Synes du noen av kollegene dine drikker for mye på julebordet? I så fall deler du mening med mange – også med sjefen.

Å ta seg et glass sammen er noe av hyggen med å ha kolleger. Alkohol er i alle fall ofte et naturlig innslag når arbeidskolleger har sosiale treff. Nå har Akan gjort en ny undersøkelse som viser at én av to ledere med personalansvar synes noen blir i overkant beruset når jobben inviterer til sosiale sammenkomster. Én av to ansatte mener det samme.

-Julebordsesongen kan oppfattes som krevende for mange, og utfordringene rundt alkoholforbruket knyttet til jobben blir ekstra synlig på denne tiden av året, men ellers er ikke dette noe julebordsfenomen – det er et helårsfenomen, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan – arbeidslivets kompetansesenter for rus— og avhengighetsproblematikk.

  • Les Lucy Kellaways betraktninger fra det moderne arbeidsliv:
Lucy Kellaway, kommentator i Financial Times

800 henvendelser i året

-Det kan like gjerne gjelde en sommerfest, et seminar eller en jobbreise som et julebord, påpeker Elisabeth Ege, og forteller at Akans veiledningstelefon kimer omtrent like mye hele året. Rundt 800 henvendelser får de hvert år. De som ringer er alt fra verneombud og HR-personal til ledere og kolleger som har det til felles at de er bekymret på noen av sine medarbeideres vegne. De fleste bekymringene går på alkoholbruk, men en del samtaler, 1 av 7, dreier seg om narkotika.

Uro eller bekymring går på alt fra ubehagelige enkelthendelser ved en sammenkomst, til mer gjentagende adferd. For eksempel den at noen ofte møter på jobb i bakrus eller sykmelder seg på grunn av stadige utskeielser.

32,5 prosent av alle, både ledere og ansatte, som var med i Akan-undersøkelsen svarer at de har opplevd at noen på arbeidsplassen ikke har vært i stand til å jobbe fordi de har drukket alkohol. At folk sykmelder seg eller møter på jobben i bakrus er altså ikke helt uvanlig.

Nå er det jo ikke slik at flertallet av ledere er bekymret, men når så mange som 2 av 5 oppgir at de er det, viser det at dette er noe langt flere burde ta tak i, mener Ege.

Den vanskelige samtalen

Men hva gjør man for å unngå at ubehagelige situasjoner gjentar seg? Hvordan snakker man med den det gjelder?

Akan har mange råd å komme med til dem som ønsker å ta tak i drikkekulturen i jobbsammenhenger.

-Målet er ikke at det ikke skal drikkes, men at samværet skal være i fokus og alkoholen være en hyggelig tilleggssak, sier Akan-direktøren.

-Det bør være åpenhet for å diskutere litt på jobben hvordan man vil ha det. Hvilke normer og regler som skal gjelde. Hva er akseptabel adferd og hva er det ikke.

Akans erfaring er at enkle kjøreregler for alkoholbruk gjør det lettere for ledere å ta en vanskelig samtale og det er gunstig for arbeidsmiljøet generelt og for sikkerhet og effektivitet på arbeidsplassen.

Selv om et flertall oppgir at de føler at det er greit å være edru på fester der det blir servert alkohol, så viser undersøkelsen også at så mange som 1 av 3 mener at det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner.

-Det er litt for mange til ikke å ta problemet på alvor, mener Elisabeth Ege.

Er det alkoholregler på din jobb?

Kjetil Try
May Synnøve Rogne

Administrerende direktør Kjetil Try, Try/Apt reklamebyrå: 120 ansatte

-Vi jobber så mye at vi sjelden går ut etter jobb, selv om det selvfølgelig hender at noen møtes ute for å ta seg en fredagspils. Jeg har drevet byrå i 17 år og aldri opplevd problemer med alkohol på noe vis. Vi serverer ikke alkohol på jobb – likevel er det ikke strengere enn at det er greit om noen går ut og kjøper et par bokser øl en fredag ettermiddag. Når vi har delt dem så går vi hjem. Vi er nok litt kjedeligere og mer ordentlige nå enn i gamle dager. Vi fester fast tre ganger i året: på julebordet, i Cannes under reklamefestivalen og på vår årlige Koster-tur. Da er det drikking og da har vi det gøy, men har ingen regler. Vi kjører frihet under ansvar – det fungerer bra hos oss. Det eneste jeg har vært streng på er når vi overnatter på hotell – da forventer jeg at alle oppfører seg. Vi er gode til å feste, men vil ikke at det skal være ubehagelig eller gå ut over andre.

Anne Thorbjørnsen

HR-direktør Anne Thorbjørnsen

Veidekke Asa: 7000 ansatte (Norge, Sverige og Danmark)

-Vi har etiske retningslinjer som sier noe om alkoholbruk i jobbsammenheng. På reiser, kurs og konferanser og ved representasjon der det serveres alkohol, skal det vises måtehold slik at det ikke går ut over Veidekkes omdømme eller egen eller andres integritet. Å presisere at alkohol og arbeid er en dårlig kombinasjon, er en viktig del av helse-, miljø— og sikkerhetsarbeidet vårt. Vi er tilknyttet Akan, og hvis noen opplever at en kollega har et alkoholproblem har vi et godt system for å fange det opp. Vi følger Akans retningslinjer og har et godt samarbeide med vår interne bedriftshelsetjeneste. Når våre ledere er på møter og samlinger, serveres et glass eller to til middag for dem som ønsker det. Min opplevelse er at våre ledere og medarbeidere er bevisste på at man er på jobb og opptrer deretter.

Merete Lindland
6930p

HR-sjef Merete Lindland,

Konsernstab HR, Avinor.

Avinor driver 46 flyplasser over hele landet. Ca 3000 ansatte.

-Vi har klare regler for alkoholbruk når vi har sosiale sammenkomster i jobbregi. Én er at det aldri serveres mer enn tre enheter alkohol, og aldri sprit. Vi gir ikke alkohol i gave fra bedriften og vi har heller ikke vinlotteri. Vi begynte å jobbe aktivt med en tydeligere policy rundt dette i 2007 og har hatt stor nytte av Akan. Vi har ikke hatt noen store problemer med alkoholforbruket i bedriften, men synes visse kjøreregler er viktig for at medarbeidere og ledere skal vite hva som gjelder. Det gir forutsigbarhet og flere ledere har uttalt at de synes det er greit med retningslinjer slik at de vet hva de skal forholde seg til. Etter at vi informerte om Akan-tilbudet og innførte vår rusmiddelpolicy, har vi fått flere bekymringsmeldinger fra ansatte enn før. Det er bra fordi det betyr at flere av dem som trenger det, nå får hjelp.

  • Har du prøvd VR-briller? Sjekk hvordan de fungerer: