Økonomi

Storbankene tar hele oljesmellen

Resultatene i store og små banker gikk hver sin vei i fjor. Dårlig tider i oljenæringene rammer bare de store.

Lav oljepris gir økonomiske problemer for utstyrsleverandører og redere med supplybåter. Det gir økte tap på utlån i storbankene.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Tirsdag møtes 1000 finansfolk på Finansnæringens dag på Tjuvholmen i Oslo.

De aller fleste av bankfolkene der kan glede seg over svært god fremgang i resultatene i fjor.

Men det gjelder ikke storbankene. En sammenstilling gjort av Finanstilsynet viser at Norges åtte største banker svekket resultatet før skatt med mer enn 7 milliarder kroner i fjor.

I 2015 var resultatet før skatt 46,4 milliarder kroner for disse åtte. I fjor sank det til 39,3 milliarder. Nesten hele nedgangen skyldes økte tap på utlån.

Oljenedturen svir

Årsaken er at lavere oljepriser og lavere investeringer forplanter seg inn i bankenes lån.

– Storbanker som DNB, Nordea og noen store distriktsbanker står for det aller meste av utlånene til bedrifter i offshorevirksomheten. Økte tapsavsetninger på disse engasjementene gjorde at totale utlånstap for disse bankene økte i fjor, sier sjefen i Finanstilsynet, Morten Baltzersen.

Rune Bjerke leder storbanken DNB.

To grupper på 24 mellomstore banker og 95 mindre banker kunne tilsammen plusse på resultatet før skatt med over 5 milliarder kroner i fjor.

Til tross for økte tap hos de store er Baltzersen fornøyd.

– Det står bra til i norske banker. De er solide og har bygd opp reserver for å tåle et større tilbakeslag i økonomien. De er nå bedre rustet enn før finanskrisen, sier han.

Kraftig fremgang for de små

Regnet som prosentvise endringer i resultatene er forskjellene mellom de tre gruppene enda tydeligere.

For de mellomstore og mindre bankene er resultatfremgangen formidabel med en forbedring på 40–50 prosent fra 2015.

Vekst i småbankene

Økningen i resultatene kan skyldes at bankene er blitt større. Men dette gjelder ikke de åtte store. Gjennomsnittlig forvaltet kapital var omtrent uendret for disse fra 2015 til 2016.

I gruppen av mellomstore og mindre banker steg gjennomsnittlig forvaltningskapital med henholdsvis rundt 10 prosent og rundt 8 prosent.

Korrigert for dette økte resultatet før skatt i de to bankgruppene med henholdsvis rundt 40 prosent og drøyt 30 prosent.

Snorre Storset leder storbanken Nordea Norge.

De store: Flatt i renteinntekter

Det er forskjeller også i andre poster i bankene regnskap. Netto renteinntekter er brutto renteinntekter minus brutto renteutgifter.

Finanstilsynets tall for netto renteinntekter viser:

 • De var uendret rundt 56 milliarder kroner for de åtte store bankene.
 • De steg med nesten 20 prosent til 18,5 milliarder kroner for de mellomstore bankene.
 • De steg med 13 prosent til 7,2 milliarder kroner for de mindre bankene.

En vesentlig del av denne veksten skyldes at forvaltningskapitalen for de to siste gruppene økte i fjor. Bankenes rentemargin, det vil si forskjellen på utlånsrente og innskuddsrente, var omtrent uendret i fjor, regnet for bankene samlet.

Stor salgsinntekt

Norske banker hadde inntil i fjor en eierandel i VISA Europe. Da ble selskapet solgt til VISA USA. Norske banker delte en gevinstandel på 2,5 milliarder kroner.

Anslag Aftenposten har innhentet viser at de åtte storbankene fikk rundt 1,6 milliarder kroner av den norske gevinsten.

De mellomstore fikk rundt 600 millioner kroner, mens den store gruppen av små banker fikk rundt 250 millioner kroner.

Dette er en engangsinntekt. Korrigert for dette er derfor resultatfallet enda større for de store bankene enn det Finanstilsynets tall viser.

Resultatene for resten av bankene er blåst opp på grunn av dette salget.

Les også

 1. Ett år etter Panama Papers: Finanstilsynet maser på trege banker

 2. Svekket DNB-resultat – taper mer og tjener mindre

 3. 47.000 jobber rammet av oljenedturen. Men ledigheten økte bare med 15.000

Les mer om

 1. Finanstilsynet
 2. Nordea
 3. DNB
 4. Økonomi