Flere buffere demper Norges oljenedtur

Lavere lønnsvekst og mer gass på statsbudsjettet vil dempe virkningen av lavere oljepris.

Norsk økonomi vil merke oljeprisfallet godt. Her fra Osebergfeltet.

Idag ble Norges viktigste pris diskutert på Opec-møtet i Wien. Det skjedde etter at oljeprisen sant fra en topp på 115 dollar pr. fat i sommer til under 75 dollar idag.

Møtet sluttet uten vedtak om produksjonskutt som kunne ha drevet prisen oppover igjen.

Les også:

Prisfallet svekker Norges inntekter kraftig hvis det varer og kan føre til at oljeselskapene legger mange planer i skuffen. Tusenvis av arbeidstagere kan få mindre å gjøre.

— Hvis prisen holder seg på dagens nivå eller faller videre vil dette merkes godt i norsk økonomi, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå (SSB).

Men det skjer mer, og Cappelen ser ut i verden.

— Lavere oljepriser vil utløse en rekke krefter i Norge og i utlandet som motvirker de negative virkningene. For kriserammede land ute i Europa er lavere oljepriser positivt, sier han.

For mye olje

Denne gangen tyder nemlig mye på at fallet i oljeprisen i stor grad er utløst av at det blir tilbudt for mye olje i markedet. Hvis enda dårligere tider hadde vært drivkraften bak prisfallet, hadde det vært mindre å glede seg over.

Sjeføkonom Øystein Dørum i meglerhuset DNB Markets har regnet på oljepriser helt ned i 40–50 dollar pr. fat.

- Effekten for Norge vil ikke være voldsomt dramatisk, fordi det ligger en del buffere her, sier han.

Men han sier samtidig det er svært stor forskjell på et forbigående fall i prisen og langvarig lavere oljepris.

Bedre tider i utlandet

Lang erfaring viser at lavere oljepriser fører til svakere kronekurs i oljelandet Norge. Dette styrker lønnsomheten og konkurranseevnen til norske bedrifter som konkurrerer med utlendinger. De får flere kroner i kassen til en gitt pris i utlandet.

— Norsk eksport fra fastlandet vil komme styrket ut av et fall i oljeprisen. Etterspørselen i utlandet stiger, lønnsomheten blir bedre med svakere krone, norske renter blir lavere og lønnsveksten i Norge vil dempe seg, sier Cappelen.

Dørum viser til IMF-beregninger som viser at et fall i oljeprisen på 20 prosent øker verdens produksjon med cirka 0,5 prosent. Et større fall vil gi større internasjonal vekst.

— Lavere oljepris er positivt for omtrent alle vi handler med, noe som gjør at etterspørselen etter norsk eksport vil øke, sier Dørum.

Bedre i Oljefondet

Norge er like mye børshai i utlandet som oljeprodusent. Oljefondet bikket i går over 6000 milliarder kroner. 1 prosentenhet opp eller ned på avkastningen er store penger.

- Vi har fått pengene opp av bakken og inn på konto. Det skal vi være glade for når oljeprisen faller, sier Dørum.

Bedre tider i utlandet kan styrke avkastningen i fondet og motvirke noe av fallet i statens oljeinntekter fra sokkelen.

Arbeidskraft fra utlandet

Stor arbeidsinnvandring er ett av de viktigste trekkene ved norsk økonomi de siste ti årene. Det betyr at arbeidsmarkedet reagerer annerledes enn før på dårlige tider.

— Fleksibiliteten har økt ved at antallet som vil ha jobb synker når tidene blir dårligere. Færre vil innvandre og flere vil forlate Norge når tidene blir dårligere. Resultatet blir at lavere arbeidstilbud tar mye av støyten, slik at ledigheten ikke øker så mye, sier Cappelen.

Det lavere trykket i økonomien vil dempe lønnsveksten og styrke store deler av næringslivet.

SSB har gjort beregninger som viser at ledigheten stiger med 0,4 prosentenheter i 2016 ved et stort oljeprisfall neste år. Forutsetningen er en oljepris som blir mer enn halvert neste år, for deretter å legge seg på 60 dollar pr. fat. I 2020 har prisfallet og alt det medfører i økonomien ført til at ledigheten har steget med 1 prosentenhet.

Dørums anslag er 1,5 prosentenhet høyere ledighet ved oljepris på 40–50 dollar.

Les SSB-beregningen her.

Bedre rustet

Cappelen fulgte norsk økonomi fra SSB da oljeprisen ble halvert i 1986.

— Den økonomiske politikken er annerledes nå, og vi bedre rustet enn for 30 år siden, sier han.

Det gjelder både budsjettpolitikken og rentesettingen. Dørum peker på:

  • Staten kan øke etterspørselen ved å tappe Oljefondet raskere og bruke mer penger på offentlige investeringer og forbruk.
  • Styringsrenten er 1,5 prosent og kan settes ned for å få opp farten i økonomien hvis prisveksten er under kontroll. Renten er ikke lenger bundet opp til å holde kronekursen fast.
    Les også:

Omstillinger uansett

Små og store beslutningene ute i bedriftene virker sammen med kronekurs, lønnsvekst og andre store krefter i økonomien.

Forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå mener norske bedrifter må omstille seg mye selv om oljeprisen blir 100 dollar fremover.

— De endringene vi snakker om som følge av mye lavere oljepris er store på kort sikt. Men de er små i forhold til strukturendringene som uansett skjer på 10–20 års sikt. Kanskje vi om 20 år vil oppsummere at klimaeffektene og eldrebølgen endret norsk økonomi mer enn det fallet i oljeprisen vi ser nå, sier han.

Også sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank1-gruppen ser langsiktig på det som skjer.

— Et kraftig oljeprisfall vil være negativt for norsk økonomi på kort sikt. Men på lengre sikt er det godt at omstillingene begynner jo før, jo heller, sier hun.

Holvik spår at lønnsveksten vil bli dempet, noe som bidrar positivt til å omstille norsk økonomi.

— Hvis oljeprisen fortsetter å falle må man regne med at kronekursen faller enda mer. Valutakursen vil bidra til å omstille norsk økonomi, sier hun.

Tror ikke på langvarig prisfall

Prisen på Nordsjøolje falt både onsdag og torsdag i takt med at troen på et produksjonskutt fra Opec ble svekket. De siste to dagene har prisen falt fra rundt 79 dollar fatet til rundt 76 dollar fatet. Men ekspertene tror ikke oljeprisfallet vil bli langvarig.

- Markedet priser selv olje for nærmere 90 dollar fatet i 2019, sier sjeføkonom Erik Bruce i meglerhuset Nordea Markets

Sjeføkonom Øystein Dørum i meglerhuset DnB Markets sier de har nedjustert sine anslag for oljeprisen siden august.

— Vi har justert ned våre prisestimater fra 100 dollar fatet til 80 dollar fatet for neste år, og noe høyere priser etter det. Denne prisbanen var noe lavere enn det vi trodde i august, sier han.

Med andre ord: Begge tror oljeprisen stiger fra dagens nivå.