Økonomi

Verdensøkonomien på 1-2-3

Rike land får dårlig vekst og fattige land får god vekst i 2015.

1801gdp-niHorOWwCf.jpg
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

"Statistisk sett" er en fast spalte i Aftenposten økonomimagasin.

Utsiktene for 2015 varierer veldig mellom de ulike regionene i verden. Ytterpunktene er Europa med lav vekst og Asia med høy vekst.

Konsernet som utgir det britiske ukemagasinet The Economist har en avdeling som blant annet lager prognoser. 5. januar kom de med sine prognoser for verdensøkonomien i 2015.

Den ekstreme kortversjonen er at rike land får lav vekst, mens fattige land får høy vekst. Det kan høres ut som et godt budskap, men gir lite håp til millioner av arbeidsledige i Europa.

The Economist deler Europa i vest og øst. I vest er eurolandene det økonomiske tyngdepunktet. Forsker Andreas Benedictow i Statistisk sentralbyrå (SSB) følger verdensøkonomien for at SSB skal kunne anslå utsiktene for Norge.

— Veksten i eurosonen ble svak i løpet av 2014, selv om det varierer mellom land. I Tyskland ble veksten mye svakere i løpet av 2014, mens den tok seg opp fra svært lave nivåer i Hellas. Både husholdningene og offentlig sektor er preget av høy gjeld som vil dempe etterspørselen i lang tid fremover, sier han.

The Economist anslår at veksten i Russland og resten av Øst-Europa blir enda svakere enn i vest.

— Fallet i oljeprisen slår kraftig ut på Russlands inntekter. Rubelen har halvert sin verdi i forhold til dollaren. Importen blir mye dyrere og faller derfor kraftig. Mange butikkhyller er tomme i Russland. På grunn av handelsboikott fra de vestlige landene klarer ikke russiske eksportører å utnytte den billige rubelen til å selge mer til utlandet, sier han.

Asia fører an

Asia eksklusive Japan fortsetter sin økonomiske fremgang, selv om veksten i dominerende land som Kina og India ikke er like høy som i den siste 10-års perioden.

— Veksten i Kina er i ferd med å avta. Boligprisene faller i nesten alle byer. Myndighetene har imidlertid iverksatt tiltak. Blant annet er renten kuttet, sier Benedictow.

I India peker pilene motsatt vei.

— Veksten i India er på vei oppover igjen etter mange svake år. Eksporten går bedre. Lavere matpriser og billigere olje styrker folks økonomi, sier han.

Japan fortsetter å skille seg fra resten av Asia på godt og vondt. The Economist venter meget svak vekst også neste år, til tross for statsminister Shinzo Abes målrettede politikk for å få fart i både økonomien og prisveksten. Japan er samtidig i ferd med å sette opp sin meget lave moms for å få kontroll på den skyhøye offentlige gjelden. Men økte skatter bremser økonomien.

— Japan står helt klart overfor et vanskelig dilemma her, sier Benedictow.

Bedre i USA

I verdens største økonomi skjer det mye positivt. The Economist spår at USA (og Canada) vil få en vekst som er dobbelt så høy som i Vest-Europa.

— Sysselsettingen stiger, ledigheten faller og næringslivet investerer igjen. Folk har bygd ned gjelden sin, og bruker nå mer penger på å handle. Høyere aksjekurser og stigende boligpriser fører til at folk føler seg tryggere og derfor bruker mer penger, sier Benedictow.

Lave oljepriser kan knekke mye av oljeutvinningen i USA, men effekten ute ved pumpene er større.

— Lavere oljepriser har halvert bensinprisen ute ved pumpene. Avgiftene er lave i USA, slik at den relative effekten av lavere oljepris blir mye større enn i Europa, sier SSB-forskeren.

Blandet i resten av verden

The Economist spår lav vekst i Latin-Amerika og middels vekst i Nord-Afrika og Midtøsten.

— Latin-Amerika er rammet av lavere priser på råvarene de selger. Veksten i Brasil er meget svak, og regjeringen har vist liten evne til å få fart på økonomien. I Afrika sør for Sahara ser det bedre ut. Høy vekst i utenlandske investeringer og store offentlige investeringer i veier og annen infrastruktur bidrar til dette. Dessuten er befolkningen ung og voksende, i motsetning til i Kina og OECD-landene. Et viktig unntak er Sør-Afrika der blant annet hyppige streiker og lavere råvarepriser svekker økonomien, sier Benedictow.

Les også:

Les også

  1. Hvem vasker huset – egentlig?

  2. Vi stjeler mer før jul

  3. Er du også lurt? Kvinner i høye hæler får flere ja.