Økonomi

- Kommer solen til å stå opp i morgen?

FNs klimapanel er like sikre på at våre klimagassutslipp øker temperaturen på kloden, som de er at solen kommer til å stå opp igjen i morgen.

 • Stine Barstad

FNs klimapanel la i dag frem en rapport som viser at minst halvparten av den globale oppvarmingen med «ekstremt stor sannsynlighet» skyldes menneskenes klimagassutslipp.

— Det går ikke an å være sikrere enn dette. En parallell kan være om solen kommer til å stå opp i morgen. Vi vet det ikke helt sikkert, men det er veldig sannsynlig, sier direktør Cecilie Mauritzen ved Cicero senter for klimaforskning på en pressekonferanse om rapporten hos Miljødirektoratet.

Det er første del av IPCCs femte hovedrapport som nå skal legges frem på en pressekonferanse i Stockholm. Senere kommer to andre deler om virkninger av og tiltak mot klimaendringer. Til slutt skal en samlerapport legges frem i København.

De nye rapportene vil danne et vitenskapelig bakteppe for de internasjonale klimaforhandlingene.

Målet er å få på plass en ny, verdensomfattende klimaavtale på et toppmøte i Paris i 2015.

- Grunntonen alvorlig

Rapporten er en sammenstilling av all den nyeste tilgjengelige forskningen om global oppvarming og klimaendringer. Rapporten slår fast at man nå er enda sikrere på at våre utslipp av klimagasser påvirker klodens temperatur og klima i betydelig grad.

Les også

Hvem skal få slippe ut mest?

Ifølge panelet går oppvarmingen noe saktere enn man tidligere har antatt. Samtidig ser det ut til at konsekvensene av selv moderat oppvarming kan bli verre enn det forskerne tidligere har ment, ifølge panelet. — Grunntonen i rapporten er veldig alvorlig. Samtidig er det en usikkerhet rundt tempoet på temperaturstigningen som gjør at hvis dette slår gunstig ut, fører utslippene ikke til like rask temperaturstigning som vi tidligere har trodd, sier professor Eystein Jansen ved Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen.

Han er hovedforfatter av rapportens femte kapittel, og har også vært med på å skrive sammendraget til politikere og lekfolk, og det tekniske sammendraget av rapporten.

- Vi ser menneskelige fotavtrykk over alt i klimasystemet, og veldig mye av det vi ser nå kan tilskrives menneskelig påvirkning, sier Jansen.

Vår feil

Rapporten forteller med all tydelighet at det er vår feil at klimaet på kloden endres:

 • Rapporten slår blant annet fast at det er 95 prosent sannsynlig - «ekstremt sannsynlig» - at minst halvparten av den observerte temperaturøkningen skyldes våre klimagassutslipp.
 • Det er «meget sannsynlig» (90 prosent) at utslippene fører til en betydelig oppvarmning av de øverste havlagene.
 • Det er «meget sannsynlig» at utslippene påvirker smeldingen av sjøisen i Arktis.
 • Det er «meget sannsynlig» at utslippene fører til at hetebølger øker i frekvens og styrke.
 • Panelet er «middels sikre» på at utslippene har bidratt til intensiveringen av ekstremnedbør på den nordlige halvkule, men panelet er usikre på hvor mye menneskene har påvirket den observerte smeltingen av breene på Grønland og i Antarktis.

Svært sikre

— Selv en konklusjon med lav sikkerhet er en konklusjon som sier at det er slik vi tror det er. Vi ville ikke konkludert hvis vi ikke mente det var slik det hang sammen, forklarer Jansen.

Les også

FNs klimapanel lukker dørene i Stockholm

— Så når det er 95 prosent sansynlighet - da er dere veldig skråsikre? - Ja, vi er det.

- Rapporten viser den overveldende dokumentasjonen vi har på at vi med våre utslipp påvirker klimasystemet. Jeg håper budskapet som står igjen blir at det haster å få i gang omstillingen, sier Jansen.

Panelet slår fast at vi nå har sluppet ut halvparten av alt CO2 vi kan slippe ut om vi skal begrense den globale oppvarmingen til maks to grader.

Til nå har menneskene sluppet ut 500 milliarder tonn CO2, noe som har gitt en oppvarming på rundt én grad. Det vil si at vi har 500 milliarder tonn CO2 igjen å slippe ut, før man med relativt stor sikkerhet får en oppvarming på over to grader.

- Må snu i 2020

Nå slipper vi ut rundt 10 milliarder tonn CO2 i året.

— Hvis vi skal nå togradermålet, må utslippene snu i 2020, og så falle med 3 prosent i året. Nå stiger de med 3 prosent i året. Vi har veldig kort tid på oss før alle muligheter for å nå målet forsvinner, sier Jansen.

Han sier rapportens anslag for hvor mye CO2 vi kan tillate oss å slippe ut, kan være for optimistiske.

— Det er ikke sikkert at naturen klarer å ta opp like mye CO2 som den gjør i dag. Det er ikke regnet med, sier han.

Les også

Europa rammes med full tyngde

Siden forrige klimarapport kom ut i 2007, har FNs klimapanel fått kritikk, noe berettiget og noe grunnløs, for enkelte feil og unøyaktigheter i klimarapporten. Det har ført til noen endringer i måten panelet jobber på.— Vi har lagt enda større press på å være helt sikre på å dobbeltsjekke alt så vi er enda sikrere i konklusjonene, og vi oppgir i enda større grad sikkerheten i vurderingene, sier Jansen.

54.000 kommentarer

Et 50-talls klimaforskere og i alt 252 delegater fra 111 land har deltatt på det fire dager lange plenumsmøtet på Münchenbryggeriet i Stockholm, som landet de siste detaljene på klimarapporten. Samtalene har gått bak lukkede dører. Fra Norge stiller en delegasjon ledet av Miljødiretoratet.

I alt 259 vitenskapsfolk fra 29 land har bidratt som forfattere i rapporten, som tar for seg det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene.

Underveis er det blitt holdt to store høringsrunder. Det er kommet inn mer enn 54.000 kommentarer fra forskere og myndigheter, og hver eneste kommentar er blitt vurdert av forfatterne.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Feil klimapolitisk resept fra Storeng | Arild Hermstad

 2. VERDEN

  Klimapanelet: Spis mindre og ikke kast mat

 3. KULTUR

  «Jeg har skrevet om klimatrusselen i 30 år. Denne boken skremte vannet av meg.»

 4. DEBATT

  Angrep på amerikansk klimaforskning fremstår som ekstremt farlige for verdenssamfunnet

 5. NORGE

  Elvestuen: FNs klimarapport viser alvoret

 6. DEBATT

  Professorer skjuler forskningsproblemer om klima | Carl I. Hagen