Utlendinger overtar Oslo Børs. Børsdirektøren vil ha flere nordmenn til å spare i aksjer.

Nordmenn har aldri vært rikere, men Ola og Kari er ikke flinke kapitalister. Utlendinger er den største gruppen av aksjeeiere på børsen, og de utenlandske meglerhusene dominerer handelen.

Børsdirektør Bente A. Landsnes ønsker seg strategi for finansnæringen og folk flest på børsen.
  • Alf Ole Ask

De personlige aksjeeiernes andel av aksjene på børsen har ligget fast (se graf). Børsen domineres av to typer aksjonærer, den norske staten og utenlandske fond.

Børsdirektør Bente A. Landsnes ønsker at nordmenn ikke bare sparer i eiendom, men ser at det i dag er skattemessig fordelaktig å gjøre akkurat det. Nordmenn slås av svenskene når det gjelder å eie aksjer, men vi ligger i europatoppen i å eie egen bolig.

– Men eiendom har steget jevnt og trutt i verdi siden Jesus’ fødsel, nordmenn sparer i egen bolig, hvordan endre på det?

– Jeg er enig i det, men du skal bo når du blir pensjonist også. Mange som går fra hus til leilighet, opplever at det ikke frigjør særlig mye penger. Det er skattemessig fordelaktig å spare i eiendom, og det samme må gjelde andre former for sparing. På den måten vil en også dempe presset i eiendomsmarkedet, sier hun.

Ser bedringer

Hun ser meget positivt på den nye ordningen med aksjesparekonto, og den nye IPS-ordningen tror hun interessen vil øke ytterligere for å investere i aksjer.

– Hele 86 prosent av nettotegningen i norske aksjefond hittil i år er pensjonssparing. Det er allerede opprettet ca. 250.000 aksjesparekontoer. Jeg tror at vi etter hvert vil se at sparemidler finner veien inn på alle disse kontoene, forklarer hun og mener at de som har vært i aksjemarkedet, har hatt pen avkastning:

– Ser vi på hovedindeksen tilbake til 1996 er den årlige gjennomsnittsavkastningen på 10 prosent. Med dagens lave bankrenter er langsiktig sparing i aksjer et svært godt supplement til bankkonto og boligeiendom, forklarer hun.

Statens rolle

Staten eier omtrent en tredjedel av verdien av Oslo Børs. Den dominerer i selskaper som Statoil, Telenor, Yara og DnB.

– Er den store, statlige eierandelen på børsen et problem?

– Nei, ikke i dag. I dag er staten blitt en så profesjonell og forutsigbar eier at dette ikke er noe problem, sier hun.

Utlendingene dominerer

Utlendinger eier mest og handler mest på børsen. Den åpenbare fordelen er at det norske aksjemarkedet når ut til et mye større publikum enn tidligere.

– For innhenting av kapital til de noterte selskapene er dette positivt, fremholder børsdirektøren.

De største meglerhusene er utenlandske, og disse selskapene har ikke lenger kontor i Norge. Landsnes mener at de norske meglerhusene er konkurransedyktige, men at når utlendinger dominerer på eiersiden så bruker de også utenlandske meglerhus.

Bygge egen finansnæring

– Norge har med oljen bygget opp en betydelig formue i Oljefondet, men ikke skapt en betydelig finansnæring. Burde vi ikke fått til det?

– Myndighetene har ikke hatt en næringsstrategi for finansnæringen, slik en har hatt for andre næringer. Se til Sverige, der har det vært en bevisst strategi for å gjøre Sverige til en møteplass og et hovedsete for finans i Norden. Noen slik bevisstgjøring har vi ikke hatt i Norge som er et lite land som ikke er fullt medlem av EU. Det etterlyser jeg hos myndighetene, sier børsdirektøren.

Småaksjonærer i Norge er ikke en gruppe med samme innflytelse som i vårt naboland. I forbindelse med børsnoteringer av de store, statlige selskapene, som Telenor og Statoil, ble det brukt enorme summer i markedsføring av aksjene i disse selskapene. Men ved siden av staten er det utlendinger som er de dominerende eierne.

Hvorfor investere i aksjer?

Styreleder Bernt Bangstad i Aksjonærforeningen er en nestor i opplysningsvirksomhet om aksjer.

Han er heller ikke bekymret over den utenlandske dominansen blant meglerhusene. Han viser til at mer og mer av aksjehandelen nå skjer over nett. Han er mer opptatt av spredningen av eierskapet. Børsen i Oslo er dominert av utlendinger og staten. Bangstad ønsker seg folk flest på børsen.

– Hvorfor er det så viktig å få flere småsparere inn i aksjemarkedet?

– Det er viktig å ha mange små aksjeeiere, fordi dette gjør at flere følger med på det som skjer i norsk næringsliv. Det er bra for bedriftene og bra for Norge om vi har et næringsliv som på denne måten «har folket i ryggen,» sier Bangstad.