen fra hedgefondet AKO Capital tar over etter Yngve Slyngstad.

Den norske milliardæren Nicolai Tangen blir ny sjef for Oljefondet.

Det kommer frem på en pressekonferanse i Norges Bank torsdag.

For 15 år siden satte Tangen opp det europeiske investeringsfondet AKO Capital, som forvalter rundt 150 milliarder kroner. Han tar over roret i Oljefondet i september, og sier at han vil legge eiendelene sine inn i en veldedig stiftelse.

Tangen blir fondets tredje sjef noensinne. Yngve Slyngstad har ledet fondet siden 2008. Før ham ble fondet ledet av Knut Kjær.

– Jeg skulle gjerne ha truffet dere på en mer analog måte, men så er det ekstraordinære tider, sier Tangen, som er med i pressekonferansen på videolink.

– Det er en fantastisk ære å få ta over ledelsen av Oljefondet. Samtidig er det et enormt ansvar, sier han.

– Mange gode kandidater

Det var sentralbanksjef Øystein Olsen som presenterte den nye lederen for fondet. Tangen sto ikke på søkerlisten til stillingen, men Norges Bank har brukt et hodejegerfirma som tok kontakt med Tangen.

– Vi har hatt et bredt søk og en grundig prosess, sier Olsen.

– Det har vært mange aktuelle, gode navn på blokken, også ut over dem som sto på søkerlisten. Både gode kvinnelige og mannlige kandidater, sier han.

– Guttedrømmen

Tangen forteller at han tidligere har jobbet som finansanalytiker i London og jobbet siden i et investeringsselskap. Etter dette studerte han kunsthistorie og utdannet seg til kokk. Men han har alltid ønsket å jobbe med finans.

For 15 år siden satte han derfor opp AKO Capital, og nå skal han bli leder for Norges Oljefond.

– Dette er guttedrømmen min, sier Tangen.

Oljefondets nye sjef skryter også av sin forgjenger.

– Det er store sko å fylle, sier Tangen.

Nicolai Tangen vil nå flytte fra Storbritannia til Norge for å lede fondet.

Store svingninger

Torsdag la Oljefondet frem sin årlige rapport om avkastning og risiko for 2019, hvor fondet gir en nøyere oversikt over hvordan oljepengene er plassert, og hvilken risiko fondet står overfor.

Med en aksjeandel som er økt fra rundt 60 til 70 prosent står fondet overfor større svingninger enn tidligere.

Dette har også blitt tydelig det siste året.

Gjennom fjoråret økte fondets verdi fra 8.256 milliarder til 10.088 milliarder kroner. Fondet har de siste årene økt sin andel av verdens aksjer, til 1,5 prosent ved utgangen av fjoråret.

– Det er spesielle tider i samfunnet, det er spesielle tider i økonomien, sa avtroppende sjef for Oljefondet, Yngve Slyngstad, om utviklingen hittil i år.

Oljefondets avkastning kraftig i minus

Koronakrisen rammer imidlertid verdensøkonomien hardt, og det merkes også i Oljefondet.

Så langt i 2020 har fondets kroneverdi svingt med over 1.500 milliarder kroner fra topp til bunn, drevet av en kraftig aksjeoppgang frem til februar, fulgt av ville valutasvingninger og en aksjesmell etter koronakrisen.

Onsdag kveld en verdi på 10.127 milliarder kroner, ifølge fondets leder Yngve Slyngstad. Det er mer enn ved nyttår.

Men kroneverdien av fondet er «blåst opp» av en svekket krone. Målt i internasjonal valuta har fondet falt betydelig, ifølge Slyngstad.

Så langt i år har fondets absolutte avkastning vært på minus 1.330 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta.

Dette utgjør en avkastning på minus 16 prosent.

– Slående nok er det allikevel mindre enn avkastningen vi hadde i fjoråret, sier Slyngstad. Avkastningen i Oljefondet var i fjor på rekordhøye 1.692 milliarder kroner.

Fondets avkastning på aksjer er på minus 22,82 prosent så langt i år, mens avkastningen på renter er nesten flat på minus 0,06 prosent. Eiendomsinvesteringene har i år hatt en avkastning på 0,4 prosent.

– Det er spesielle tider i samfunnet, det er spesielle tider i økonomien, sa Slyngstad.

Styrte skuta gjennom finanskrisen

Noe av det første den avtroppende lederen måtte gjøre som ny sjef i 2008 var å håndtere fondets kraftigste nedtur noensinne.

Slyngstad tok over rattet i Oljefondet i 2008, og havnet rett inn i den kraftige børsnedturen i kjølvannet av finanskrisen.

I 2008 fikk fondets aksjer tidenes svakeste avkastning på minus 633 milliarder kroner, og dette skapte bekymring for om fondet tok for stor risiko.

Fallet i avkastning var imidlertid ikke nok til å senke fondets verdi, fordi regjeringen i dette året hadde fått inn store oljeinntekter og sparte 384 milliarder kroner i fondet, og fordi den norske kronen svekket seg så mye etter krisen at det løftet fondets verdi med 506 milliarder kroner.

Dermed endte fondet på 2.275 milliarder kroner etter tidenes kriseår i 2008, opp fra 2.019 milliarder kroner året før. Året etter vendte markedene oppover igjen, og fondet tjente nesten inn alt det tapte, med en avkastning på 613 milliarder kroner.

Siden har fondets verdi fortsatt å stige i takt med verdens børser, og i 2020 er verdien om lag femdoblet til rundt 10.000 milliarder kroner.