Etter åtte alvorlige hendelser på to måneder vil Statoil se om kostnadskutt har rammet sikkerheten

Åtte alvorlige hendelser bare i oktober og november får Statoil til å vurdere om kostnadskutt kan ha bidratt til å svekke sikkerheten.

Brannen på denne plattformen tirsdag kveld var en av åtte ulykker for Statoil bare de siste to månedene.

Det var 106 personer om bord da det tirsdag ettermiddag begynte å brenne på Seipem-riggen Scarabeo 5 som var oppankret på Njord-feltet i Norskehavet. Ulykken blir nå etterforsket av politiet.

Dette var ikke den første ulykken i høst. Den siste måneden har Statoil hatt syv alvorlige hendelser på norsk sokkel. Ved tre av tilfellene har Petroleumstilsynet sagt at det var fare for at liv kunne gå tapt.

Seks av hendelsene har skjedd i oktober.

– Vi jobber med å granske de hendelsene vi har hatt og ser handelsene isolert, samtidig som vi bruker gjennomgangen til å se om det er noen sammenheng mellom hendelsene vi har hatt i løpet av kort tid. For oss er det viktig å avdekke om det er sammenhenger vi skal være oppmerksomme på, sier Ola Anders Skauby, pressekontakt i Statoil til Stavanger Aftenblad.

Ifølge Skauby skal Statoil bruke lærdommen fra arbeidet til eventuell ytterligere styrking av sikkerhetsarbeidet.

– Hvordan vurderes kostnadskutt i denne sammenhengen?

– Det er naturlig å se på på alle mulige forhold til årsakene til hendelsene. Arbeidet pågår nå, og det er for tidlig å si noe konkret om årsakssammenhengen. Det sentrale for oss er uansett at vi i tider med endring og omstilling, har god kontroll på risiko og gjør tiltak og endringer slik

at sikkerheten blir opprettholdt.

Deltar i gransking

Statoil deltar i granskningsgruppen som Saipem har satt ned etter brannen på Scarabeo 5 tirsdag kveld. Siden riggen ikke var i arbeid med bore- og brønnoperasjon, vil Statoil ikke ha egen gransking.

– Vi kommer til å følge granskingen tett. For oss er det viktig å få grundig innsikt i årsaksforholdene, sier Skauby.

Statoil mener det foreløpig er for tidlig å uttale seg om skadeomfanget. Men brannen startet i maskinrommet. Det er foreløpig uklart om det var og eventuelt hvor mange personer som var til stede da brannen startet. Ifølge Skauby ble en person fraktet til legevakten i Kristiansund for mulig eksponering for røykskader.

– Personen rapporteres å være i fin form, sier Skauby.

– Kutt spiller inn

HMS-ansvarlig Håkon Aasen Bjerkeli i Industri Energi mener det er naivt å tro at kostnadskutt ikke virker inn på alle områder og også kan slå inn på sikkerheten offshore.

– Vi forventer at det viser igjen at Petroleumstilsynet har fått ekstra ressurser og at det viser igjen på tilsynsområdet. Samtidig har Statoil fått i oppgave fra Petroleumstilsynet å vurdere om kostnadskuttene har innvirkning på HMS eller ikke. Det blir interessant å se hva Statoil finner ut. Parallelt med at Statoil arbeider med dette, fortsetter hendelsene å komme, sier Aasen Bjerkeli og legger til:

– Petroleumstilsynet trenger ikke lenger spørre om sikkerheten står ved et veiskille, her gjelder det å ta fatt i situasjonen. Vi mener årsakene til hendelsene den siste tiden har kostnadskutt som en av faktorene, sier Aasen Bjerkeli.

Bekymret for brann

HMS-ansvarlig Roy Erling Furre i fagforbundet Safe sier at brann offshore en noe som er fryktet, spesielt når det er hydrokraboner som kan komme om bord.

– Det hagler inn med alvorlige hendelser for tiden. Jeg sitter med en følelse av at vi har mistet litt kontrollen. Spørsmålet vi alle stiller oss er hvorfor det skjer så mange hendelser nå, sier Furre.

Scarabeo 5 var ikke i en brønnoperasjon da brannen startet. Likevel sier Furre at en brann som ikke involverer hydrokarboner, kan ødelegge viktige og kritiske system som igjen har betydning for stabilitet og struktur på innretningen.

– Foreløpig må vi avvente til vi får mer fakta, før vi kan si hvor alvorlig brannen var. Men når slokkingsarbeidet pågikk i tre timer, tyder det på at brannen var omfattende enn det Statoil har gitt inntrykk av, sier Furre.