Økonomi

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er klokt å utrede forslag om lik pris

Næringsministeren mener konkurransen i dagligvaresektoren er for liten, og at det er for vanskelig å etablere seg som ny aktør. Han vil utrede forslaget fordi det har mange mulige negative konsekvenser.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen var på reise i Argentina da et utvalgt i Høyre kom med sitt forslag om å utrede forbud mot prisdiskriminering. Ministeren mener det er klokt å utrede et slikt forslag, fordi det har så mange mulige negative konsekvenser.
  • Marita E. Valvik
    Marita E. Valvik

– Å utrede forslag om forbud mot prisdiskriminering er klokt for å få et bedre faktagrunnlag. Det som ikke er smart, er å foreslå å innføre det uten at vi vet mer om hvilke konsekvenser det kan få, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

I forrige uke ble det kjent at både et utvalg i Høyre og Arbeiderpartiet ønsker drastiske tiltak for å øke konkurransen i dagligvaresektoren.

Begge ønsker å utrede hva konsekvensene blir dersom dominerende leverandører får et forbud mot prisdiskriminering.

I klartekst betyr det at samme vare skal selges til matbutikker, nettmatbutikker og kiosker til samme pris.

Kjøttvekten rår

I dag er det «kjøttvekten» som er det viktigste forhandlingskortet for kjedene. Det vil si at den som handler mest, får den høyeste rabatten og dermed den laveste prisen.

  • Les også: Høyre og Ap. vil utrede drastiske tiltak i matmarkedet for å få flere matbutikker på nett

– Problemstillingen er at vi har store aktører i dagligvaremarkedet, og det er for lite konkurranse i bransjen, sier Isaksen.

Han mener denne kombinasjonen er uheldig for norske forbrukere, ved at vi har høye priser og mindre utvalg enn land det er naturlig å sammenligne seg med.

– Kombinasjonen betyr at det er vanskelig for nye aktører å etablere seg, sier Isaksen.

Store forskjeller på innkjøpspriser

Da Kolonial.no startet sin nettmatsatsing, var prisforskjellene opp mot 20 prosent på enkelte varer. Da Ica forsøkte å inngå et innkjøpssamarbeid med Norgesgruppen, kunne de fortelle om varer der innkjøpsprisene var 18 prosent høyere.

Isaksen peker på at det allerede er igangsatt en rekke tiltak for å øke konkurransen i markedet, blant annet ved at Konkurransetilsynet skal ha melding om alle fusjoner og oppkjøp i markedet. Samtidig har tilsynet undersøkt kjedenes utveksling av informasjon.

– Forslaget om forbud mot prisdiskriminering har allerede vært delvis utredet, sier Isaksen og henviser til Oslo Economics-rapporten.

Der nevnes forslaget som en mulighet, men den umiddelbare konklusjonen er at det vil være svært inngripende og sette viktige konkurransemekanismer ut av spill.

– Vi har omtalt problemstillingen i vår rapport, men det er ikke en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av ulike virkninger av et slik tiltak i denne rapporten, sier partner Jostein Skaar i Oslo Economics.

Denne uken går høringsfristen for rapporten ut.

Endre landbrukspolitikken?

I tirsdagens Aftenposten foreslo Konkurransetilsynet å se på mulighetene for å redusere tollbarrièrene for å bidra til å øke konkurransen.

– Det kan godt hende det er en god idé, og noe vi bør se på, men jeg tenker vi må ta utgangspunkt i at norsk landbrukspolitikk må ligge fast, sier Isaksen.

Les mer om

  1. Video: Maten Vår