Norske styrer er digitale sinker

De teknologiske endringene kommer til å skje fort, men mye tyder på at norske styrer og selskap ikke er godt nok rustet.

Daglig leder Turid E. Solvang (til venstre) i Norsk Institutt for Styremedlemmer mener styrene er nødt til å skaffe seg digital kompetanse i den raske, teknologiske utviklingen som skjer nå. Her er hun sammen med prosjektansvarlig Frøydis Jaren.

Norske bedrifter trenger digital kompetanse i møte med den raske teknologiske utviklingen, men det finner de ikke i styrerommene.

— Flertallet av styremedlemmene har økonomiutdanning eller juskompetanse, og gjennomsnittsalderen er nok over 50. Nå er det behov for flere styremedlemmer med digital kompetanse og innsikt i den teknologiske utviklingen som vil påvirke hele næringslivet fremover, sier Turid E. Solvang, leder for organisasjonen Norsk Institutt for Styremedlemmer.

Toril Nag, konserndirektør i Lyse og selv styreleder i flere styrer, er enig med Solvang.

Toril Nag er konserndirektør i Lyse Energi.

— Digital kompetanse blir bare viktigere og viktigere. Det er ikke oljekrisen vi bør være mest bekymret for. Den viktigste omstillingen i Norge vil ikke komme i oljen, men på grunn av de voldsomme endringene i teknologien, sier Nag.

Konsekvenser og muligheter

Turid E. Solvang ønsker fokus på å øke digitalkompetansen i norske styrer fremover.

— Det er styrene som har ansvaret for selskapenes strategi. Derfor må digital kompetanse inn på høyt strategisk nivå i bedriften, altså i styret og toppledelsen, mener Solvang.

— De må erkjenne hvilken rivende teknologiutvikling som nå foregår i nær sagt alle bransjer, og forstå hvilke konsekvenser og muligheter denne utviklingen innebærer for egen bedrift. Uten digital innsikt, vil ikke styrene kunne støtte ledelsen når de møter nye digitale utfordringer i form av produktutvikling og nye forretningsmodeller, sier Solvang.

- Næringslivet nøler

I World Economic Forums årlige Global Information Technology Report topper Norge listen når det gjelder infrastruktur og digitalt innhold. Likevel havner vi totalt sett på en femte plass. Det offentliges IT-løsninger rangeres på 24. plass, og norsk næringsliv på 10. plass.

Michael Jacobs, konsernsjef i Microsoft Norge, sier at norske virksomheter vet at investering i teknologi gir vekst, men interne barrièrer bremser utviklingen.

Michael Jacobs er konsernsjef i Micrososft Norge.

— Vi er vant til å høre at Norge er en del av en digital elite. På mange måter er vi det. Nordmenn er teknologientusiaster, og tar fort i bruk ny teknologi. Mens forbrukerne er entusiaster, nøler næringslivet og ledere i det offentlige ofte med å ta teknologien i bruk. Jeg opplever at norske styreledere er klar over at de må ta grep, men mangel på digital kompetanse og ressurser og et kortsiktig fokus på avkastning, er kjente bremseklosser, sier Jacobs. Les Joacim Lunds kommentar:

Les også

Norge, det digitale pottitlandet

I ferd med å miste grepet

Da Harvard Business Review ble publisert tidligere i år, ble Norge plassert i kategorien «Stall out», land som har oppnådd en høy teknologisk utvikling tidligere, men som er i ferd med å miste grepet og risikerer å bli hengende etter.

— Økt digitalisering i næringslivet og offentlig sektor er det som skal øke produktiviteten i Norge i årene fremover. Det krever investeringer, både i systemer og kompetanse. For å gjøre det de riktige investeringene, må man forstå den rivende teknologiutviklingen som skjer i nærmest alle bransjer nå, mener Jacobs.

- Funnene forteller oss at nå må norsk næringsliv gjennom en mentalitetsendring og ta på de digitale brillene når strategiene skal skrives. Strategien bør være digital fra bunn av, det er ikke noe man kan strø på toppen av et dokument til slutt, mener Jacobs.

Må forstå trusselbildet

Han mener at bedriftsledelsen og styrene må være i stand til å stille de riktige spørsmålene og kravene til IT-investeringer, og forstå hva begreper som Big data, Cloud og Mobilization betyr i praksis og for den enkelte virksomhet.

— Det krever et sterkere samarbeid mellom IT-ansvarlig og bedriftsledelsen i selskapene enn det som har vært vanlig til nå. Vi har også de siste årene sett store endringer i trusselbildet for selskaper, fordi vi nå jobber helt annerledes. Styrene må forstå dette nye trusselbildet og sikre at virksomheten er beskyttet på en riktig måte for hackerangrep eller utro tjenere, sier Jacobs.

- Endringene kommer til å skje fort

Toril Nag tror at de teknologiske endringene kommer til å skje fort.

- Da er det utrolig viktig at styrene har digital kompetanse, slik at de kan være gode mentorer for ledelsen i bedrifter som må investere i digitale omstillinger.

Nag forteller at digital kompetanse sto høyt på listen da styret til Ambita, der Nag er styreleder, skulle velge nye medlemmer.

— Det er selvfølgelig viktig å ha folk med finansbakgrunn og jurister, men folk med digitalkompetanse bør prioriteres høyt nå. Det er nok mange styrer som ennå ikke har skjønt hvor viktig det er, sier Nag.