Renteøkningen kommer i september

Fortsatt er renten rekordlav, men snart kommer den første renteøkningen på mer enn syv år.

Sentralbanksjef Øystein Olsen lar styringsrenten forbli uendret og rekordlav.
  • Sigurd Bjørnestad

Heller ikke på onsdagens rentemøte endret Norges Bank styringsrenten.

Det opplyser banken i en pressemelding torsdag formiddag. Styringsrenten har ligget i ro på rekordlave 0,5 prosent helt siden mars 2016. Der blir den liggende til over sommeren. Samtidig går Norges Bank så langt sentralbanker vil gå med å varsle en kommende renteøkning.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Renten skal videre opp

Og det stopper ikke med rentehoppet i september.

– En septemberøkning er helt i tråd med rentebanen. Vi tror at neste økning kommer i mars 2019 og deretter i september samme år, sier analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets til NTB.

Eiendomsmeklerne tror at torsdagens renteavgjørelse og signalene fra pengepolitisk rapport kan bidra til at boligprisene flater ut.

– Det er bra at sentralbanken holder seg til planen om å øke renten til høsten, uten større endringer i rentebanen. Stø kurs i rentepolitikken sammen med stø kurs i kredittpolitikken kan bidra til å stabilisere prisutviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving.

LES OGSÅ:

Slik er renteplanen

Gjennom den såkalte rentebanen setter Norges Bank tall på sitt eget utsagn om «en gradvis renteoppgang».

Rentebanen er en kurve som viser den mest sannsynlig styringsrenten i årene fremover og ut 2021, gitt at en rekke anslag for norsk og internasjonal økonomi slår til. Usikkerheten er stor.

Kurven som ble lagt frem torsdag er nesten identisk med den Norges Bank la frem i mars. Den viser:

  • Styringsrenten stiger som en rett strek fra dagens 0,5 prosent til området 2–2,25 prosent ved utgangen av 2021.
  • Gitt at økningen i september blir den eneste i 2018, betyr planen grovt sett at styringsrenten blir satt opp med 0,25 prosentenheter hvert år de tre årene 2019–2021.

Farten tar seg opp

I pressemeldingen skriver Norges Bank at farten i norsk økonomi tar seg opp raskere enn banken trodde i sin forrige prognose fra mars. Og når farten øker, så vil prisveksten tilta. For komme nær målet på 2 prosent prisvekst over tid, må renten forsiktig opp.

I rentesettingen må Norges Bank balansere ulike hensyn mot hverandre.

Renten blir holdt lav enda en stund fordi det fortsatt er litt ledig kapasitet i norsk økonomi, selv om farten har tatt seg opp siden bunnen i 2016. Relativt mange er uten jobb i 2018.

Dessuten er prisveksten lav. Hittil i år har den underliggende prisveksten vært mellom 1,4 og 1,1 prosent, regnet i forhold til samme måned i fjor.

Jensen tar seg av gjeldsveksten

Samtidig er Finansdepartementet, Finanstilsynet og Norges Bank i fellesskap bekymret for at folk låner for mye i banken fordi renten er lav.

Høy gjeld gjør folk sårbare for endringer i privatøkonomien. Når de strammer inn livremmen, kan dette sette i gang en nedtur i næringslivet.

Isolert sett taler dette for at styringsrenten burde vært adskillig høyere for å bremse gjeldsveksten.

Men Norges Bank har vært skeptisk til bruke renten til å bremse lånelysten. Da måtte de sette den svært mye opp for at det skal monne. Det kunne gitt økt ledighet.

Derfor blir heller andre og mer direkte virkemidler brukt for å prøve å bremse gjeldsveksten.

Tirsdag bestemte finansminister Siv Jensen at den såkalte boliglånsforskriften skal videreføres ut 2019. Den prøver å bremse bankenes utlån til personer ved å stille krav til egenkapital og inntekt.