Økonomi

Norge øker oljeproduksjonen som få andre land

Det internasjonale energibyrået (IEA) har Norge på fjerdeplass blant landene som vil øke oljeutvinningen mest til 2024. Bare USA, Brasil og Irak vil øke mer.

Den første plattformen på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen er på plass. Etter planen starter produksjonen i slutten av 2019 og bidrar sterkt til å øke Norges oljeproduksjon. Foto: Nerijus Adomaitis, Reuters.

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Fredag bestemte regjeringen at Oljefondet skal selge seg ut av selskaper som har leting og utvinning av olje som sin hovedaktivitet.

På norsk sokkel er det imidlertid ikke snakk om å bremse. Mandag kom Det internasjonale energibyrået (IEA) med sin rapport Oil 2019. Den inneholder analyser og prognoser for olje- og gassmarkedet til 2024.

Et sentralt tema i rapporten er den raske veksten i utvinningen av olje. Den viser at Norge ligger helt i toppen blant landene som vil øke sin oljeutvinning mot 2024.

Veksten i utvinningen av skiferolje i USA er likevel suverent viktigst. Dette er olje som er lagret i skifer i grunnen. Den utvinnes ved at skiferlagene blir sprukket opp ved høyt trykk.

«USA leder i stadig større grad økningen i det globale tilbudet av olje, med betydelig vekst også i andre ikke-OPEC produsenter, inkludert Brasil, Norge og den nye produsenten Guyana», skriver IEA i pressemeldingen.

Aller mest i USA

IEA spår at i Norge vil øke produksjonen med 600.000 fat pr. dag fra nå til 2024. USA vil stå for den desidert største økningen med 4 millioner fat pr. dag til 2024, gitt IEAs prognose for oljeprisen.

Deretter ligger bare Brasil og Irak foran Norge når det gjelder å øke produksjonen de neste fem årene, ifølge IEAs prognoser.

Den samlede globale etterspørselen etter olje var i fjor knapt 100 millioner fat pr. dag.

I to land, Iran og Venezuela, spår IEA at oljeproduksjonen vil falle på grunn av internasjonale og nasjonale politiske årsaker.

Toppen er ikke nådd

Til tross for ambisiøse mål om kutt i globale utslipp spår IEA at verdens oljeetterspørsel vil stige med 1,2 mill. fat pr. dag hvert år til 2024.

Petrokjemisk industri og drivstoff til fly er fortsatt de viktigste drivkreftene i etterspørselen, ifølge IEA. De mer en oppveier nedgangen i etterspørselen etter transportdrivstoff som følger av mer effektive motorer og elektriske biler.

Les også

 1. Tidligere Sp-ministre vender tommelen ned for sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon

 2. Siv Jensen: – Haga sier Norge skal være flaue. Det skal vi slettes ikke.

Dr. Fatih Birol er toppsjef i IEA. Foto: Altaf Hussain, Reuters.

Mange gamle og to nye felt

Kommunikasjonsrådgiver Bjørn Rasen i Oljedirektoratet forteller at det i 2017 og 2018 ble levert inn i alt 19 utbyggingsplaner for norsk sokkel.

– Dette vil i årene som kommer resultere i økt oljeproduksjon. Mange av disse prosjektene er knyttet til felt som allerede er i drift, men der det er mulig å få ut mer olje ved å investere, sier han.

Av disse feltene er Snorre det største. Her er det mulig å øke den samlede oljeutvinningen mye.

– I tillegg kommer de to helt nye oljefeltene Johans Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet. Dette er store felt der utbyggingene nå er i full gang. Begge vil produsere for fullt om få år, sier Rasen.

USAs skifervekst dominerer

Verdens oljemarkeder er sterkt påvirket av veksten i utvinningen av skiferolje i USA. IEA spår at utvinningen i USA vil stige øke med 4 millioner fat pr. dag frem til 2024.

I 2023 vil USA gå forbi Russland som verdens nest største brutto eksportør av olje. IEA kaller USAs vekst som stor oljeeksportør på mindre enn et tiår som «enestående».

Med 9 millioner fat pr. dag brutto eksportert vil USA da ligge like bak Saudi-Arabia. I IEAs tallrekker hadde USA i 2012 en brutto eksport på beskjedne 0,68 mill. fat pr. dag.

IEA toppsjef Fatih Birol sier det slik:

– Den andre bølgen av den amerikanske skiferrevolusjonen kommer. I den vil USA stå for 70 prosent av veksten i global oljeproduksjon og rundt 75 prosent av veksten i handel med flytende naturgass de neste fem årene.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Oljeproduksjon
 3. Norsk sokkel
 4. Skifergass