Syv spørsmål og svar om pilotstreiken

Hvorfor streiker pilotene? Hvor lang tid kan streiken ta? Hvorfor har SAS søkt om konkursbeskyttelse? Ekspertene svarer på spørsmål om den pågående pilotstreiken i SAS.

Tusenvis av passasjerer rammes hver dag så lenge streiken pågår.

1. Hva er pilotene og SAS uenige om?

– De er uenige om hvordan SAS organiserer seg, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS.

SAS har to datterselskaper som kalles SAS Link og SAS Connect. Flere piloter mistet jobben under pandemien. Da de kom tilbake igjen, ble de bedt om å søke jobb på nytt i datterselskapene istedenfor i SAS. Det er ikke pilotene fornøyd med.

– Fagforeningene til pilotene i SAS vil ha retten til å forhandle på vegne av alle pilotene i SAS. SAS har sagt at det kan de få, men da må de gå drastisk ned i lønn, sier Espen Andersen, som er førsteamanuensis ved BI. Han sier at det er en kamp om forhandlingsposisjoner.

Den skandinaviske modellen baserer seg på skandinaviske arbeidsforhold og innebærer blant annet høyere lønninger. Andersen sier pilotene ønsker å fortsette med denne modellen, men at den koster mer å finansiere.

– Dersom SAS skal kunne ha en dyrere modell med høyere kostnader slik som SAS Scandinavia har nå, er de også nødt til å tjene mer enn konkurrentene.

Andersen tror ikke lenger at SAS har råd til å fortsette med den modellen.

2. Hvorfor klarer de ikke komme til enighet?

Espen Andersen tror partene har vanskelig for å komme til enighet fordi han mener det er snakk om et prinsippspørsmål.

– Flybransjen er kanskje den vanskeligste bransjen å konkurrere i. Pilotene ønsker regelmessighet og forutsigbarhet. Jeg tror ikke SAS er i stand til å tilby dem det, tilføyer han.

Han sier at det er svært vanlig innad i bransjen å organisere flyselskaper på den måten SAS ønsker.

3. Hva skal til for å få slutt på streiken?

– Enten går SAS konkurs, eller så må en av partene gi seg, sier Andersen. Han har vanskelig for å se at det er noen vinnere i denne saken i det hele tatt.

Hans Jørgen Elnæs tror videre forhandlinger kan være løsningen.

– De må møtes igjen så snart som mulig for å finne en løsning som ivaretar begge parters interesser, sier han.

Les også

Håper pilotene tar kontakt snart: – Begge parter må gi

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier det er vanskelig å si hvor lenge pilotstreiken i SAS kommer til å vare.

4. Hvor langvarig kan streiken bli?

Elnæs sier at det er vanskelig å si hvor lenge streiken vil vare, og at det kan endre seg nå som SAS har søkt om konkursbeskyttelse i USA.

Espen Andersen understreker at situasjonen allerede er ganske tidskritisk.

– SAS har ikke råd til at denne streiken blir langvarig. Da vil selskapet miste all sommertrafikken, som er en stor del av inntjening deres, sier han.

5. Hvilke konsekvenser kan streiken få?

Streiken har allerede medført en rekke kanselleringer det siste døgnet. Tonje Sund i SAS Norge sier mellom 250 og 300 flyvninger kan bli innstilt hver dag. Det betyr at rundt 30.000 passasjerer kan bli rammet daglig.

– Det kan føre til store tap for SAS og til at mange passasjerer blir berørt, spesielt om streiken vedvarer over tid, sier Elnæs.

Andersen tror også streiken kan få mer langsiktige konsekvenser for selskapet. – SAS kan gå konkurs. Det blir vanskelig å finne investorer, sier Andersen.

Han påpeker at det kan hende at den danske staten griper inn.

– Det vil i så fall være for å beholde Kastrup som en flyplass med mye langdistanseflyvninger og internasjonal trafikk. Da blir København et attraktivt sted for internasjonal virksomhet, sier han.

6. Hva har reisende krav på dersom flyvningen blir kansellert på grunn av streiken?

– De har krav på pengene tilbake, å bli ombooket til en senere flyvning eller de kan reorganisere sin egen reise, sier Andersen.

Forbrukerjurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet advarer mot å avbestille reisen før det er avklart om flyvningen blir kansellert.

«Hvis du avbestiller selv, mister du retten på refusjon av billettene, noe du har krav på dersom du venter til flyet blir innstilt av selskapet», skriver Iversen i en pressemelding.

I noen tilfeller vil reisende også ha krav på å få dekket andre kostnader som følger av kanselleringen. Iversen skriver at Forbrukerrådet har laget en kalkulator på sine nettsider, der reisende kan se hva de har krav på.

Les også

Dette har du krav på når det er streik i SAS

7. Hvorfor har SAS søkt om konkursbeskyttelse i USA?

SAS har søkt om en form for konkursbeskyttelse som kalles Chapter 11.

Espen Andersen sier det betyr at SAS kan fortsette daglig drift mens selskapet reorganiseres. De må da få godkjent en plan for reorganiseringen i retten.

– Nesten alle de store flyselskapene i USA har gjennomgått Chapter 11 i hvert fall en gang de siste 20 årene.

Han sier at det innebærer at en hel del av gjelden blir avskrevet.

Kreditorene kan ikke begjære selskapet konkurs mens de er under konkursbeskyttelsen.

Konsernsjef i SAS, Anko van der Werff, sa under en pressekonferanse tirsdag morgen at de regner med å være under konkursbeskyttelsen mellom 9 og 12 måneder.