Statoil vil tømme nye penger inn i gammelt funn

Statoil og selskapets partnere har levert en plan for utbygging og drift av Utgard-funnet i Nordsjøen til norske og britiske myndigheter.

Statoil overleverte tirsdag en plan for utbygging og drift av Utgard-feltet til olje- og energiminister Tord Lien (Frp). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
  • NTB

Planen for feltet som rommer utvinnbare reserver på anslagsvis 56,4 millioner fat oljeekvivalenter, ble levert tirsdag. De planlagte investeringene beløper seg til 3,5 milliarder kroner, opplyser Statoil,

– Vi ser at utbyggingen vil være trygg og lønnsom, også med de olje- og gassprisene vi ser i dag, sier porteføljedirektør Atle Reinseth i Statoil til NTB.

Ett fat nordsjøolje kostet tirsdag rundt 45 dollar.

Gammelt funn

Utgard strekker seg over den norsk-britiske sokkelgrensen, og det meste av reservene ligger på norsk side.

– Utgard er den første Statoil-utbyggingen på mange år som utvinner ressurser på tvers av midtlinjen, sier Torger Rød, direktør for prosjektutvikling i Statoil.

Utgard, som tidligere het Alfa Sentral, ble funnet i 1982 og ligger 21 kilometer fra Sleipner-feltet. Funnet har vært vurdert utbygd flere ganger tidligere.

– Tidligere har det ikke vært økonomi i Utgard-prosjektet, som er to felt på tvers av landegrensene. Vi har nå klart å komme til enighet om utbyggingsløsninger og i samarbeid med lisenshaverne og britiske og norske myndigheter fått lønnsomhet i Utgard, sier feltets prosjektdirektør Tom Elseth til NTB.

Høyt CO2-innhold

Gass og kondensat fra Utgard skal sendes i en ny rørledning til Sleipner-feltet for prosessering og videre transport til markedet.

Elseth understreker også at feltet har et høyt CO2-innhold og derfor krever CO2-fjerning og -lagring, noe som nå lar seg gjøre på Sleipner.

Det er også andre grunner til at feltet først nå blir bygd ut.

– Vi har de siste årene jobbet målrettet med å få til forbedringer i standardisering og forenklinger. Vi bruker i langt større grad «hyllevareprodukter» i prosjektene. Samtidig har leverandørindustrien bidratt positivt med forbedringer og forenklinger, sier Elseth.

  • LES OGSÅ:
Overraskende stor milliardsmell for Statoil

– Vår viktigste næring

Utgard-brønnene kommer etter planen i produksjon i slutten av 2019.

– Utgard bidrar til å opprettholde produksjonen og øker utvinningsgraden fra sokkelen, og prosjektet viser at forbedringsarbeidet i industrien skaper lønnsomme utbygginger, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Han sier petroleumsnæringen er, og vil fortsatt være, Norges viktigste næring i mange, mange år fremover.

  • LES OGSÅ:
Politiet etterforsker Statoil for ulovlig utslipp i NordsjøenStatoil selger virksomhet i USA for over 3 milliarder