Økonomi

Vi ba Siv Jensen om å fortelle hvor hun har kuttet...

Gjett hvor mange kutt hun fant etter en halv dags leting.

ordsky2-gx3MlaDDu_.jpg
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Av og til har finansministeren en liste over kutt i utgiftene på statsbudsjettet. Aftenposten spurte på onsdagens pressekonferanse Siv Jensen etter en slik kutteliste.

— Jaa ... det kan jeg sikkert fremskaffe til deg ved leilighet. Det viktigste effektiviseringstiltaket i budsjettet er avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen vi innførte i fjor og som vi viderefører i år, svarer hun. Deretter gjorde hun rede for Regjeringens arbeid med å effektivisere offentlig sektor.

Aftenposten gjentok spørsmålet til Jensen etter pressekonferansen.

- Jeg må innrømme av at jeg egentlig har vært mest opptatt av å bevilge til de riktige formålene denne gangen. Det er også viktig med kutt, men først og fremst for å effektivisere økonomien og frigjøre ressurser til bedre tjenester, sier hun.

Det var flere som onsdag ettermiddag og kveld etterlyste kuttene til Regjeringen.

Etter nesten seks timer kom kuttlisten...

Pressekonferansen startet klokken 12.30. Klokken 18.23 fikk Aftenposten oversendt den lovede listen på e-post.

Den har tittelen "Finansministerens topp 3 liste for kutt".

På denne listen blir effektivisering av offentlig sektor brukt som et synonym for kutt i offentlige utgifter.

Jensens tre-på-topp-liste er:

1. Avbyråkratiserings— og effektiviseringsreformen

"Kravet om mindre byråkrati og mer igjen for pengene vil gjelde det meste av statlig forvaltning. Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen gir insentiver til mer effektiv statlig drift og skaper handlingsrom for prioriteringer i statsbudsjettet", skriver departementet.

Virkningen er beregnet til 1,5 milliarder kroner neste år. Dette er penger som "overføres i de årlige budsjettene til fellesskapet".

Departementet skriver: "Den årlige overføringen settes til 0,5 prosent av alle driftsutgifter som bevilges i statsbudsjettet. Slik effektiviseres etaten år for år."

2. Endre skatteoppkrevingen

Regjeringen foreslår en reform som sparer 385 årsverk i skatteoppkrevingen. Den skal overføres fra kommunen til Skatteetaten. Når reformen er helt gjennomført fra 2017, vil det spare drøyt 350 millioner kroner i skatteoppkrevingen ved "redusert ressursbruk i kommunene".

Forslaget har vært luftet på Stortinget før og møtte da sterk motstand.

3. Mindre regionale utviklingsmidler

Jensen kommer med ett rent utgiftskutt på sin liste:

Regjeringen foreslår ifølge e-posten å redusere bevilgningene til distrikts- og regionalpolitiske formål med om lag 240millioner kroner neste år. Det tilsvarer nærmere 12prosent kutt.

En finanstale med mest «vekst» og «økning»

I samsvar med Jensens trepunkts liste ble ordet "kutt" knapt brukt i hennes finanstale til Stortinget.

Hva avslører ordskyen i toppen av denne saken?

Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet i formiddag.

Siv Jensens mest brukte ord er «Regjeringen». Det er kanskje ikke så rart, ettersom det er Regjeringens tiltak som presenteres i Finanstalen.Ordene «mer», «bedre» og «flere» er riktig så store — og en ordsky er bygget opp slik at det er de mest brukte ordene i en tekst som blir størst.

Dette mener økonomiredaktør Ola Storeng:

Les også

«Det er staten selv som har størst problem med å omstille seg»

Penger på tant og fjas?

Siv Jensen snakket også om kronen. Den skal være svak, og hjelpe på norske eksportbedrifters konkurranseevne.

Det er mange milliarder som skal brukes, så det er et ord som brukes mye. Millioner monner liksom ikke lenger, så er da også dette et mye mindre brukt ord i talen.

– Det er en ganske vill pengebruk på meningsløse ting, sa SVs finanspolitiske talsperson Snorre Valen til NRK onsdag. – Det mest negative er at Regjeringen knuser sparegrisen til ungene våre for å bruke pengene på tant og fjas. I stedet for å satse på de store oppgavene og fremtidens klimaløsninger og på arbeidsplasser, smører man penger utover til økt forbruk blant de menneskene som tjener aller mest i Norge.

Skattekutt, ja

Regjeringen mener skattekutt, ikke minst kutt i selskapsskatten, er nødvendig for å bidra til omstillingen Norge må gjennom for å gjøre økonomien mindre oljeavhengig.

– Det store spørsmålet er hvordan man har tenkt å dekke inn de varslede kuttene, sier LO-nestleder Hans Christan Gabrielsen til E24.

Men kuttene, det nevnte ikke Siv Jensen. Ordet «kutt» er nevnt kun en gang i finanstalen — og det er for å beskrive hva Regjeringen skal gjøre med ventetiden i helsevesenet.

Ordet «nedprioritere» er ikke brukt i talen.

Les også om hvem som får de største kuttene i skatt:

Les også

Her er skattekuttene – og de som må betale

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les også

  1. Siv Jensen spår kortvarig nedtur i økonomien

  2. Misnøyens nasjonaldag | Halvor Hegtun

  3. Dette må du vite om statsbudsjettet